ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса

Архів новин

28 Лютого 2010

 

25-26 лютого 2010 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка відбулася ІІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика"

 

Конференцію проведено на базі кафедри англійської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Співорганізаторами й партнерами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України; кафедра історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна; кафедра практики англійської мови Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; кафедра теорії та історії української літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського; кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; кафедра германської філології Сумського державного педагогічного університету  ім. А.С.Макаренка; кафедра іноземних мов при факультеті банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

Особливо плідною виявилася співпраця з кафедрою історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (зав. каф. - д.філол.н., проф. О.Д. Міхільов) та кафедрою теорії та історії української літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (зав. каф. - д.філол.н., проф. В.І. Гуменюк).

Проведення конференції стало можливим завдяки злагодженій роботі оргкомітету конференції у такому складі:

М.І.Степаненко, доктор філологічних наук, проф., ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка - голова;

Т.В.Луньова, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської філології - заступник голови;

В.І.Лагно, доктор фізико-математичних наук, проф., проректор із наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

В.В.Кононенко, кандидат історичних наук, доц., декан факультету філології та журналістики;

Л.Б.Алефіренко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

О.О.Копач, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

В.Л.Кравченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

Н.Г.Кравцова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології;

Н.І.Криницька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

І.І.Капустян, старший викладач кафедри англійської філології;

В.О.Лапочка, старший викладач кафедри англійської філології;

І.М.Білоус, викладач кафедри англійської філології;

В.В.Гриценко, викладач кафедри англійської філології;

Т.С.Займак, викладач кафедри англійської філології;

М.М.Коваленко, викладач кафедри англійської філології;

О.Ф.Найдьон, викладач кафедри англійської філології;

Т.О.Недовіс, викладач кафедри англійської філології;

І.О.Олійник, викладач кафедри англійської філології;

О.О.Пономаренко, викладач кафедри англійської філології;

А.Г.Портяна, викладач кафедри англійської філології;

О.В.Бречко, голова студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка;

члени студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Загалом на конференцію було заявлено 108 студентських доповідей (53 доповіді учасників із Полтави та 55 доповідей іногородніх студентів), присвячених лінгвістичним, літературознавчим та методичним проблемам. Усі доповіді після перевірки редакторською групою у складі 17 викладачів із Полтави, Харкова, Сімферополя, Сум та Черкас надруковані до початку конференції в Збірнику наукових праць студентів за матеріалами ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика". - Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2010. - 292 с. З-поміж студентів, що подали статті, у роботі секцій взяли участь 47 студентів (26 із Полтави та 21 - з інших міст України).

До збірника матеріалів конференції ввійшли праці студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ "Україна", Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ), Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, Донецького національного університету, Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Рівненського державного гуманітарного університету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем'янчука (м. Рівне), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Чернівецького торговельно-економічного інституту, Національного університету "Острозька академія", Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Українського гуманітарного інституту (Київська обл., м. Буча).

Основною метою проведення конференції було створення умов для реалізації студентського наукового потенціалу, плідного обміну думками та знаходження спільних дослідницьких шляхів учасниками, які вивчають різні аспекти сучасної філології.

25 лютого відбулися пленарне та секційні засідання, а також підбиття підсумків конференції, а 26 лютого було присвячено екскурсіям музеями Полтави.

На пленарному засіданні (головуюча - Н.І. Криницька, к. філол. наук, доц., заст. з наукової роботи декана факультету філології та журналістики) учасників конференції привітали В.І.Лагно, д. фіз.-мат. н., проф., проректор із наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка; О.В. Бречко, голова студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка, В.Л. Кравченко, к. філол. наук, доц. кафедри англійської філології. Далі з доповідями виступили: А.С. Астрахан (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка), М.М. Гаража (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка), Р.Б. Матвіїв (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка), О.М. Сильчук (Національний університет "Острозька академія"), К.Г. Ходня (Полтавський національний державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Усі доповіді вирізнялися грамотністю й науковою ґрунтовністю; доповідь Р.Б. Матвіїв була збагачена застосуванням презентації Power Point, присвяченої ролі Кременця у становленні Юліуша Словацького-поета.

