ПНПУ
Система "Конкурс"
ПНПУ План заходів
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з підготовки та відзначення
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна радаАрхів новин.

28 Лютого 2010

 

25-26 лютого 2010 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка відбулася ІІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика"

 

Конференцію проведено на базі кафедри англійської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Співорганізаторами й партнерами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України; кафедра історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна; кафедра практики англійської мови Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; кафедра теорії та історії української літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського; кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; кафедра германської філології Сумського державного педагогічного університету  ім. А.С.Макаренка; кафедра іноземних мов при факультеті банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

Особливо плідною виявилася співпраця з кафедрою історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (зав. каф. - д.філол.н., проф. О.Д. Міхільов) та кафедрою теорії та історії української літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (зав. каф. - д.філол.н., проф. В.І. Гуменюк).

Проведення конференції стало можливим завдяки злагодженій роботі оргкомітету конференції у такому складі:

М.І.Степаненко, доктор філологічних наук, проф., ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка - голова;

Т.В.Луньова, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської філології - заступник голови;

В.І.Лагно, доктор фізико-математичних наук, проф., проректор із наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

В.В.Кононенко, кандидат історичних наук, доц., декан факультету філології та журналістики;

Л.Б.Алефіренко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

О.О.Копач, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

В.Л.Кравченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

Н.Г.Кравцова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології;

Н.І.Криницька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

І.І.Капустян, старший викладач кафедри англійської філології;

В.О.Лапочка, старший викладач кафедри англійської філології;

І.М.Білоус, викладач кафедри англійської філології;

В.В.Гриценко, викладач кафедри англійської філології;

Т.С.Займак, викладач кафедри англійської філології;

М.М.Коваленко, викладач кафедри англійської філології;

О.Ф.Найдьон, викладач кафедри англійської філології;

Т.О.Недовіс, викладач кафедри англійської філології;

І.О.Олійник, викладач кафедри англійської філології;

О.О.Пономаренко, викладач кафедри англійської філології;

А.Г.Портяна, викладач кафедри англійської філології;

О.В.Бречко, голова студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка;

члени студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Загалом на конференцію було заявлено 108 студентських доповідей (53 доповіді учасників із Полтави та 55 доповідей іногородніх студентів), присвячених лінгвістичним, літературознавчим та методичним проблемам. Усі доповіді після перевірки редакторською групою у складі 17 викладачів із Полтави, Харкова, Сімферополя, Сум та Черкас надруковані до початку конференції в Збірнику наукових праць студентів за матеріалами ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика". - Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2010. - 292 с. З-поміж студентів, що подали статті, у роботі секцій взяли участь 47 студентів (26 із Полтави та 21 - з інших міст України).

До збірника матеріалів конференції ввійшли праці студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ "Україна", Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ), Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, Донецького національного університету, Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Рівненського державного гуманітарного університету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем'янчука (м. Рівне), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Чернівецького торговельно-економічного інституту, Національного університету "Острозька академія", Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Українського гуманітарного інституту (Київська обл., м. Буча).

Основною метою проведення конференції було створення умов для реалізації студентського наукового потенціалу, плідного обміну думками та знаходження спільних дослідницьких шляхів учасниками, які вивчають різні аспекти сучасної філології.

25 лютого відбулися пленарне та секційні засідання, а також підбиття підсумків конференції, а 26 лютого було присвячено екскурсіям музеями Полтави.

На пленарному засіданні (головуюча - Н.І. Криницька, к. філол. наук, доц., заст. з наукової роботи декана факультету філології та журналістики) учасників конференції привітали В.І.Лагно, д. фіз.-мат. н., проф., проректор із наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка; О.В. Бречко, голова студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка, В.Л. Кравченко, к. філол. наук, доц. кафедри англійської філології. Далі з доповідями виступили: А.С. Астрахан (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка), М.М. Гаража (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка), Р.Б. Матвіїв (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка), О.М. Сильчук (Національний університет "Острозька академія"), К.Г. Ходня (Полтавський національний державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Усі доповіді вирізнялися грамотністю й науковою ґрунтовністю; доповідь Р.Б. Матвіїв була збагачена застосуванням презентації Power Point, присвяченої ролі Кременця у становленні Юліуша Словацького-поета.

Секційні засідання конференції відбувалися за такою тематикою:

Секція 1. Функціональна лінгвістика (керівники секції - к.філол.н., доц. Данилюк Людмила Всеволодівна, викл. Займак Тетяна Станіславівна);

Секція 2. Когнітивна й дискурсивна лінгвістика та перекладознавство (керівники секції - к.філол.н., доц. Кравченко Вікторія Леонідівна, ст. викл. Лапочка Віктор Олексійович);

Секція 3. Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні (керівники секції - к. філол. н., доц. Алефіренко Людмила Борисівна, ст. викл. Вєнєвцева Євгенія Володимирівна);

Секція 4. Підсумки й перспективи вивчення класичної літературної спадщини (керівники секції - к.філол.н., доц. Копач Олена Олександрівна, викл. Коваленко Марина Миколаївна);

Секція 5. Методологія й методика сучасних літературознавчих досліджень (керівник секції - викл. Портяна Алла Григорівна);

Секція 6. Дискусійні проблеми осмислення літератури ХХ - ХХІ ст. (керівники секції - к.філол.н., доц. Криницька Наталія Ігорівна, викл. Пономаренко Ольга Олександрівна);

Секція 7. Лінгводидактика: теорія і практика (керівник секції - к. пед. наук, доц. Кравцова Надія Геннадіївна);

Секція 8. Лінгводидактика: теорія і практика (керівники секції - ст. викл. Шкарупа Надія Семенівна, викл. Білоус Ірина Михайлівна).

На першу секцію "Функціональна лінгвістика" було заявлено 17 доповідачів, виступило з доповідями 12 студентів. Усі доповіді жваво обговорювалися присутніми й були визнані такими, що зроблені на належному рівні. Застосування мультимедійної апаратури зробило засідання ще більш цікавим. Кращими розвідками, що відображають глибокі самостійні дослідження, визнані доповіді О.Ю. Козловської (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка), П.В. Дударенко (Донецький національний університет) та К.І. Левченко (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка).

На другу секцію "Когнітивна й дискурсивна лінгвістика та перекладознавство" було заявлено 14 студентів, але виступив із доповіддю лише 1 учасник - М.Ю. Рахно (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка).

У роботі третьої секції "Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні" мали взяти участь 17 студентів, але з цікавими та змістовними доповідями виступили лише 2 учасники: О.О. Алєксєєва (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут) та С.Г. Воробйова (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка).

На четверту секцію "Підсумки та перспективи вивчення класичної літературної спадщини" подали заявки 15 учасників, брали участь 8 студентів.

Варто відзначити виступи студентів Н.М. Медушевської та Т.В. Бойко (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка), присвячені творчості Юліуша Словацького, що супроводжувались презентацією у Power Point; А.Д. Вихорєвої (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка); О.В. Спінєєвої (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля). Виступи багатьох доповідачів викликали дискусію на секції, на всі питання аудиторії були дані вичерпні відповіді. Присутність на засіданні к. філол. н., доц. О.В. Пасічник - наукового керівника студентів Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка - сприяла створенню неповторної доброзичливої атмосфери, яка надихала всіх учасників секції.

6 студентів подавали заявки на участь у п'ятій секції "Методологія та методика сучасних літературознавчих досліджень". Було заслухано доповіді 4 студентів: О.І. Андієць, М.О. Борисенко, В.О. Гаврильєвої, В.І. Кобзуненко (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Усі доповіді студентів були ґрунтовними, актуальними та супроводжувалися прикладами.

Робота шостої секції "Дискусійні проблеми осмислення літератури ХХ - ХХІ ст." теж була надзвичайно жвавою та плідною. З-поміж 12 учасників, що подали заявки, 7 змогли взяти участь у роботі конференції: В.І. Пустовалова (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут); І.О. Гаманенко, Р.О. Клочко, І.П. Рудь (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка); А.С. Кравченко, Я.О. Кримпоха, М.М. Міщанін (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Кожна доповідь демонструвала змістовне самостійне дослідження й настільки зацікавила учасників секції, що викликала тривале обговорення сучасних проблем літературознавства, лінгвістики, філософії, психології, соціології, фізики тощо.

Оскільки на секцію "Лінгводидактика: теорія і практика" було подано значну кількість заявок, то доповіді були заслухані на двох однойменних секціях.

Із заявлених у програмі 7 доповідей на засіданні сьомої секції були представлені 4. З ними виступили А.М. Бжикян, Л.В. Дейна, а також І.В. Денисовець і Н.Г. Головня (ними підготовлена одна доповідь) (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка) та О.І. Демченко (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут). Усі виступи були ретельно підготовлені й належним чином презентовані. Варто відзначити практико орієнтоване спрямування наукових доробків студентів. Представлені доповіді викликали зацікавлене обговорення, оскільки стосувалися актуальних для студентів-філологів тем (інтерактивні технології на уроках мови, застосування методу проектів у загальноосвітніх навчальних закладах тощо). Тематика наукових розвідок студентів віддзеркалює інтерес до актуальних питань теорії і практики сучасної лінгводидактики.

На восьмій секції були присутні 5 доповідачів із 13, зазначених у програмі: О.В. Каракулова, О.І. Кулібаба, Є.В. Півень (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка); М.А. Сапальчук (Національний університет "Острозька академія"); І.В. Сахарук (Донецький національний університет).

Засідання пройшло у сприятливій спокійній та дружній атмосфері, де кожен збагатився новим досвідом та позитивними враженнями від почутого та побаченого.

Таким чином, загалом на секціях виступили з доповідями 47 учасників конференції, які представили Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Полтавський інститут економіки і права ВМУРоЛ "Україна", Донецький національний університет, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Національний університет "Острозька академія", Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.

 

[24 Березня 2015]
Підбили підсумки ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна»

[24 Березня 2015]
На факультеті філології та журналістики привітали з 85-літтям видатну українську письменницю Ліну Костенко

[24 Березня 2015]
Студент V курсу, голова студентського наукового товариства історичного факультету Руслан Басенко виборов І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Історичні науки».

[23 Березня 2015]
Університет укотре зібрав матеріальну допомогу воїнам АТО

[23 Березня 2015]
Звітується первинна університетська організація Товариства Червоного Хреста України

[23 Березня 2015]
На природничому факультеті відбувся тренінг Ольги Озерян

[23 Березня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті відзначили Міжнародний день щастя

[23 Березня 2015]
Науковий дайджест «Світ професійних захоплень» на кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології

[23 Березня 2015]
Відбулася науково-практична ознайомлювальна поїздка до Комсомольська Полтавської області

[23 Березня 2015]
На факультеті філології та журналістики презентували оригінальний відеопроект #Встол

[23 Березня 2015]
До Навчального центру військ зв'язку Збройних сил України з концертною програмою завітали учасники народного ансамблю танцю «Весна» та естрадно-музичного центру «Вікторія»

[23 Березня 2015]
В університеті підбили підсумки виробничої у психологічній службі практики та виробничої психологічної діагностико-корекційної практики

[20 Березня 2015]
Магістранти факультету технологій та дизайну провели виховний захід «Я люблю Україну!»

[20 Березня 2015]
В університеті відбувся традиційний дитячо-юнацький фестиваль народного танцю «Весняні передзвони»

[20 Березня 2015]
Започаткували проведення Кубка ректора університету професора М. Степаненка з футболу, волейболу та баскетболу

[20 Березня 2015]
На факультеті фізичного виховання розпочинає роботу секція зі спортивного орієнтування

[20 Березня 2015]
На кафедрі образотворчого мистецтва відкрили виставки творчих робіт викладачів та студентів

[19 Березня 2015]
На факультеті технологій та дизайну провели обласний учнівський конкурс із креслення, присвячений пам'яті члена-кореспондента НАПН України Віктора Сидоренка

[19 Березня 2015]
Відбувся обласний науково-практичний семінар «Підготовка вчителя хімії до впровадження державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»

[19 Березня 2015]
Відбувся літературно-музичний вечір «Ім'ям любові» камерного хору імені П. Лиманського

[19 Березня 2015]
Студентська рада університету вперше взяла участь в академічному обміні між самоврядуванням вишу та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди

[19 Березня 2015]
На базі кафедри природничих і математичних дисциплін відбувся ІІ регіональний науково-практичний семінар «Упровадження ІКТ у навчально-виховний процес освітніх закладів»

[19 Березня 2015]
Студентка факультету філології та журналістики Ірина Кейдун - переможець XIV Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання»

[19 Березня 2015]
На факультеті технологій та дизайну провели оригінальний майстер-клас «Виготовлення іграшки з глини»

[19 Березня 2015]
На кафедрі початкової та дошкільної освіти провели науково-практичний семінар «Дошкільна і початкова освіта: проблеми, пошуки та інновації»

[17 Березня 2015]
В університеті урочисто підписали угоду між ПНПУ імені В. Г. Короленка та Вільнюським колегіумом/Університетом прикладних наук, а також відкрили Українсько-литовський освітній центр

[16 Березня 2015]
В університеті відкрили меморіальну аудиторію Івана Андрійовича Зязюна

[16 Березня 2015]
Відбулася ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна»

[16 Березня 2015]
Студенти психолого-педагогічного факультету на практиці ознайомилися з елементами екскурсійної діяльності соціального педагога

[16 Березня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели Х Міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика»

[16 Березня 2015]
Відбулися збори студентсько-викладацького складу психолого-педагогічного факультету та урочиста церемонія нагородження кращих студентів

[16 Березня 2015]
«Зроблено в Україні» – творчий вечір із такою назвою провели студенти психолого-педагогічного факультету

[13 Березня 2015]
На природничому факультеті відзначили Міжнародний жіночий день

[13 Березня 2015]
Викладачі кафедри філологічних дисциплін провели лекцію-презентацію «Найдавніші університети Німеччини»

[13 Березня 2015]
Університетська збірна команда з футзалу - володар кубка «Футбольна родина-2015»

[13 Березня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті вперше відбувся конкурс краси та особистості «Міс українська весна-2015»

[13 Березня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели літературно-музичне дійство «Мелодії лихоліть», присвячене історичним подіям, героям і фактам Другої світової війни

[11 Березня 2015]
У Педагогічному музеї України (м. Київ) відкрили меморіальну виставку «Педагогіка добра академіка Івана Зязюна»

[11 Березня 2015]
Викладачі та студенти університету вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди 201-ої річниці від дня народження Кобзаря

[10 Березня 2015]
Студенти природничого факультету успішно пройшли навчальну психологічну практику

[10 Березня 2015]
Конкурсний відбір успішно пройшов підручник «Трудове навчання» (7 клас), співавтором якого є декан факультету технологій та дизайну, доктор педагогічних наук, професор Валентина Титаренко

[10 Березня 2015]
Представники університету взяли участь у роботі українсько-німецького форуму

[06 Березня 2015]
Чоловіки Полтавського педагогічного привітали університетське жіноцтво зі святом 8 Березня

[05 Березня 2015]
В університеті відбулася презентація видавничих проектів із серії «Бібліотека газети "День"» та нового випуску журнального додатка «Маршрут № 1. Полтава»

[05 Березня 2015]
Університет долучився до акції «Збери макулатуру – врятуй життя солдату»

[05 Березня 2015]
У столичному видавництві «Академія» побачила світ монографія викладачів кафедри психології

[05 Березня 2015]
Народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація» психолого-педагогічного факультету та Театр мод факультету технологій та дизайну подарували концерт мобілізованим військовим

[05 Березня 2015]
Завідувачка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Алла Бойко - у рейтингу «Кращі освітяни 2014 року»

[03 Березня 2015]
Провідні науковці факультету технологій та дизайну взяли участь в міжнародних конференціях у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгманова (м. Київ)

[03 Березня 2015]
Студенти-історики V курсу заочної форми навчання повернулися з практики в органах юстиції

[03 Березня 2015]
На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки підбили підсумки І етапу олімпіади з педагогіки

[27 Лютого 2015]
У Полтаві з успіхом відбувся концерт пам'яті Героя України, народної артистки України, почесного професора університету Раїси Кириченко

[27 Лютого 2015]
Кафедра журналістики презентує профорієнтаційний проект «МедіаТерра»

[27 Лютого 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели оригінальний вечір ушанування захисників України під назвою «Квартирник vol 1»

[27 Лютого 2015]
У Полтаві пройшов з'їзд Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національний студентський союз»

[27 Лютого 2015]
Учасники аспірантського семінару кафедри історії України провели серію наукових заходів «Історія. Гендер. Сексуальність. Полтава»

[25 Лютого 2015]
Розпочав роботу обласний конкурс з креслення серед учнів 8-11 класів м. Полтави

[25 Лютого 2015]
В університеті провели День відкритих дверей

[25 Лютого 2015]
Члени студентської ради університету взяли участь у Всеукраїнському з'їзді представників регіональних осередків «Національного студентського союзу»

[25 Лютого 2015]
В університеті вшанували Героїв Небесної Сотні

[25 Лютого 2015]
Підбили підсумки університетської олімпіади з охорони праці

[22 Лютого 2015]
Відбулася творча зустріч студентів і викладачів вишу з відомим письменником Василем Шклярем

[22 Лютого 2015]
Завідувачу кафедри загальної, вікової та практичної психології Світлані Яланській присвоєно вчене звання професора

[18 Лютого 2015]
Відбулося розширене засідання кафедри загальної, вікової та практичної психології

[18 Лютого 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели акцію «Студентський РАГС»

[16 Лютого 2015]
Відбудеться вечір пам’яті Героя України, народної артистки України, почесного професора університету Раїси Кириченко

[12 Лютого 2015]
До ПНПУ імені В.Г. Короленка завітає письменник Василь Шкляр

[12 Лютого 2015]
У Полтаві вперше відбудеться Всеукраїнський з'їзд представників регіональних осередків Національного студентського союзу «Приїдь, навчись, реалізуй»

[02 Лютого 2015]
Відбулася зустріч з інструктором із тактичної медицини батальйону «Айдар» Микитою Кашницьким

[27 Січня 2015]
Підбили підсумки всеукраїнської акції «Україна - разом!»

[27 Січня 2015]
Зустріч з аспіранткою університету Делавер (штату Делавер, США) Сарою Феачайлд (відео)

[27 Січня 2015]
Кафедра світової літератури провела науково-методичний семінар поблизу Диканьки

[27 Січня 2015]
«Григорій Ващенко - засновник української національної виховної системи»

[27 Січня 2015]
Гостя факультету філології та журналістики - аспірантка університету Делавер (штат Делавер, США) Сара Феачайлд

[29 Грудня 2014]
Викладачі історичного факультету - учасники круглого столу «Унітарність як оптимальна форма державного устрою України»

[29 Грудня 2014]
Викладачі та студенти факультету технологій та дизайну передали в зону АТО новорічні подарунки

[26 Грудня 2014]
Факультет технологій та дизайну передав власноруч створену студентами та викладачами маскувальну сітку воїнам АТО

[26 Грудня 2014]
«Різдвяні зустрічі» на кафедрі загального і слов'янського мовознавства та іноземних мов

[26 Грудня 2014]
Театр казок психолого-педагогічного факультету презентував новорічну виставу для дітей викладачів та співробітників університету

[26 Грудня 2014]
Волонтерський сектор студентської ради успішно провів акцію «Зроби світ кольоровим»

[26 Грудня 2014]
Студенти університету взяли участь в обласному етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика

[26 Грудня 2014]
«Театр казок» психолого-педагогічного факультету разом із виховним відділом університету завітав до Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №1

[26 Грудня 2014]
Новорічна казка завітала до стін військової частини № 3052

[19 Грудня 2014]
На психолого-педагогічному факультеті стартувала профорієнтаційна програма для шкіл міста

[19 Грудня 2014]
Професор Андрій Цина взяв участь у Всеукраїнському семінарі з розробки нових типових програм з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

[19 Грудня 2014]
В університеті підбили підсумки факультетських олімпіад з охорони праці

[16 Грудня 2014]
В університеті провели День відкритих дверей для старшокласників полтавських шкіл

[16 Грудня 2014]
На кафедрі хімії провели профорієнтаційний захід «Хімія і життя» для учнів полтавських шкіл

[16 Грудня 2014]
Факультет технологій та дизайну - воїнам АТО

[16 Грудня 2014]
В університеті завершився полтавський етап культурно-мистецької акції «Україна - разом!»

[16 Грудня 2014]
Кафедра української літератури провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Василь Симоненко: погляд крізь час і простір», присвячену 80-річчю від дня народження поета

[16 Грудня 2014]
Завідувач кафедри психології Кіра Седих узяла участь у роботі круглого столу

[16 Грудня 2014]
На кафедрі політекономії підбили підсумки студентського творчого конкурсу «Громадські організації майбутнього»

[16 Грудня 2014]
Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії провела профорієнтаційну зустріч-презентацію «Історичний фах - професія майбутнього»

[16 Грудня 2014]
Університетська збірна команда КВН взяла участь у фестивалі на кубок Полтавського міського голови

[11 Грудня 2014]
Студенти-журналісти долучилися до всеукраїнської акції «Подаруй дитині радість читання»

[11 Грудня 2014]
Викладач із Німеччини Норберт Мюллер - гість кафедри романо-германської філології

[11 Грудня 2014]
Завершилася виробнича практика студентів у дошкільних навчальних закладах

[11 Грудня 2014]
В університеті стартував полтавський етап культурно-мистецької акції «Україна - разом!»

[11 Грудня 2014]
В університеті триває Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»

[11 Грудня 2014]
На психолого-педагогічному факультеті провели благодійний ярмарок

[10 Грудня 2014]
Українське філологічне середовище глибоко сумує через болючу втрату

[09 Грудня 2014]
На факультеті філології та журналістики відбулася зустріч із лауреатом Малої Нобелівської премії Сергієм Дзюбою

[09 Грудня 2014]
Триває наукова співпраця кафедри світової літератури й Університету Дзьоті (Японія)

[09 Грудня 2014]
Професор кафедри історії України Юрій Волошин узяв участь в освітній поїздці українських науковців до Чеської Республіки

[09 Грудня 2014]
Студенти ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету з навчальної практики

[09 Грудня 2014]
Викладач кафедри образотворчого мистецтва Олександр Бабенко – лауреат Всеукраїнської премії імені Катерини Білокур

[09 Грудня 2014]
Серед переможців обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини» - доцент кафедри філологічних дисциплін Олена Дмитренко

[09 Грудня 2014]
На кафедрі загальної, вікової та практичної психології відбувся науковий дайджест

[09 Грудня 2014]
У рамках роботи Школи місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього» відбувся тренінг-семінар з лідерства та командотворення

[01 Грудня 2014]
Відбулося засідання методичної ради університету

[01 Грудня 2014]
Пішов із життя кандидат педагогічних наук, доцент Іван Федорович Кривонос

[01 Грудня 2014]
Факультет технологій та дизайну взяв участь у Реквіємі до Дня пам'яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні

[01 Грудня 2014]
Народний ансамбль сучасного балету «Марія» - лауреат Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Superdance 2014»

[01 Грудня 2014]
Студенти-філологи переглянули фільм «Поводир»

[01 Грудня 2014]
Професор Михайло Наєнко прочитав відкриту лекцію для студентів і викладачів факультету філології та журналістики

[01 Грудня 2014]
Науковці кафедри історії України - юним краєзнавцям Полтавщини

[01 Грудня 2014]
В університеті презентували фільм про Полтавський Батальйон Небайдужих «7 годин до війни»

[01 Грудня 2014]
На психолого-педагогічному факультеті відзначили Міжнародний день солідарності з людьми, що хворіють на ВІЛ/СНІД

[01 Грудня 2014]
Кафедра психології запрошує на онлайн-навчання до «Школи першої психологічної допомоги»

[01 Грудня 2014]
На історичному факультеті відбувся традиційний осінній ярмарок народних страв

[26 Листопада 2014]
В університеті відбулася Всеукраїнська конференція «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

[26 Листопада 2014]
Студенти факультету філології та журналістики - майбутні редактори - відвідали Державний музей книги і друкарства України (м. Київ)

[26 Листопада 2014]
Університетська команда «Вендета» захистила звання найсильнішої команди м. Полтави з інтелектуальної гри «Брейн-ринг»

[26 Листопада 2014]
Професор Андрій Цина взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Безпека праці: освіта, наука, практика» в м Харкові

[26 Листопада 2014]
Студенти природничого факультету пройшли осінню навчальну практику з екології

[26 Листопада 2014]
Запрошуємо долучитися до культурно-мистецької акції
«Україна – разом!»