Секційні засідання конференції відбувалися за такою тематикою:

Секція 1. Функціональна лінгвістика (керівники секції - к.філол.н., доц. Данилюк Людмила Всеволодівна, викл. Займак Тетяна Станіславівна);

Секція 2. Когнітивна й дискурсивна лінгвістика та перекладознавство (керівники секції - к.філол.н., доц. Кравченко Вікторія Леонідівна, ст. викл. Лапочка Віктор Олексійович);

Секція 3. Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні (керівники секції - к. філол. н., доц. Алефіренко Людмила Борисівна, ст. викл. Вєнєвцева Євгенія Володимирівна);

Секція 4. Підсумки й перспективи вивчення класичної літературної спадщини (керівники секції - к.філол.н., доц. Копач Олена Олександрівна, викл. Коваленко Марина Миколаївна);

Секція 5. Методологія й методика сучасних літературознавчих досліджень (керівник секції - викл. Портяна Алла Григорівна);

Секція 6. Дискусійні проблеми осмислення літератури ХХ - ХХІ ст. (керівники секції - к.філол.н., доц. Криницька Наталія Ігорівна, викл. Пономаренко Ольга Олександрівна);

Секція 7. Лінгводидактика: теорія і практика (керівник секції - к. пед. наук, доц. Кравцова Надія Геннадіївна);

Секція 8. Лінгводидактика: теорія і практика (керівники секції - ст. викл. Шкарупа Надія Семенівна, викл. Білоус Ірина Михайлівна).

На першу секцію "Функціональна лінгвістика" було заявлено 17 доповідачів, виступило з доповідями 12 студентів. Усі доповіді жваво обговорювалися присутніми й були визнані такими, що зроблені на належному рівні. Застосування мультимедійної апаратури зробило засідання ще більш цікавим. Кращими розвідками, що відображають глибокі самостійні дослідження, визнані доповіді О.Ю. Козловської (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка), П.В. Дударенко (Донецький національний університет) та К.І. Левченко (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка).

На другу секцію "Когнітивна й дискурсивна лінгвістика та перекладознавство" було заявлено 14 студентів, але виступив із доповіддю лише 1 учасник - М.Ю. Рахно (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка).

У роботі третьої секції "Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні" мали взяти участь 17 студентів, але з цікавими та змістовними доповідями виступили лише 2 учасники: О.О. Алєксєєва (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут) та С.Г. Воробйова (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка).

На четверту секцію "Підсумки та перспективи вивчення класичної літературної спадщини" подали заявки 15 учасників, брали участь 8 студентів.

Варто відзначити виступи студентів Н.М. Медушевської та Т.В. Бойко (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка), присвячені творчості Юліуша Словацького, що супроводжувались презентацією у Power Point; А.Д. Вихорєвої (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка); О.В. Спінєєвої (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля). Виступи багатьох доповідачів викликали дискусію на секції, на всі питання аудиторії були дані вичерпні відповіді. Присутність на засіданні к. філол. н., доц. О.В. Пасічник - наукового керівника студентів Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка - сприяла створенню неповторної доброзичливої атмосфери, яка надихала всіх учасників секції.

6 студентів подавали заявки на участь у п'ятій секції "Методологія та методика сучасних літературознавчих досліджень". Було заслухано доповіді 4 студентів: О.І. Андієць, М.О. Борисенко, В.О. Гаврильєвої, В.І. Кобзуненко (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Усі доповіді студентів були ґрунтовними, актуальними та супроводжувалися прикладами.

Робота шостої секції "Дискусійні проблеми осмислення літератури ХХ - ХХІ ст." теж була надзвичайно жвавою та плідною. З-поміж 12 учасників, що подали заявки, 7 змогли взяти участь у роботі конференції: В.І. Пустовалова (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут); І.О. Гаманенко, Р.О. Клочко, І.П. Рудь (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка); А.С. Кравченко, Я.О. Кримпоха, М.М. Міщанін (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Кожна доповідь демонструвала змістовне самостійне дослідження й настільки зацікавила учасників секції, що викликала тривале обговорення сучасних проблем літературознавства, лінгвістики, філософії, психології, соціології, фізики тощо.

Оскільки на секцію "Лінгводидактика: теорія і практика" було подано значну кількість заявок, то доповіді були заслухані на двох однойменних секціях.