[24 Листопада 2014]
Студенти університету взяли участь у Всеукраїнському круглому столі «Реалії впровадження нового Закону України «Про вищу освіту»: студентський погляд»

[24 Листопада 2014]
В університеті за два дні зібрали понад 4 тисячі гривень для воїнів АТО

[24 Листопада 2014]
В університеті відбулося музично-літературне дійство «Пам'ятай...» на вшанування пам'яті жертв геноциду Українського народу

[24 Листопада 2014]
Представники вишу запросили школярів Карлівки вступати до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

[24 Листопада 2014]
Відбувся круглий стіл за підсумками виробничої практики студентів університету у психологічній службі територіального центру соціального обслуговування Полтавського району

[24 Листопада 2014]
Кафедра політекономії провела заходи з нагоди Всеукраїнського тижня фінансової грамотності

[24 Листопада 2014]
Кафедра правознавства взяла участь в обговоренні питань євроінтеграції України

[24 Листопада 2014]
На психолого-педагогічному факультеті відбувся традиційний конкурс-фестиваль студентської творчості «Театр казок-2014»

[24 Листопада 2014]
В університеті відзначили День Гідності та Свободи

[20 Листопада 2014]
На кафедрі загальної, вікової та практичної психології провели засідання психологічного гуртка «Шлях до успіху»

[20 Листопада 2014]
На кафедрі початкової і дошкільної освіти презентували навчальний посібник «Науково-предметна підготовка магістрів спеціальності "Дошкільна освіта"»

[20 Листопада 2014]
Студенти психолого-педагогічного факультету повернулися з навчальної практики

[20 Листопада 2014]
Кафедра української мови презентувала роботу наукових гуртків

[20 Листопада 2014]
Студенти університету стали найактивнішими учасниками міжвузівської благодійної акції «Тепло студентських сердець»

[20 Листопада 2014]
Кафедра української мови провела на історичному факультеті виховну годину «Поезія, яка дарує крила», присвячену Дню української писемності та мови

[18 Листопада 2014]
Кафедра української мови разом зі студентською радою факультету філології та журналістики провела благодійний захід «Українська мова - мова єднання»

[18 Листопада 2014]
На факультеті технологій та дизайну вшанували пам'ять члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Віктора Сидоренка

[18 Листопада 2014]
Студентка факультету філології та журналістики Лілія Войцехівська стала учасницею Школи громадської активності «Media Stream-2014»

[17 Листопада 2014]
В університеті відбувся Всеукраїнський семінар учителів року зі світової літератури

[17 Листопада 2014]
Камерний хор імені Павла Лиманського привітав із ювілеєм Лохвицький районний будинок культури

[17 Листопада 2014]
Завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії професор Надія Шиян узяла участь в інструктивно-методичній нараді

[17 Листопада 2014]
Благодійні акції короленківців на підтримку воїнів Полтавщини, які постраждали внаслідок бойових дій у зоні АТО

[17 Листопада 2014]
В університеті відзначили Міжнародний день студентів

[17 Листопада 2014]
Профорієнтаційна робота на кафедрі культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

[17 Листопада 2014]
Факультет технологій та дизайну провів майстер-класи з варіативних модулів до нової програми «Трудове навчання»

[17 Листопада 2014]
Студенти історичного факультету обговорили проблеми толерантності в українському суспільстві

[17 Листопада 2014]
Нові перемоги творчих колективів психолого-педагогічного факультету

[13 Листопада 2014]
Студенти-журналісти здійснили віртуальну екскурсію до фонду рідкісної книги Наукової бібліотеки університету

[12 Листопада 2014]
На кафедрі загальної, вікової та практичної психології презентували навчальний посібник «Психологія творчості»

[12 Листопада 2014]
В університетській кімнаті-музеї Григорія Ващенка провели науковий круглий стіл

[12 Листопада 2014]
Подяка від Полтавської обласної організації «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги»

[12 Листопада 2014]
Кафедра політекономії - до 100-ліття університету

[10 Листопада 2014]
Факультет технологій та дизайну провів інструктивно-методичну нараду для директорів та методистів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Полтавщини

[07 Листопада 2014]
Кафедра журналістики на високому рівні провела науковий семінар «Актуальні проблеми журналістики в контексті сучасних соціальних комунікацій»

[07 Листопада 2014]
Студенти природничого та фізико-математичного факультетів відвідали Павлиську школу-ліцей та Педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського

[07 Листопада 2014]
Відбувся аспірантський семінар кафедри історії України під керівництвом професора Юрія Волошина

[06 Листопада 2014]
На факультеті технологій та дизайну відбулася презентація талантів першокурсників

[06 Листопада 2014]
Спільно з громадською організацією «Християнський просвітницький центр» в університеті відбулися тематичні заняття, присвячені актуальним проблемам молоді

[05 Листопада 2014]
Студенти-першокурсники природничого факультету взяли участь в інтелектуальній грі «Брейн-ринг» на кубок професора М. В. Гриньової

[05 Листопада 2014]
На факультеті технологій та дизайну провели семінар-тренінг з використання первинних засобів пожежогасіння та надання першої долікарської допомоги

[05 Листопада 2014]
У Національному музеї Українського народного декоративного мистецтва (м. Київ) відбулося відкриття виставки Олександра Бабенка

[05 Листопада 2014]
Кафедра психології підбила підсумки проведення VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Позитивна психотерапія в Україні: відповіді на виклики часу»

[05 Листопада 2014]
Кафедра психології успішно провела регіональний круглий стіл «Науково-практичні аспекти організації соціально-психологічного супроводу дітей вимушених внутрішніх мігрантів»

[04 Листопада 2014]
Переможці конкурсу на кращу академічну групу відвідали парк "Софіївка" в Умані

[04 Листопада 2014]
Студенти-філологи стали слухачами «Школи молодого вчителя» в Полтавській гімназії № 17

[04 Листопада 2014]
В університеті відбулося перше заняття VI набору молодіжного проекту
«Школа місцевого і студентського самоврядування "Лідер майбутнього"»

[03 Листопада 2014]
Студенти факультету філології та журналістики зустрілися із заслуженим художником України Миколою Підгорним

[03 Листопада 2014]
Переможниця конкурсу «Наталка Полтавка-2014» –
студентка психолого-педагогічного факультету

[31 Жовтня 2014]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії відбувся захист портфоліо студентів V курсу з виробничої педагогічної практики

[31 Жовтня 2014]
Професор Андрій Цина взяв участь у роботі Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з цивільної безпеки

[31 Жовтня 2014]
Запрошуємо на персональну виставку заслуженого майстра народної творчості України Олександра Бабенка

[31 Жовтня 2014]
Кафедра української літератури презентувала фольклорно-краєзнавчу виставку «Віковічні скарби Полтавщини»

[31 Жовтня 2014]
Студенти-філологи зустрілися з поеткою-пісняркою,
лауреатом Полтавської обласної премії імені І. Котляревського Надією Гринь

[30 Жовтня 2014]
Кураторська година «Славетні вихованці alma mater»

[29 Жовтня 2014]
Студенти університету взяли участь в урочистому покладанні квітів до Меморіалу Солдатської Слави з нагоди 70-ої річниці визволення України від фашистів

[27 Жовтня 2014]
На природничому факультеті відбувся традиційний фестиваль-презентація першокурсників «Осінній дебют»

[24 Жовтня 2014]
В університеті відбувся перший у Полтаві семінар лідерів шкільного та студентського самоврядування

[24 Жовтня 2014]
Волонтерський сектор студради університету передав Полтавському військовому гарнізонному шпиталю медичне обладнання

[24 Жовтня 2014]
На факультеті філології та журналістики вшанували пам'ять почесного професора університету Героя України Раїси Кириченко

[23 Жовтня 2014]
18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми

[23 Жовтня 2014]
Тиждень вишиванки на психолого-педагогічному факультеті

[22 Жовтня 2014]
В університеті – ще один доктор педагогічних наук. Вітаємо Олену Ільченко

[22 Жовтня 2014]
Всеукраїнський фестиваль творчості та краси «Осінній калейдоскоп»

[22 Жовтня 2014]
Міжнародна виставка і конференція «Охорона праці - 2014»

[22 Жовтня 2014]
Виїзне засідання кафедри педагогічної майстерності та менеджменту

[17 Жовтня 2014]
Педагогічні спогади в День учителя

[15 Жовтня 2014]
Обласний науково-практичний семінар для методистів трудового навчання, технологій та креслення

[15 Жовтня 2014]
Ювілейне засідання студентської юридичної клініки «Правовий альянс»

[15 Жовтня 2014]
Круглий стіл «Особливості інтеграції української освіти у загальноєвропейський науковий простір»

[15 Жовтня 2014]
Укріплення зв'язків між університетами України і скандинавських країн

[14 Жовтня 2014]
Урочистості та святковий концерт у Палаці дозвілля «Листопад»

[14 Жовтня 2014]
Студентський флешмоб «ПНПУ – 100»

[14 Жовтня 2014]
Ювілейна виставка науково-технічної та мистецької творчості викладачів та студентів

[14 Жовтня 2014]
Презентація та спеціальне погашення маркованого художнього конверта «100-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка»

[14 Жовтня 2014]
Капсула часу та ювілейний дуб

[14 Жовтня 2014]
Офіційний візит першого заступника Міністра освіти і науки України Інни Совсун

[10 Жовтня 2014]
Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти Лілія ГРИНЕВИЧ зустрілася з короленківцями напередодні 100-літнього ювілею Полтавського національного педагогічного університету

[09 Жовтня 2014]
Полтавські туристи лишили в горах Тянь-Шаню згадку про 100-ліття Полтавського педагогічного університету

[08 Жовтня 2014]
У Міністерстві освіти і науки України затвердили план заходів щодо відзначення 100-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

[07 Жовтня 2014]
Кафедра журналістики - до 100-ліття університету

[07 Жовтня 2014]
У Полтаві зібралися науковці з усієї України обговорити виховний потенціал студентського самоврядування

[07 Жовтня 2014]
Кафедра загальної, вікової та практичної психології виступила співорганізатором усеукраїнської науково-практичної конференції в м. Глухові

[06 Жовтня 2014]
Завідувачу кафедри хімії та методики викладання хімії Надії Іванівні Шиян присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України»

[06 Жовтня 2014]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії відбувся регіональний науковий семінар «Історію творять особистості»

[06 Жовтня 2014]
Регіональний науково-практичний семінар «Дослідницька діяльність учнів в умовах оновлення змісту шкільного курсу хімії»

[06 Жовтня 2014]
Студенти університету – переможці ІV Спортивних студентських ігор Полтавщини

[06 Жовтня 2014]
Університет долучився до відзначення Всесвітнього дня туризму

[06 Жовтня 2014]
Презентація сучасного навчально-методичного забезпечення зі світової літератури

[03 Жовтня 2014]
Міський голова м. Полтави подарував університету кошти для відзначення ювілею

[03 Жовтня 2014]
Семінар-тренінг «Надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку»

[03 Жовтня 2014]
Кафедра політекономії - до 100-ліття університету

[03 Жовтня 2014]
На психолого-педагогічному факультеті відбувся конкурс-огляд талантів першокурсників «Зорепад-2014»

[03 Жовтня 2014]
Століття університету в постатях. Ольга Дмитрівна Бондаревська

[02 Жовтня 2014]
Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта»

[02 Жовтня 2014]
Студенти-біологи побували на навчальній екскурсії в Межигір'ї

[02 Жовтня 2014]
На факультеті технологій та дизайну відзначили День туризму

[30 Вересня 2014]
Сьогодні – Всеукраїнський день бібліотек

[29 Вересня 2014]
Презентація психологічної виставки-фотоколажу «Невербальне спілкування в діяльності педагога»

[25 Вересня 2014]
Запрошуємо на відкриття документальної виставки до 100-річчя університету

[25 Вересня 2014]
Студенти факультету філології та журналістики здійснили подорож «Гоголівськими шляхами Полтавщини»

[25 Вересня 2014]
Відбувся традиційний щорічний конкурс-презентація композицій із природного матеріалу «Осінь сторічного ювілею»

[24 Вересня 2014]
Вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента кафедри музики Наталію Сулаєву та докторанта кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Павла Хоменка з успішним захистом докторських дисертацій

[24 Вересня 2014]
Студентське самоврядування факультету філології та журналістики влаштувало виставку до Дня міста

[24 Вересня 2014]
Кафедрі правознавства - 10 років

[23 Вересня 2014]
Короленківці взяли участь у традиційному параді «Полтава вишивана»

[23 Вересня 2014]
Професор Андрій Цина взяв участь у V ювілейному семінарі «Практичні методи ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків»

[22 Вересня 2014]
Кафедра української літератури долучилася до відзначення 150-ліття від дня народження Михайла Коцюбинського

[22 Вересня 2014]
Студенти факультету філології та журналістики взяли участь у міському літературному святі «Величне слово Кобзаря»

[19 Вересня 2014]
Доцент кафедри журналістики Гліб Кудряшов - лауреат Полтавської обласної премії імені І. П. Котляревського

[18 Вересня 2014]
17 вересня методичною радою було проведено перший у цьому навчальному році науково-методичний семінар «Інституційний репозитарій ПНПУ як віртуальне середовище накопичення, систематизації, збереження та забезпечення довготривалого відкритого доступу до науково-методичних публікацій викладачів університету».

[17 Вересня 2014]
Методичний актив університету визначив приорітети науково-методичної діяльності на поточний навчальний рік

[16 Вересня 2014]
Нові здобутки кафедри світової літератури - до 100-ліття університету

[16 Вересня 2014]
Укладено договір про співпрацю з Університетом Мішкольца (Угорщина)

[09 Вересня 2014]
Український народний хор "Калина" - на гастролях у Швейцарії

[08 Вересня 2014]
Створено сайт університетської кафедри філософії

[05 Вересня 2014]
На базі університетської кафедри журналістики відбувся семінар «Світові стандарти журналістики»

[02 Вересня 2014]
Полтавська делегація на фестивалі «Парад Вишиванок - 2014»

[02 Вересня 2014]
Урочиста церемонія посвяти в студенти університету

[29 Серпня 2014]
Вітаємо ректора з присудженням Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень"

[12 Серпня 2014]
Доцент кафедри історії України Ігор Сердюк пройшов стажування у Варшавському університеті

[11 Липня 2014]
У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка розпочалася вступна кампанія

[02 Липня 2014]
Урочиста церемонія вручення дипломів магістрів випускникам 2014 року, присвячена 100-літньому ювілею ПНПУ імені В. Г. Короленка

[23 Червня 2014]
У Сиктивкарі відбувся фестиваль «Викладач третього тисячоліття»

[23 Червня 2014]
Викладач університету як тренер взяв участь у Міжнародному футбольному турнірі в м. Відні (Австрія)

[19 Червня 2014]
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про відзначення 100-річчя утворення Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка"

[12 Червня 2014]
Відбувся V регіональний конкурс творчих учнівських робіт «Допис у газету»

[12 Червня 2014]
Відбулася зустріч із представником Опольського університету (Польща) Анджеєм Гавдзиком

[12 Червня 2014]
Ушосте в університеті відбувся Ректорський бал

[12 Червня 2014]
Відбулося виїзне засідання кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

[05 Червня 2014]
Відбулася зустріч із письменником-сатириком, перекладачем і публіцистом Павлом Стороженком

[28 Травня 2014]
Український народний хор «Калина» вкотре запросив на мистецький фестиваль «Калинові гуляння»

[28 Травня 2014]
Відбулася зустріч із представником Управління юстиції в Полтавській області

[28 Травня 2014]
Обрали нового голову студентського самоврядування університету

[27 Травня 2014]
В університеті відзначили День науки

[27 Травня 2014]
Викладачі та студенти університету відзначили 153-ю річницю перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі

[27 Травня 2014]
Вітаємо ректора Миколу Івановича Степаненка з ювілейною нагородою "200 років з Дня народження Т.Г. Шевченка"

[26 Травня 2014]
Нагорода Всеукраїнської асоціації політичної економії

[22 Травня 2014]
Вітаємо мистецькі колективи університету

[22 Травня 2014]
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору»

[20 Травня 2014]
У найдавнішому виші Полтави - Національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка - відбувся День відкритих дверей

[20 Травня 2014]
Студенти університету взяли участь у відзначенні Дня Європи в Полтаві

[20 Травня 2014]
Флеш-моб із нагоди Дня Європи

[20 Травня 2014]
В університеті відкрили виставку «Він - з короти вождів» до дня народження Симона Петлюри

[15 Травня 2014]
Культурно-мистецький проект «Культові споруди Полтави»

[15 Травня 2014]
Denmark and Ukraine: the cooperation between higher educational institutions

[15 Травня 2014]
Данія і Україна: обрії освітнього співробітництва

[15 Травня 2014]
Факультет фізичного виховання - центр поширення ідей олімпізму серед молоді

[15 Травня 2014]
Турнір із волейболу на пошану Дня Перемоги

[15 Травня 2014]
«Правові основи шлюбних стосунків в Україні» – тема зустрічі
з представником обласного управління юстиції

[08 Травня 2014]
Відбулася ретро-вечірка студентів фізико-математичного факультету

[08 Травня 2014]
«Брейн-ринг» на кубок декана природничого факультету професора М. В. Гриньової

[07 Травня 2014]
Наші студенти – переможці Всеукраїнської олімпіади з хімії

[07 Травня 2014]
Наша команда з волейболу – чемпіон України

[07 Травня 2014]
У змаганні з міні-футболу наші студенти найкращі

[07 Травня 2014]
Вболіваймо за наших!

[23 Квітня 2014]
Екскурсія до музею-заповідника Антона Макаренка

[23 Квітня 2014]
Шекспірівський фестиваль-конкурс «Життя – це вічна гра»

[23 Квітня 2014]
Регіональний науково-методичний семінар «Проектна технологія навчання хімії»

[23 Квітня 2014]
Фестиваль шкільних наукових проектів із хімії

[23 Квітня 2014]
Подорож у світ хімії

[22 Квітня 2014]
В університеті провели благодійний концерт, де збирали кошти на ремонт сцени обласного театру

[22 Квітня 2014]
Студенти факультету філології та журналістики – призери Всеукраїнської олімпіади з журналістики

[22 Квітня 2014]
Відбувся відкритий чемпіонат міста Полтави з черлідингу та стренфлексу на призи ректора вишу проф. Степаненка М.І.

[22 Квітня 2014]
Конкурс "Містер і міс університетів Полтавщини 2014"

[22 Квітня 2014]
На факультеті фізичного виховання відбувся
науково-методичний семінар

[22 Квітня 2014]
Відбувся конкурс “Король і королева ПНПУ–2014”

[22 Квітня 2014]
Тренінги «Профілактика СНІДу і гепатиту С»

[14 Квітня 2014]
Регіональний науковий семінар «Хімічна освіта: стан, досвід, проблеми, перспективи»

[14 Квітня 2014]
На кафедрі хімії відбувся захист курсових робіт

[14 Квітня 2014]
Академіки, духовенство, учителі-практики й науковці розглянули сучасні технології навчання курсів духовно-морального спрямування

[11 Квітня 2014]
Відбулося засідання круглого столу «Психологічні проблеми студентської молоді в освітньому середовищі»
присвячене 100-річчю ПНПУ імені В. Г. Короленка

[11 Квітня 2014]
Відбулося засідання психологічного гуртка «Шлях до успіху»,
присвячене 100-річчю університету

[11 Квітня 2014]
Виставка науково-методичних праць викладачів кафедри загальної, вікової та практичної психології

[11 Квітня 2014]
Допоможімо полтавському театрові разом! ПНПУ імені В. Г. Короленка запрошує полтавців на благодійний концерт

[10 Квітня 2014]
Досягнення в науковій роботі студенти природничого факультету присвячують 100-літтю університету

[10 Квітня 2014]
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Правозахисний рух в Україні: історія та сучасність»

[10 Квітня 2014]
Жіноча волейбольна команда університету –
переможець IV Спортивних ігор Полтавщини

[08 Квітня 2014]
Подорож у цікавий світ хімії влаштували на природничому факультеті для учнів 10-11 класів

[08 Квітня 2014]
Провели стендову виставку-презентацію, присвячену випускникам кафедри хімії – вченим України

[07 Квітня 2014]
Концерт «З Україною в серці!»

[07 Квітня 2014]
Учителі математики поділилися з майбутніми колегами творчими здобутками

[07 Квітня 2014]
Відбулися змагання команд КВН на кубок декана природничого факультету професора М. В. Гриньової

[07 Квітня 2014]
Спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій

[03 Квітня 2014]
Конференція «Зарубіжні письменники і Україна»

[03 Квітня 2014]
Магістрантка фізико-математичного факультету перемогла в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічні науки»

[03 Квітня 2014]
Унікальні перемоги студентів університету

[03 Квітня 2014]
Євроінтеграція наукової молоді України

[01 Квітня 2014]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії відбувся захист студентських портфоліо

[28 Березня 2014]
Театр «Глобус» відзначив 20-ліття від дня створення

[25 Березня 2014]
Старовинний фестиваль на факультеті філології та журналістики

[24 Березня 2014]
Перші Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії

[24 Березня 2014]
Кафедра світової літератури – активний учасник Тижня факультету філології та журналістики

[21 Березня 2014]
Відбулася зустріч зі студентами технологічного факультету Української інженерно-педагогічної академії

[21 Березня 2014]
Унікальне досягнення полтавських студентів

[21 Березня 2014]
ІІІ студентська наукова конференція «Письменники-лауреати національної премії України імені Тараса Шевченка», присвячена 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка

[21 Березня 2014]
Кіноколаж на пошану Тараса Шевченка

[21 Березня 2014]
Студенти-філологи – лауреати Премії імені М.В.Гоголя 2014 року

[21 Березня 2014]
Відкрита лекція аспірантки Центру Лінгвістичних досліджень університету штату Пенсільванія (США) Сари Феачайлд

[21 Березня 2014]
Акція «Читаємо ″КОБЗАР″»

[21 Березня 2014]
Студентське наукове товариство природничого факультету дискутувало щодо доцільності добування сланцевого газу в Україні

[21 Березня 2014]
Майстер-клас автора підручника зі світової літератури для вчителів Рівненщини

[11 Березня 2014]
Відбувся Тиждень науково-технічної та мистецької творчості факультету філології та журналістики

[11 Березня 2014]
Відбувся регіональний методичний семінар “Інноваційні методи вивчення англійської мови: досвід, проблеми, перспективи”

[11 Березня 2014]
Відбулася VІІ студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики й літературознавства»

[04 Березня 2014]
Відбулася VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференця з міжнародною участю «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика»

[04 Березня 2014]
В університеті провели олімпіаду з трудового навчання

[03 Березня 2014]
Викладач кафедри української літератури Галина Білик – абсолютний лідер-доповідач наукового форуму в Німеччині

[28 Лютого 2014]
В університеті відбувся регіональний науковий семінар на пошану Дмитра Кустола

[17 Лютого 2014]
В університеті відзначили 25-річчя виведення радянських військ з Афганістану

[04 Лютого 2014]
Відбувся практичний тур ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

[14 Січня 2014]
Новорічні вітання студентів університету

[26 Грудня 2013]
Захист наукових проектів студентів природничого факультету

[24 Грудня 2013]
Подарунки на свято Миколая від авторів підручника „Світова література”

[23 Грудня 2013]
В університеті пройшла акція „16 днів проти насильства”

[23 Грудня 2013]
Університет – переможець конкурсу „Молодь року–2013”

[23 Грудня 2013]
Андріївські вечорниці на історичному факультеті

[16 Грудня 2013]
Презентація книги Анатолія Гальченка „«Курли» останнє журавлине”

[16 Грудня 2013]
Семінар „Екологічне виховання учнів на уроках природничо-математичного циклу”

[16 Грудня 2013]
Волонтерський центр „АКОРД” став переможцем конкурсу „Волонтер року”

[10 Грудня 2013]
Студент психолого-педагогічного факультету композитор Богдан Матвійчук презентував свій перший аудіоальбом

[06 Грудня 2013]
Науково-практичний семінар-тренінг „Якість та безпека товарів народного споживання"

[06 Грудня 2013]
Екскурсія до Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського

[06 Грудня 2013]
Науковий дайджест, присвячений 100-річчю ПНПУ імені В. Г. Короленка

[06 Грудня 2013]
Студенти-філологи відвідали Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

[02 Грудня 2013]
Творчий підхід до вивчення курсу „Дитяча література”

[22 Листопада 2013]
Урочисто відкрили Музей історичного факультету

[22 Листопада 2013]
Студентка факультету філології та журналістики заслужена артистка України Маргарита Томм відзначила ювілей

[20 Листопада 2013]
Відбулося засідання Студентського наукового товариства природничого факультету

[19 Листопада 2013]
Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

[18 Листопада 2013]
Університет привітав Полтавську обласну державну телерадіокомпанію „Лтава” з професійним святом

[18 Листопада 2013]
Книжковий вернісаж Миколи Степаненка

[18 Листопада 2013]
Кращим академічним групам – поїздка до Львова

[14 Листопада 2013]
VII Менделєєвські читання

[13 Листопада 2013]
На факультеті філології та журналістики відкрили меморіальну аудиторію Леоніда Бразова

[13 Листопада 2013]
Відбулася церемонія вручення Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова

[13 Листопада 2013]
Університет – на виставці „Освіта”

[11 Листопада 2013]
Викладачі та студенти університету взяли участь у вечорі пам’яті Анатолія Кукоби

[08 Листопада 2013]
В університеті відзначили День української писемності та мови

[08 Листопада 2013]
Хор „Калина” – на святі національних культур

[08 Листопада 2013]
Наші студенти – переможці обласного конкурсу наукових робіт

[08 Листопада 2013]
Полтава зібрала лідерів студентського самоврядування України

[08 Листопада 2013]
Відбулося засідання Ради молодих учених при Держінформнауки

[08 Листопада 2013]
На порядку денному – психогенетика

[08 Листопада 2013]
Другі Череванівські читання

[08 Листопада 2013]
Змагалися юні хіміки

[08 Листопада 2013]
Поштовий конверт – до 100-ліття університету

[04 Листопада 2013]
На фізико-математичному факультеті відбувся майстер-клас «Розвиток креативності учнів на уроках інформатики»

[31 Жовтня 2013]
Книжки полтавських викладачів знають на Прикарпатті

[30 Жовтня 2013]
Розпочала роботу IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи”

[24 Жовтня 2013]
Міжнародна школа «Сравнительный метод в истории и социальных науках: перспективы междисциплинарности».