Із заявлених у програмі 7 доповідей на засіданні сьомої секції були представлені 4. З ними виступили А.М. Бжикян, Л.В. Дейна, а також І.В. Денисовець і Н.Г. Головня (ними підготовлена одна доповідь) (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка) та О.І. Демченко (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут). Усі виступи були ретельно підготовлені й належним чином презентовані. Варто відзначити практико орієнтоване спрямування наукових доробків студентів. Представлені доповіді викликали зацікавлене обговорення, оскільки стосувалися актуальних для студентів-філологів тем (інтерактивні технології на уроках мови, застосування методу проектів у загальноосвітніх навчальних закладах тощо). Тематика наукових розвідок студентів віддзеркалює інтерес до актуальних питань теорії і практики сучасної лінгводидактики.

На восьмій секції були присутні 5 доповідачів із 13, зазначених у програмі: О.В. Каракулова, О.І. Кулібаба, Є.В. Півень (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка); М.А. Сапальчук (Національний університет "Острозька академія"); І.В. Сахарук (Донецький національний університет).

Засідання пройшло у сприятливій спокійній та дружній атмосфері, де кожен збагатився новим досвідом та позитивними враженнями від почутого та побаченого.

Таким чином, загалом на секціях виступили з доповідями 47 учасників конференції, які представили Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Полтавський інститут економіки і права ВМУРоЛ "Україна", Донецький національний університет, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Національний університет "Острозька академія", Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Наступна | Остання

Викладачі ПНПУ імені В. Г. Короленка взяли участь у методичному семінарі від Cambridge University Press

19 Лютого 2018 р.


Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ТМОВСД Шаповал Євгенія Юріївна взяла участь у Регіональній «не»конференції mini-EdCamp

19 Лютого 2018 р.


Студент факультету фізичного виховання Кривобок Ілля ‒ переможець відкритого чемпіонату Полтавської області з кіокушин-карате

19 Лютого 2018 р.


Кафедра психології взяла участь у соціальному проекті «Університет третього віку»

19 Лютого 2018 р.


Викладачі кафедри образотворчого мистецтва організували для вчителів Полтави творчу зустріч із заслуженим майстром народної творчості України Олександром Бабенком

19 Лютого 2018 р.


Магістранти кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка взяли участь у Тижні початкової школи в Полтавській спеціалізованій школі № 3

19 Лютого 2018 р.


Викладачі та студенти факультету технологій та дизайну провели майстер-клас із виготовлення вітальної листівки до Дня Святого Валентина для учнів Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3

15 Лютого 2018 р.


В університеті відбувся правовий консалтинг на тему «Антикорупційне законодавство України та особливості його імплементації в освітній простір»

14 Лютого 2018 р.


Викладачі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка взяли участь в суддівстві ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії та правознавства

14 Лютого 2018 р.


Студентка факультету фізичного виховання Єлизавета Слюсар ‒ срібна призерка Чемпіонату України з боксу 2018

14 Лютого 2018 р.


Організація дистанційного навчання на психолого-педагогічному факультеті

14 Лютого 2018 р.


Кафедра географії і методики її навчання взяла активну участь в організації і проведенні ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

14 Лютого 2018 р.


ПНПУ імені В. Г. Короленка взяв участь в організації й проведенні II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України

13 Лютого 2018 р.


Волонтерський проект із міжнародною участю «Разом!», організований кафедрою загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов, отримав Подяку від командування військової частини А0206

13 Лютого 2018 р.


ERASMUS+ надав нові гранти студентам і аспірантам-філологам для навчання в університеті UCC (Копенгаген, Данія)

13 Лютого 2018 р.


У Полтаві нагородили переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018»

09 Лютого 2018 р.


40 літ на циферблаті історії психолого-педагогічного факультету

09 Лютого 2018 р.


Університет успішно прозвітував про наукову діяльність у 2017 році

08 Лютого 2018 р.


Викладачі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка успішно пройшли закордонне стажування

08 Лютого 2018 р.


Полтавський національний педагогічний університет ‒ найкращий серед полтавських вишів у престижному світовому рейтингу Webometrics

08 Лютого 2018 р.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Наступна | Остання