[22 Жовтня 2013]
Зустрічі авторського колективу підручника «Світова література» на Львівщині

[18 Жовтня 2013]
Відкрився п’ятий набір молодіжного проекту «Школа місцевого та студентського самоврядування «Лідер майбутнього»

[17 Жовтня 2013]
Лекція-презентація Карстена Хаммера

[17 Жовтня 2013]
Регіональний науковий семінар (з міжнародною участю) «Вивчення мов у сучасному європейському освітньому просторі»

[16 Жовтня 2013]
Всеукраїнський семінар з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі «Горизонт 2020»(дії Марії Склодовської-Кюрі)»

[15 Жовтня 2013]
Казки Андерсена для дітей і дорослих

[15 Жовтня 2013]
Команда «Вендета» Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка здобула І місце у турнірі з інтелектуальної гри «Брейн-ринг» серед вищих закладів м. Полтава

[15 Жовтня 2013]
Всеукраїнський семінар з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі «Горизонт 2020»(дії Марії Склодовської-Кюрі)»

[14 Жовтня 2013]
Відбувся другий етап XVIII обласних математичних змагань імені М.В. Остроградського

[09 Жовтня 2013]
Відбулася презентація книги "Випускники природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка - науковці України (до 100-річчя від дня заснування університету та 100-річчя від дня народження декана природничого факультету А.П. Каришина)"

[09 Жовтня 2013]
Презентація нового підручника "Світова література, 5 клас" у Харкові

[08 Жовтня 2013]
Освітян педагогічного привітали з Днем працівників освіти

[07 Жовтня 2013]
Відкрите засідання з нагоди 95-ти річчя з дня народження В. О. Сухомлинського

[07 Жовтня 2013]
Студенти університету відкривають творчість Мацуо Басьо

[26 Вересня 2013]
Відбулась звітно-виборча конференція студентів та аспірантів

[24 Вересня 2013]
День міста

[24 Вересня 2013]
Студенти Полтавського педагогічного університету відзначили День партизанської слави

[24 Вересня 2013]
“Полтава вишивана”

[19 Вересня 2013]
Екскурсія до музею дальньої авіації

[18 Вересня 2013]
Традиційна культура зміцнює зв’язки слов’янських держав

[17 Вересня 2013]
Молодіжна журналістика на шляху до Євроінтеграції

[13 Вересня 2013]
З вірою в серці

[04 Вересня 2013]
Круглий стіл: “Міжсекторальне партнерство задля вирішення потреб місцевих громад. Співпраця влади та громадських організацій”

[03 Вересня 2013]
Урочиста церемонія посвяти в студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

[28 Серпня 2013]
День незалежності України

[27 Серпня 2013]
23.08.2013 року адміністрація та студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка взяли участь в урочистій ході з нагоди Дня Державного Прапора України.

[12 Серпня 2013]
6-17 липня 2013 року відбулася одна з наймасштабніших подій у спортивному житті планети ­- ХХVІІ Всесвітня літня Універсіада в м. Казані

[01 Липня 2013]
Студенти педагогічного вшанували День пам'яті жертв війни

[25 Червня 2013]
Відбувалася церемонія вручення дипломів випускникам фізико-математичного факультету 2013 року

[20 Червня 2013]
Відбувся V Ректорський бал випускників ПНПУ імені В. Г. Короленка

[06 Червня 2013]
Представник американського Фонду цивільних досліджень і розвитку (CRDF Global) у ПНПУ імені В.Г. Короленка

[05 Червня 2013]
4 червня 2013 року небайдужі студенти-активісти ПНПУ імені В.Г. Короленка провели флеш-моб до Міжнародного Дня захисту дітей

[04 Червня 2013]
29-30 травня 2013 року на природничому факультеті ПНПУ відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (XX Каришинські читання)

[01 Червня 2013]
До ПНПУ імені В.Г. Короленка завітали письменники Михайло Слабошпицький та Віктор Баранов

[31 Травня 2013]
Волонтерський загін фізико-математичного факультету відвідав
дитячу міську клінічну лікарню з нагоди Дня захисту дітей

[30 Травня 2013]
25-26 травня на базi Дитячого оздоровчого центру «Орлятко» імені В. М. Садового проведено один з найважливіших заходiв школи

[29 Травня 2013]
Відбулися ювілейні десяті «Калинові гуляння»

[29 Травня 2013]
Команда ПНПУ імені В.Г. Короленка під керівництвом доцента кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Володимира Конделя виборола ІІІ місце присвяченому Всесвітньому дню охорони праці

[28 Травня 2013]
22-23 травня 2013 року у ПНПУ імені В.Г. Короленка відбулася Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Принадність Вашого слова та імені безмежна у часі», присвячена 160-річчю від дня народження Володимира Галактіоновича Короленка

[21 Травня 2013]
У День пам’яті жертв політичних репресій короленківці вшанували пам'ять В. М. Верховинця та В.О. Щепотьєва

[21 Травня 2013]
Студенти Полтавського педагогічного долучилися до святкування
Дня Європи в Україні

[21 Травня 2013]
19.05.2013 року завершила свою роботу міжнародна конференція «Хімія і життя», яка відбулася у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка

[20 Травня 2013]
16-17 травня 2013 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації”

[20 Травня 2013]
УШАНУВАННЯ ПАМ`ЯТІ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

[18 Травня 2013]
З 10 по 12 травня 2013 року у ДОЦСТ «Мирогородський» за ініціативи ПНПУ імені В.Г. Короленка та підтримки відділу у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації відбувся обласний навчально-практичний семінар «Школа вожатого – 2013».

[18 Травня 2013]
17-18 травня 2013 року Гумбольдт-колег у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка продовжував свою роботу

[17 Травня 2013]
Відбулася підсумкова наукова конференція фізико-математичного факультету

[17 Травня 2013]
З 16.05 по 19.05.2013 року у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка в межах роботи традиційного для європейських учених Гумбольдтівського колегу «Хімія і життя» проводиться науковий форум

[14 Травня 2013]
Студенти і викладачі Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Корленка відзначали День Перемоги

[07 Травня 2013]
Визначено переможців І Конкурсу екологічних проектів ПНПУ імені В. Г. Короленка

[07 Травня 2013]
Викладачі та студенти факультету технологій та дизайну на чолі з ректором ПНПУ імені В.Г. Короленка проф. М.І. Степаненком стали учасниками обласного свята «Воскресни, Писанко!»

[24 Квітня 2013]
15 квітня 2013 року студенти, викладачі кафедри ботаніки на чолі з завідуючою кафедри доктором педагогічних наук Оніпко В.В. та учні Полтавської гімназії № 6 долучилися до акції "Plant-for-the-Planet" ("Озеленим нашу планету")

[24 Квітня 2013]
9 квітня 2013 року на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Біблійна історія та християнська етика».

[24 Квітня 2013]
20 квітня пройшов Всеукраїнський суботник «Зробимо Україну чистою»

[18 Квітня 2013]
18 квітня 2013 року в залі засідань Ученої ради ПНПУ імені В.Г. Короленка відбувся розподіл випускників, які навчалися за державним замовленням.

[16 Квітня 2013]
10 квітня 2013 року на історичному факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка проходила VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Правозахисний рух : історія та сучасність»

[12 Квітня 2013]
Незабутня екскурсія до Музею-заповідника А. С. Макаренка

[12 Квітня 2013]
10 квітня 2013 року на кафедрі хімії та методики викладання хімії ПНПУ імені В.Г.Короленка відбувся регіональний семінар «Шкільна хімічна освіта: проблеми та перспективи»

[12 Квітня 2013]
9 квітня 2013 року на базі ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Біблійна історія та християнська етика»

[12 Квітня 2013]
11 квітня 2013 року на кафедрі хімії та методики викладання хімії природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка відбувся профорієнтаційний захід з хімії для учнів Полтавської загальноосвітньої школи № 4.

[10 Квітня 2013]
Відбулася Студентська весна – 2013 у ПНПУ імені В. Г. Короленка

[08 Квітня 2013]
26-28 березня 2013 року у м. Луганськ відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії

[08 Квітня 2013]
Відбулась відкрита лекція японського викладача, магістра гуманітарних наук з університету Дзьоті (м. Токіо) Масакі Хара на тему «Сучасна освіта і культура Японії»

[05 Квітня 2013]
1-3 квітня 2013 року на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «XI Гоголівські читання»

[05 Квітня 2013]
Геометричне диво продемонстрували гуртківці майбутнім учителям

[05 Квітня 2013]
Талановитий педагог поділився зі студентами-математиками досвідом роботи з обдарованою молоддю

[05 Квітня 2013]
Тиждень фізико-математичного факультету завершився майстер-класами випускників минулих років

[03 Квітня 2013]
Тридцять вісім років поспіль на фізико-математичному факультеті проводиться “Гуморина”

[03 Квітня 2013]
2 квітня 2013 року на фізико-математичному факультеті ПНПУ імені В.Г. Короленка відбулося урочисте відкриття меморіальної аудиторії Миколи Федоровича Гур’єва.

[01 Квітня 2013]
Підведено підсумки І етапу загальноуніверситетського конкурсу екологічних проектів

[01 Квітня 2013]
26 березня 2013 р. у рамках тижня факультету філології та журналістики відбувся «Старовинний фестиваль»

[01 Квітня 2013]
28 березня 2013 року пройшов V Всеукраїнський науково-практичний семінар “Когнітологія в системі гуманітарних наук з міжнародною участю”

[29 Березня 2013]
Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії ПНПУ імені В.Г. Короленка проводила Восьмий Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання»

[28 Березня 2013]
26 березня 2013 року був проведений конкурс на кращого читця української любовної лірики під девізом «Жити – це значить кохання творить»

[28 Березня 2013]
Національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка відвідав професор Університету Дзьоті (м. Токіо, Японія) Іноуе Юкійоші

[28 Березня 2013]
Відбулася зустріч із Володимиром Осипчуком-Скороводою – літературознавцем, поетом, критиком, публіцистом

[28 Березня 2013]
Відбулася ІІ студентська конференція «Письменники – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка»

[28 Березня 2013]
Пройшов конкурс на краще читання творів Тараса Шевченка

[22 Березня 2013]
Проведено круглий стіл «Творчість дитини:погляд психолога»

[22 Березня 2013]
Завершено тиждень психолого-педагогічного факультету

[22 Березня 2013]
19 березня 2013 року на фізико-математичному факультеті відбувся круглий стіл «Актуальні питання інформатизації освіти»

[21 Березня 2013]
Відбулась творча зустріч з найстарішим гончарем Полтавщини

[20 Березня 2013]
Університет приймає активну участь у вихованні лидерів майбутнього

[18 Березня 2013]
Учні полтавської гімназії №31 відвідали в ПНПУ імені В.Г. Короленка кімнату-музей імені А.С. Макаренка

[15 Березня 2013]
Відбувся круглий стіл у Міністерстві освіти і науки України з питань світової літератури

[15 Березня 2013]
Відбувся чемпіонат з черліденгу та стренфлексу в ПНПУ ім. В.Г. Короленка

[15 Березня 2013]
У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі»

[14 Березня 2013]
Перед студентами фікультету філології та журналістики виступив відомий письменник Григорій Джамалович Гусейнов

[13 Березня 2013]
Дівчата фізико-математичного факультету посіли почесне друге місце зі змагань з черліденгу

[09 Березня 2013]
Відзначення Міжнародного жіночого дня ПНПУ ім. В.Г. Короленка

[04 Березня 2013]
У ПНПУ презентували молодіжну виставку «Разом»

[04 Березня 2013]
Засідання обласної спеціальної дослідницької групи «Проектування як методи пізнання в освітній галузі "Технологія"»

[03 Березня 2013]
ІІІ етап ХХХІ Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій)

[02 Березня 2013]
Спільне засідання районного методичного кабінету вчителів трудового навчання та креслення

[02 Березня 2013]
Привітання переможців І туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі всесвітньої історії

[01 Березня 2013]
Підсумки олімпіад з математики, фізики та інформатики

[01 Березня 2013]
Привітання учасників Народного ансамблю сучасного балету «Марія»

[28 Лютого 2013]
Роль оригіналів і художніх перекладів для формування сучасного покоління

[27 Лютого 2013]
VІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”

[26 Лютого 2013]
23 лютого – День захисника Вітчизни

[19 Лютого 2013]
«Струни молодого серця»

[18 Лютого 2013]
«ПНПУ імені В. Г. Короленка. Ми в історії»

[05 Лютого 2013]
29 січня – День пам'яті Героїв Крут

[01 Січня 2013]
Вітання з успішним захистом докторської дисертації

[29 Грудня 2012]
День відкритих дверей у ПНПУ імені В.Г. Короленка

[28 Грудня 2012]
Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЯ. ОСВІТА. НАУКА» та збори міжнародної асоціації екологів університетів

[27 Грудня 2012]
Студенти ПНПУ ділилися добром із дітьми

[20 Грудня 2012]
Книгозбірня університету поповнилася новою книжковою колекцією доктора філологічних наук, професора М.І.Степаненка

[20 Грудня 2012]
Нові перемоги в студентському науковому житті

[19 Грудня 2012]
Андріївські вечорниці на історичному факультеті

[18 Грудня 2012]
Зустріч із науковцем Володимиром Маслійчуком

[17 Грудня 2012]
Перемога у трьох номінаціях міського конкурсу «Молодь року 2012»

[13 Грудня 2012]
Всеукраїнська науково-практична конференція «Іван Котляревський та українська культура ХІХ – ХХІ століть»

[13 Грудня 2012]
Студентські конкурси наукових робіт у галузях “романо-германські мови та літератури” та “українська мова й література та методика їх навчання” на факультеті філології та журналістики

[12 Грудня 2012]
“Школа успішного працівника”

[12 Грудня 2012]
Перемога збірної команди університету на Кубку України з чирлідингу – 2012

[12 Грудня 2012]
Засідання круглого столу, присвяченого 290 річниці від дня народження Григорія Сковороди

[07 Грудня 2012]
Відкриття музейної експозиції «Народна війна»

[07 Грудня 2012]
Кращими волонтерами року стали студенти Полтавського національного педагогічно університету імені В.Г. Короленка.

[06 Грудня 2012]
Всеукраїнська наукова конференція «Держава і церква в новітній історії України»

[06 Грудня 2012]
Етнографічне свято на історичному факультеті

[06 Грудня 2012]
Зустріч студентів з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з представниками Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

[03 Грудня 2012]
27 жовтня волонтерський загін і студентська рада фізико-математичного факультету провели традиційний благодійний ярмарок

[29 Листопада 2012]
22 листопада 2012 р. в приміщенні МАЗу ПНПУ імені В.Г. Короленка відбувся сольний фортепіанний концерт.

[29 Листопада 2012]
16 листопада на факультеті фізичного виховання відбулися змагання особистої першості університету з настільного тенісу.

[29 Листопада 2012]
Упродовж 22 – 25.12.2012 року у спортивному корпусі ПНПУ відбувалися змагання І туру Чемпіонату аматорської ліги України з волейболу серед жіночих команд

[29 Листопада 2012]
25 листопада жіноча футзальна команда «Ніка - ПНПУ» приймала команду «Граніт-Шкарівка» з Черкас

[28 Листопада 2012]
21-22 листопада на фізико-математичному факультеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

[19 Листопада 2012]
Перемога ПНПУ імені В. Г. Короленка на обласному конкурсі «Кращий студент Полтавщини 2012»

[19 Листопада 2012]
Оголошується подяка організаторам та учасникам конкурсу «Студент року Полтавщини 2012»:

[18 Листопада 2012]
7-8 листопада 2012 р. на факультеті філології та журналістики була організована зустріч із групою викладачів та студентів педагогічного коледжу імені Н.Зейл Копенгагенського університету (Данія), які здійснювали свій програмний навчальний тур в Україні.

[16 Листопада 2012]
Міжнародний день студента в ПНПУ відзначали впродовж усього тижня.

[14 Листопада 2012]
В Полтаві говорили про автономію навчальних закладів

[13 Листопада 2012]
2 листопада у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбувся регіональний науково-практичний семінар «Актуальні питання соціально-педагогічної, психологічної і корекційної роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах».

[23 Жовтня 2012]
15 жовтня 2012 року три групи природничого факультету – П-43, П-44, та П-45 відвідали з екскурсією Музей заповідник Антона Семеновича Макаренка у селі Ковалівка.

[15 Жовтня 2012]
11–12 жовтня 2012 року відбулася науково-практична конференція «Менделєєвські читання»

[08 Жовтня 2012]
У Полтавському національному педагогічному університеті відбувся святковий концерт до Дня працівників освіти

[04 Жовтня 2012]
Нова сторінка студентського самоврядування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

[25 Вересня 2012]
23 вересня вся Полтава святкувала День міста

[25 Вересня 2012]
22 вересня громада Полтавщини відзначала 75 років утворення Полтавської області

[25 Вересня 2012]
22 вересня відзначення Дня партизанської слави

[25 Вересня 2012]
Парад «Полтава вишивана»

[24 Вересня 2012]
20 вересня 2012 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка згідно з планом заходів, затверджених Полтавською ОДА, присвячених святкуванню ювілею Полтавської області, відбулася регіональна наукова конференція «Полтавщина: історичні шляхи та перспективи розвитку (від губернії – до області)»

[03 Вересня 2012]
Урочиста церемонія посвяти в студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

[22 Серпня 2012]
Привітання ректора Полтавського Національного педагогічного університету Степаненка Миколи Івановича з нагоди святкування річниці Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України

[05 Червня 2012]
2-3 червня ц. р. дитячий оздоровчий центр «Орлятко» гостинно зустрічав учасників ділової гри – слухачів ІІІ-го набору Полтавського молодіжного проекту «Школа місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього».

[31 Травня 2012]
З 15 по 17 травня 2012 р. за підтримки Відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні викладачі кафедри англійської та німецької філології, а також магістри й студенти іноземного відділення пройшли підвищення кваліфікації на курсах під керівництвом викладача-методиста Керол Хеддевей (США)

[31 Травня 2012]
31 травня відбулася вже традиційна урочиста церемонія вручення дипломів магістрів випускникам Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

[23 Травня 2012]
23 травня 2012 року о 16.00 в Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя відбувся Ректорський бал «Молодь і освітній олімп» для випускників Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Королека.

[21 Травня 2012]
10-12 і 14-16 травня за підтримки Відділу у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації на базі НОК «Ерудит» Кременчуцького педучилища імені А. С. Макаренка (с. Потоки) проведено Обласний студентський табірний збір вожатих дитячих оздоровчих таборів «Школа вожатого — 2012».

[18 Травня 2012]
19 травня 2012 в Україні відзначається День науки. З цієї нагоди 16 травня в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулося урочисте засідання.

[09 Травня 2012]
9 травня 2012 року біля Стели пам’яті викладачам, студентам та співробітникам Полтавського національного педагогічного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни, відбувся мітинг-реквієм на відзначення 67-річниці Великої Перемоги.

[12 Квітня 2012]
10 квітня 2012 року духовно-просвітницькй центр Полтавщини – Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка презентував мистецькі досягнення на ІІ турі Обласного міжвузівського мистецького фестивалю-конкурсу "Студентська весна"

[30 Березня 2012]
29 березня 2012 року на факультеті філології та журналістики ПНПУ під час тижня факультету відбулася презентація наукових гуртків кафедри української мови та української літератури “Актуальні проблеми граматики української мови”

[27 Березня 2012]
23 березня 2012 року «олімпійський вогонь» традиційного турніру з футзалу серед професорсько-викладацьких складів ВНЗ України ІІІ – ІV рівнів акредитації

[26 Березня 2012]
23 березня 2012 року у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбувся Перший міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми внутрішнього моніторингу забезпечення якості вищої освіти у педагогічному університеті»

[06 Березня 2012]
Вітальне слово ректора ПНПУ Степаненка Миколи Івановича з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня

[02 Березня 2012]
Студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка взяли участь у благодійній вітальній програмі для учнів шкіл-інтернатів, дітей-сиріт та дітей інвалідів в Обласному дитячому конкурсі сучасного танцю «Юні веснянки» в УМВС України в Полтавській області.

[23 Лютого 2012]
День захисника вітчизни у Полтавському національному університеті імені В.Г. Короленка відзначали святковою мистецькою програмою

[20 Лютого 2012]
16 лютого 2012 року на факультеті філології та журналістики розпочала роботу V Міжнародна студентська науково-практична конференція “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”

[15 Лютого 2012]
14 лютого в День усіх закоханих у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбувся заключний етап традиційного загальноуніверситетського пісенного конкурсу «Струни молодого серця - 2012»

[15 Лютого 2012]
Студенти педагогічного стали переможцями Обласного конкурсу «Міс і містер університетів Полтавщини 2012»

[03 Лютого 2012]
Вітальне слово Голови Верховної Ради України організаторам, учасникам і гостям урочистостей з нагоди 200-річчя Євгена Гребінки

[26 Січня 2012]
Фонд братів Кличків визначив переможців конкурсу «Кращий студентський актив» - ними стали студенти з Полтави

[11 Січня 2012]
Новорічні вистави для школярів міста і області

[17 Грудня 2011]
17 грудня 2011 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбувся День відкритих дверей.

[14 Грудня 2011]
14 грудня 2011 року о 11:00 у холі ІІ поверху н.к. № 2 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка було відкрито виставку «Полтава. Фото минулих століть»

[06 Грудня 2011]
4 грудня студенти та школярі вирішили відвідати серію тренінгів з лідерства та командотворення в рамках Полтавського молодіжного проекту «Школа «Лідер майбутнього» (далі – Школа)

[30 Листопада 2011]
30 листопада 2011 року відбулася традиційна робоча зустріч лідерів студентського самоврядування з ректором університету Миколою Івановичем Степаненком.

[23 Листопада 2011]
23 листопада 2011 року викладачі та студенти нашого університету взяли участь в урочистому покладанні квітів до пам’ятника «Скорботної матері» та мітингу з нагоди вшанування 70-річчя від дня трагічних дій 1941 року на Полтавщині

[21 Листопада 2011]
16 листопада у Міському будинку культури студенти ПНПУ відзначали своє свято.

[18 Листопада 2011]
18 листопада 2011 року з нагоди Міжнародного дня толерантності та Міжнародного дня прав дитини у великій актовій залі університету відбулася історична вистава «Щоденник Анни Франк»

[13 Листопада 2011]
12 та 13 листопада 2011 р. у приміщенні малої актової зали Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Пісенний край» імені М. К. Кондратюка

[10 Листопада 2011]
10 листопада 2011 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулася презентація кращих документальних фільмів у рамках Міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA

[03 Листопада 2011]
Вітаємо студентку природничого факультету ПНПУ Лесю Олійник з перемогою у
міському конкурсі "Наталка Полтавка".

[02 Листопада 2011]
2 листопада 2011 року в стінах ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася зустріч зі студентами Варшавського аграрного університету.

[27 Жовтня 2011]
26–27 жовтня 2011 року на базі кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університет імені В.Г. Короленка відбулася міжнародна науково-практична конференції «Менделєєвські читання».

[20 Жовтня 2011]
17 жовтня 2011 року близько п’ятдесяти майбутніх учителів у рамках вивчення курсу «Педагоги-новатори в Україні» відвідали Державний педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського та Павлиську загальноосвітню школи імені В. О. Сухомлинського.

[19 Жовтня 2011]
Відзначення Дня українського козацтва.

[08 Жовтня 2011]
8 жовтня в Україні відзначається День юриста. Із цієї нагоди студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка організували проведення професійного свята.

[06 Жовтня 2011]
Відеолекторій «Усвідомлене батьківство»

[05 Жовтня 2011]
Лекція «Протидія ксенофобії в українському суспільстві».

[04 Жовтня 2011]
Заключний етап курсу «Адаптив» Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

[02 Жовтня 2011]
Благодійний концерт у Горбанівському геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветеранів.

[30 Вересня 2011]
28 вересня в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка з ініціативи Полтавської обласної державної адміністрації та за участю Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, відбулася Всеукраїнська наукова конференція «1941-й рік на Полтавщині: людський вимір трагедії та сьогодення »

[28 Вересня 2011]
Святковий концерт до Дня працівників Освіти.[23 Вересня 2011]
В університеті відзначили День міста.

[01 Вересня 2011]
1 вересня 2011 року відбулася урочиста церемонія посвяти в студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

[15 Серпня 2011]
Визначено переможців і лауреатів Національного конкурсу «Краща книга України» 2011 року.

[01 Липня 2011]
1 липня, в день заснування Полтавського учительського інституту, а нині - Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, якому виповнилося 97 років, відбулася вже традиційна урочиста церемонія вручення дипломів магістрів випускникам 2011 року.

[22 Червня 2011]
21 червня 2011 року о 18.00 в дискотечно-виставковій залі Міського будинку культури відбувся Ректорський бал «Молодь і освітній олімп» для кращих випускників Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Королека.

[30 Травня 2011]
28 травня 2011 року в с. Грабарівка Пирятинського району Полтавської області відбувся восьмий щорічний Обласний пісенний фестиваль «Калинові гуляння»

[30 Травня 2011]
27 травня у Полтаві, на сцені Обласного центру естетичного виховання учнівської молоді відбувся заключний концерт обласного міжвузівського мистецького фестивалю-конкурсу «Студентська весна 2011».

[27 Травня 2011]
27 травня студенти університету вітали з закінченням навчання випускників Микільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат для дітей з особливими потребами, серед яких - діти-інвіліди та діти-сироти.

[25 Травня 2011]
Студентство підтримує реформу вищої освіти.

[24 Травня 2011]
20 травня студенти та викладачі університету взяли участь в урочистостях з нагоди 150 річниці від дня перепоховання Тараса Шевченка.

[21 Травня 2011]
18-20 квітня 2011 року на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбулася міжнародна наукова конференція "Х Гоголівські читання".

[20 Травня 2011]
19 травня у стінах Полтавського педагогічного відбувся турнір з брейн-рингу, участь у якому взяли студенти університету.

[06 Травня 2011]
6 травня 2011 року біля Стели пам’яті викладачам, студентам та співробітникам Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни, відбувся мітинг-реквієм на відзначення 66-річниці Великої Перемоги.

[05 Травня 2011]
26 квітня 2011 року представники студентської ради спільно з групою
П-32 природничого факультету відвідали школу та музей імені В. О. Сухомлинського у с. Павлиш.

[29 Квітня 2011]
Кирило-Мефодіївською фундацією розпочато Перший етап відбірного конкурсу серед студентів ВНЗ України на здобуття стипендій імені
Івана Пулюя (20 тисяч гривень).

[29 Квітня 2011]
29 квітня 2011 року у стінах нашого вузу стартував проект «Європа у валізі»

[28 Квітня 2011]
28 квітня 2011 року в Малому актовому залі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбувся благодійний концерт в рамках акції «Кольоровий світ»

[27 Квітня 2011]
26-27 травня 2011 року відбудеться міжнародна науково-практична конференція
“Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі”

[06 Квітня 2011]
Феєрія “Студентської весни – 2011” у Полтавському педагогічному

[30 Березня 2011]
30 березня у приміщенні Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка відбулася звітно-виборча конференція студентів та аспірантів, під час якої учасники підбили підсумки роботи та обрали голову студентської ради ПНПУ.

[28 Березня 2011]
Вітаємо ректора Степаненка Миколу Івановича з високою нагородою - Державною літературною премією імені Олеся Гончара!

[23 Березня 2011]
23 березня 2011 року у стінах Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбулася студентсько-учнівська наукова конференція «Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка в особах».

[10 Березня 2011]
4 березня у великій актовій залі Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка відбувся святковий концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню.

[09 Березня 2011]
25 лютого Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді гостинно відчинив свої двері для поціновувачів дівочої краси – тут відбувся конкурс краси «Королева ПНПУ»

[28 Лютого 2011]
14 травня ПНПУ ім. В. Г. Короленка проводить день відкритих дверей , о 10:00 в великій актовій залі!

[28 Лютого 2011]
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Міжнародних Гоголівських читань, які відбудуться 18-20 квітня 2011 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[24 Лютого 2011]
IV міжнародна студентська науково-практична конференція.

[24 Лютого 2011]
23 лютого в великому актовому залі університету відбулося святкове дійство, в рамках якого – фінал конкурсу патріотичної пісні «З любов’ю до тебе, моя Батьківщино» та нагородження переможців фотоконкурсу «Нас єднає Україна».

[22 Лютого 2011]
22 лютого у великому актовому залі університету відбувся концерт українського народного оркестру «Мамай» Полтавської обласної філармонії, присвячений Дню захисника Вітчизни.

[14 Лютого 2011]
14 лютого в День усіх закоханих у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбувся заключний етап традиційного загальноуніверситетського конкурсу бардівської пісні «Струни молодого серця – 2011».

[11 Лютого 2011]
Творча зустріч із переможцем Всеукраїнського телевізійного проекту «Танцюють всі-3» Олександром Геращенком

[10 Лютого 2011]
З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, який відзначається 15 лютого, студентам Полтавського національного педагогічного університету презентували медіапроект «Війна і мир».

[07 Лютого 2011]
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІV Всеукраїнської
науково-практичної конференції
Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації
Конференція відбудеться 19 травня 2011 року у приміщенні Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за адресою: м. Полтава, вул. Остроградського, 2.

[04 Лютого 2011]
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі IІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару “Концептологія в системі гуманітарних наук”, який відбудеться
24-25 березня 2011 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[27 Січня 2011]
Тетянин день

[22 Січня 2011]
21 січня в університеті вкотре вітали кращого танцівника України – студента психолого-педагогічного факультету Олександра Геращенка

[21 Січня 2011]
Cпівпраця з Корпусом Миру США в Україні.

[20 Січня 2011]
Викладачам та студентам консультативні номери телефонів на період зимової сесії.

[10 Січня 2011]
«Калина» представляла українське музичне мистецтво у Швейцарії.

[29 Грудня 2010]
Увага! Змінено телефон довіри: 56-91-42.

[29 Грудня 2010]
28 грудня 2010 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася конференція трудового колективу

[24 Грудня 2010]
17 грудня 2010 року, керівництво та студенти природничого факультету Полтавського Національного Педагогічного Університету привітали дітей-сиріт із дитячо-виховного закладу "Любисток" з днем Святого Миколая.

[24 Грудня 2010]
З 20 по 23 грудня у ПНПУ імені В.Г.Короленка проходив турнір з баскетболу на кубок студентської ради університету.

[19 Грудня 2010]
18 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, волонтери студентської ради Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка вийшли на вулиці міста, щоб подарувати дітям свято.

[13 Грудня 2010]
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка оголошує набір на курси з підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань.

[10 Грудня 2010]
Оргкомітет кафедри англійської філології розпочав роботу до підготовки ІV Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика", яка відбудеться 24-25 лютого 2011 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[27 Листопада 2010]
До Дня пам'яті жертв репресій та голодомору кафедра української літератури підготувала виставку-композицію «Свіча пам'яті».

[20 Листопада 2010]
19 листопада відбулося засідання Студентського наукового товариства університету.

[19 Листопада 2010]
День студента у Полтавському національному педагогічному університеті.

[18 Листопада 2010]
Святкова зустріч лідерів студентського самоврядування з ректоратом університету.

[11 Листопада 2010]
У ПНПУ обрано найкращого студента року.

[29 Жовтня 2010]
26-27 жовтня в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «VIII Короленківські читання».

[28 Жовтня 2010]
28 жовтня на факультеті філології та журналістики відбулася зустріч з ветераном Великої Вітчизняної війни Миргородським М.М., присвячена визволенню України від німецько-фашистських загарбників.

[15 Жовтня 2010]
Відзначення Дня українського козацтва.

[08 Жовтня 2010]
7 жовтня повернулися з кримської подорожі студенти, які вибороли призові місця у конкурсі на кращу академічну групу.

[04 Жовтня 2010]
«Київські солісти» у Полтавському педагогічному.

[01 Жовтня 2010]
Святковий концерт до Дня працівників освіти!

[01 Жовтня 2010]
1 жовтня в університеті відзначали День людей похилого віку та День ветеранів

[24 Вересня 2010]
Ректор університету особисто контролює дотримання вимог змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування.

[24 Вересня 2010]
Урочистості з нагоди 67-ї річниці визволення Полтави від фашистських загарбників

[23 Вересня 2010]
22 вересня 2010 року відбувся фінальний етап конкурсу на кращу академічну групу Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

[23 Вересня 2010]
Урочистості з нагоди 67-ї річниці визволення Полтави від фашистських загарбників.

[21 Вересня 2010]
«Усі барви осені – тобі, моя Полтаво!»

[20 Вересня 2010]
Набір на курси.

[18 Вересня 2010]
16 вересня відбулося засідання Ради Студентського наукового товариства університету.

[02 Вересня 2010]
Урочиста церемонія посвяти в студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

[05 Липня 2010]
Демократизація суспільного життя України потребує переорієнтації освіти.

[01 Липня 2010]
З повагою, випускники-магістри 2010 року...

[01 Липня 2010]
Урочиста церемонія вручення дипломів магістрів випускникам 2010 року.

[17 Червня 2010]
15 червня 2010 року о 15.00 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка відбувся ІІ Ректорський бал для кращих випускників 2010 року.

[11 Червня 2010]
Вийшов Збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Men and women of Poltava 1709: Perspectives on Education – a Challenge for the Future", яка відбулася 20 травня – 23 травня 2009 р. у Полтавському державному педагогічному університеті ім. В.Г.Короленка.

[02 Червня 2010]
Підбито підсумки конкурсу учнівських творчих робіт

[21 Травня 2010]
19-20 травня 2010 року в ПНПУ імені В.Г.Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Зарубіжні письменники і Україна».

[17 Травня 2010]
13 травня у стінах Полтавського педагогічного відбувся турнір з брейн-рингу, участь у якому взяли студенти університету, магістранти та аспіранти.

[15 Травня 2010]
15 травня в Україні відзначався День науки.

[13 Травня 2010]
«День змін на краще» у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка

[07 Травня 2010]
Студентська весна 2010 у ПНПУ присвячена 65 річниці Великої Перемоги

[07 Травня 2010]
Єдиний Урок Памяті у ПНПУ імені В.Г. Короленка

[07 Травня 2010]
Мітинг-реквієм на честь загиблих в роки Великої Вітчизняної війни

[06 Травня 2010]
Завершила роботу ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій"

[20 Квітня 2010]
Колектив ПНПУ імені В.Г. Короленка прощається із колишнім
ректором В.О. Пащенком

[20 Квітня 2010]
Церемонія прощання з доктором історичних наук, професором, дійсним членом НАПН України Володимиром Олександровичем Пащенком

[20 Квітня 2010]
ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПАЩЕНКО

[20 Квітня 2010]
На світлу пам’ять
Володимира Олександровича Пащенка

[13 Квітня 2010]
На факультеті філології та журналістики на пошанування 65-річчя Великої Перемоги з 13 квітня 2010 року проводиться кінолекторій фільмів, присвячених Великій Вітчизняній війні.

[01 Квітня 2010]
Присудження ректорові премії імені І. Огієнка

[01 Квітня 2010]
Вітання ректора з Великоднем.

[01 Квітня 2010]
1 квітня 2010 року, в день народження відомого письменника М. В.Гоголя, у Полтаві біля пам’ятника митцю відбулося нагородження переможців щорічного обласного літературного конкурсу імені М.Гоголя.

[31 Березня 2010]
24 квітня 2010 року - день відкритих дверей.

[30 Березня 2010]
Заходи «Тижня психолого-педагогічного факультету»
15-19 березня 2010 року

[27 Березня 2010]
У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка з 22 по 26 березня відбувся традиційний тиждень факультету філології та журналістики.

[19 Березня 2010]
Зустріч з головою Української Народної ради Миколою Івановичем Поровським, народним депутатом I, II і IV скликань Верховної ради України, та головою обласної ради Володимиром Григоровичем Кравченком

[09 Березня 2010]
У педагогічному відзначали День народження великого Кобзаря

[06 Березня 2010]
Святкова програма з нагоди Міжнародного жіночого дня

[04 Березня 2010]
Проведенням етапу зовнішнього незалежного оцінювання на базі ІІ навчального корпусу університету

[28 Лютого 2010]
ІІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика"

[26 Лютого 2010]
Відкриття обласної виставки «Українська народна іграшка: традиції і сучасність»

[24 Лютого 2010]
Спом'янули Раїсу Кириченко словом, піснею, думкою

[23 Лютого 2010]
Вітаємо переможців міського конкурсу військово-патріотичної пісні «Є така професія – Батьківщину захищати»

[23 Лютого 2010]
Концертна програма, присвячена Дню захисника Вітчизни

[23 Лютого 2010]
Зустріч студентів із генерал-лейтенантом Михайлом Михайловичем Цимбалюком

[22 Лютого 2010]
30-ліття естрадно-музичного центру "Вікторія"

[15 Лютого 2010]
Загальноуніверситетський конкурс бардівської пісні
«Струни молодого серця - 2010»

[15 Лютого 2010]
«Віденський бал»

[09 Лютого 2010]
Заняття з англійської мови для співробітників університету.

[29 Січня 2010]
29 січня в ПНПУ імені В.Г. Короленка вшановували пам’ять героїв Крут.

[27 Січня 2010]
З нагоди Міжнародного дня Холокосту і до 65-ліття Перемоги у Другій світовій війні відкрито виставку «Анна Франк: уроки історії»

[22 Січня 2010]
22 січня в Залі засідань Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка відбувся круглий стіл на тему «Соборність України: історична ретроспектива».

[15 Січня 2010]
Зустріч лідерів студентського самоврядування з ректором університету.

[11 Січня 2010]
Нова адреса сайту, нова адреса для листування (Витяг з наказу 102-р)

[05 Січня 2010]
Увага! З 01.01.2014 року змінено реквізити оплати за послуги.

[22 Грудня 2009]
Полтавський студент року – 2009  навчається в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка

[21 Грудня 2009]
Визначено переможця університетського конкурсу «Студент року 2009».

[14 Грудня 2009]
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 26 грудня 2009 року проводить День відкритих дверей.

[03 Грудня 2009]
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, яка відбудеться 25-26 лютого 2010 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[03 Грудня 2009]
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Концептологія в системі гуманітарних наук”, яка відбудеться 25-26 березня 2010 року.

[30 Листопада 2009]
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка отримав посвідчення учасника Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі "УРАН".

[30 Листопада 2009]
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 970/2009
Про надання Полтавському державному педагогічному університету імені В.Г.Короленка статусу національного

[02 Листопада 2009]
25-29 жовтня 2009 року в рамках міжнародного міжвузівського проекту “Цінності. Демократія. Освіта” з офіційним візитом ПДПУ відвідав проф. Карстен Хаммер (Prof. Karsten Hammer) із Н.Зейл Педагогічного Коледжу, м. Копенгаген (Данія).

[28 Жовтня 2009]
19-24 жовтня 2009 року в рамках міжнародного міжвузівського проекту “Цінності. Демократія. Освіта” ПДПУ відвідали Єва-Лотта Палм (Eva-Lotta Palm) – викладач тележурналістики та Марія-Луїза Йооль (Marie-Louice Jarl) – технік-науковець і координатор менеджменту екологічних систем Школи Освіти і Комунікації Університету міста Йончопінг (Швеція).

[27 Жовтня 2009]
20 жовтня 2009 року в приміщенні Обласної державної адміністрації відбулася зустріч студентської ради ПДПУ імені В. Г. Короленка із заступником голови ОДА з питань сім’ї та молоді Надією Семенівною Мякушко.

[25 Жовтня 2009]
Оргкомітет кафедри англійської філології розпочав роботу до підготовки ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, яка відбудеться 25-26 лютого 2010 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[15 Жовтня 2009]
14 жовтня ПДПУ відвідав директор Київського офісу Міжнародної ради досліджень та обмінів (IREX) п. Джозеф Беднарек.

[26 Вересня 2009]
19-25 вересня 2009 року в ПДПУ з візитом перебував доктор педагогіки, проф. Денніс Ковальськи, директор Центру освіти та розвитку при Клівлендському університі (м. Клівленд, штат Огайо, США).

[25 Вересня 2009]
У рамках міжнародного міжвузівського проекту викладачі університету на чолі з ректором взяли участь у конференції, що відбулась у м. Копенгаген, Данія та м. Йончопінг, Швеція.

[22 Вересня 2009]
Ліцензування спеціальностей

[07 Вересня 2009]
Вийшов Збірник наукових праць викладачів кафедри англійської філології ПДПУ імені В.Г.Короленка – "Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики" (Випуск 3).

[04 Вересня 2009]
Урочиста церемонія посвяти в студенти Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

[01 Вересня 2009]
Звернення ректора Миколи Степаненка.

[26 Серпня 2009]
1 вересня 2009 року о 8 годині 30 хвилин відбудеться урочиста церемонія посвяти ...

[07 Липня 2009]
Наукова конференція «Завдання і перспективи навчання хімії у профільній школі»

[06 Липня 2009]
1 липня 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістрів випускникам 2009 року, приурочена 95-літньому ювілею вишу, який було створено 1 липня 1914 року як Полтавський учительський інститут.

[06 Липня 2009]
Вітальне слово ректора магістрам 2009 року

[03 Липня 2009]
Вітаємо ректора університету Миколу Івановича Степаненка з присвоенням йому звання Заслуженого діяча науки і техніки України...

[17 Червня 2009]
П’ятнадцятого червня 2009 року, о 16 годині, у фоє навчального корпусу №2 Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, для випускників, які закінчили університет із відзнакою, відбувся Ректорський бал, що проходив у рамках святкування Дня Європи у Полтаві.

[03 Червня 2009]
Вітаємо жіночу волейбольну команду!

[03 Червня 2009]
На базі Полтавського державного педагогічного університету, на факультеті філології та журналістики відбулася міжнародна науково-практична конференція “Стратегії сучасної освіти: історія і сьогодення (видатні персоналії 1709 р. – освітні перспективи)”.

[03 Червня 2009]
Підбито підсумки конкурсу учнівських творчих робіт.

[26 Травня 2009]
З 17 по 23 травня в Полтавському державному педагогічному університеті з офіційним візитом перебував Директор відділу Міжнародних зв’язків і програм Клівлендського університету (м. Клівленд, штат Огайо, США) п. Джордж Бьорк.

[20 Травня 2009]
З 18 травня 2009 р. в ПДПУ імені В.Г.Короленка з офіційним візитом з метою встановлення зв’язків та розвитку співпраці перебуває пан Джордж Бьорк, директор офісу міжнародних зв’язків Клівлендського університету (м. Клівленд, штат Огайо, США).

[30 Квітня 2009]
У рамках Тижня факультету фізичного виховання впродовж 21-24 квітня 2009 року було проведено ряд заходів спортивно-масового характеру

[29 Квітня 2009]
Українському народному хору «Калина» - 30 років!
24 квітня славнозвісний український народний хор Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка відзначив своє 30-ліття.

[24 Квітня 2009]
Вітання професора Степаненка Миколи Івановича з нагоди 30-річчя українського народного хору "Калина".

[23 Квітня 2009]
16 травня у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка - День відкритих дверей.

[22 Квітня 2009]
24 квітня о 18-00 у Палаці дозвілля "Листопад" відбудеться ювілейний концерт Українського народного хору "Калина" (керівник - заслужений діяч мистецтв України, професор Г. Левченко) з нагоди 30-річчя колективу.

[15 Квітня 2009]
14 квітня 2009 року відбувся звітний концерт творчих колективів Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г Короленка “Студентська весна - 2009”.

[06 Квітня 2009]
26 березня 2009року у м.Полтаві відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція в режимі реального часу “Концептологія в системі гуманітарних наук”

[15 Березня 2009]
10-11 березня 2009 року у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулися ІХ Гоголівські читання – міжнародна наукова конференція “Микола Гоголь: витоки творчості”.

[17 Лютого 2009]
Цього понеділка, 16 лютого, в великому актовому залі нашого університету відбулася цікава і незвичайна подія. До нас завітали вже добре відомі в Полтаві Майстерня концептуального мистецтва з гуртами «Панке Шава» із легендарного міста Львів, які з собою захопили на виступ наші полтавські гурти «Немає часу» та вже майже культову для нашого міста «Сестру Керрі».

[06 Лютого 2009]
4 лютого у залі засідань Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася перша зустріч нового ректора Миколи Івановича Степаненка із cтудентською радою вишу.

[14 Січня 2009]
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі».

[16 Грудня 2008]
10 – 12 грудня 2008 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка відбувся ІІ тур Вищої студентської ліги України з волейболу серед жіночих команд

[12 Грудня 2008]

У Полтавському педагогічному університеті імені В.Г. Короленка 11 грудня пройшла благодійна виставка молодої художниці Альони Бацули.

[10 Грудня 2008]
9 грудня 2008 року було проведено Кубок з черліденгу на призи професора Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка академіка Пащенка Володимира Олександровича.

[04 Грудня 2008]
Кафедра слов’янського мовознавства розпочала роботу з підготовки до Всеукраїнської науково-практичної конференції “Журналістика, філологія та медіаосвіта”, яка відбудеться 14 – 15 травня 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[21 Листопада 2008]
21 листопада 2008 року в університеті відбулася зустріч з кандидатом на посаду ректора Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка – доктором філологічних наук, професором, деканом факультету філології та журналістики СТЕПАНЕНКОМ МИКОЛОЮ ІВАНОВИЧЕМ. Претендент чітко охарактеризував стратегічну мету діяльності університету й основні завдання та напрямки її розв’язання.

[19 Листопада 2008]
25 листопада відбудеться голосування за кандидатів на посаду ректора Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Пропонуємо ознайомитися з програмою кандидата на посаду ректора Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка –
доктора педагогічних наук, професора ГРИНЬОВОЇ МАРИНИ ВІКТОРІВНИ

[03 Листопада 2008]
Кафедра англійської філології розпочала роботу з підготовки до Всеукраїнської науково-практичної конференції “Концептологія в системі гуманітарних наук”, яка відбудеться 26-27 березня 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[28 Жовтня 2008]
Більше 60 студентів-волонтерів з різних вищих навчальних закладів Полтави виходили на центральні вулиці міста з 24 по 26 жовтня 2008 року о 11.00 та до 18.00 год. Саме в цей час проходила акція «Квітка життя», яка за мету мала зібрати кошти на закупівлю нового обладнання для реанімаційних відділень 25 обласних дитячих лікарень.

[08 Жовтня 2008]
14-16 жовтня 2008 року - Свято української вишиванки

[02 Жовтня 2008]
Кафедра англійської філології розпочала роботу з підготовки до ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, яка відбудеться 26-27 лютого 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[08 Вересня 2008]
Вийшов Збірник наукових праць викладачів кафедри англійської філології ПДПУ імені В.Г.Короленка – “Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики” (Випуск 2).

[10 Липня 2008]
Europa IM KOFFER. ГОВОРИМО ЄВРОПЕЙСЬКОЮ!
У рамках співпраці Студентської ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Студентської ради м. Полтави з Фондом Кондрада Аденауера та Інститутом Євроатлантичного співробітництва 4 липня ц.р. відбулася зустріч міжнародної делегації з керівниками та представники органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів м. Полтави

[25 Червня 2008]
Жіноча волейбольна команда ПДПУ стала призером (III місце) у змаганнях I Студентських спортивних ігор (тренери: Воліченко А.І., Кириленко О.І.). Вітаємо наших дівчат!

[20 Червня 2008]
17 червня ц.р. розпочався перший дев’ятиденний етап акції по боротьбі з амброзією полинолистою.

[20 Червня 2008]
14 червня 2008 року відбулася V Конференція Всеукраїнської студентської ради.

[13 Червня 2008]
Кафедра англійської філології продовжує співробітництво з Університетом Освіти і Комунікації м. Йончопінг, Швеція. Угода про офіційне партнерство Школи Освіти і Комунікації (Йончопінг Університет, Швеція) та ПДПУ (факультет філології та журналістики) укладена в 2007р. та підписана деканом ф-ту проф. М.І.Степаненком.

[09 Червня 2008]
З 28–29 травня 2008 року в Полтавському державному педагогічному університеті за ініціативи викладачів кафедри української літератури та української мови відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства», присвячена 90-й річниці від дня народження письменника.

[30 Травня 2008]
22 – 24 травня 2008 року у Львові відбулася чергова міжнародна науково-практична конференція у рамках проекту «Цінності. Демократія. Освіта» за участю проектних груп Школи освіти та комунікації Університету міста Йончопінг (Швеція)

[26 Травня 2008]
20 травня 2008 року у м.Полтаві відбулася 4-та Міжнародна наукова коференція “Актуальні питання перекладу, міжнаціонального спілкування та вивчення іноземних мов” (Fourth International Conference “Topical Problems of Cross-Cultural Communication, Translation and Learning Foreign Languages”).

[22 Травня 2008]
21 травня 2008 року студентською радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка зініційовано проведення екологічної акції по упорядкуванню узбережжя річки Ворскла у мікрорайоні Левада.

[22 Травня 2008]
Звання "Заслужений діяч " отримала Ольга Миколаївна Ніколенко. Вітаємо з державною відзнакою!

[19 Травня 2008]
13-15 травня 2008 року
ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ СЕРЕД СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

[12 Травня 2008]
На факультеті філології та журналістики з 9 травня з візитом перебувають професори та студенти Лі університету (Клівленд, Теннессі, США).

[14 Квітня 2008]
Переможцями Вищої студентської ліги з волейболу серед жіночих команд втретє поспіль стала команда ПДПУ (тренер – Воліченко А.І.)

[14 Квітня 2008]
Переможцями універсіади з волейболу стали наші дівчата – збірна ПДПУ (тренер – Воліченко А.І.)

[14 Квітня 2008]
16.04.08 о 15:00 в спортивному корпусі відбудеться урочисте відкриття змагань на кубок ректора ПДПУ академіка Пащенка В.О. з волейболу серед жіночих команд.

[14 Квітня 2008]
21-25.04.08 – заходи в рамках тижня факультету фізичного виховання. Слідкуйте за оголошеннями.

[25 Березня 2008]
10 березня у приміщенні Міського будинку культури м. Полтави відбулася концертна програма «Подих весни» присвячена відкриттю тижня природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

[25 Березня 2008]
15 березня 2008 року до студентської ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка завітали представники Корпусу Миру. Мета візиту – узгодження позицій по гранту «Від студентського самоврядування – до громадянського суспільства», який розробила студентська рада.

[24 Березня 2008]
Переможці Відкритого кубку з черлідингу на призи ректора ПДПУ академіка Пащенка В.О.

[24 Березня 2008]
Новини спортивного життя

[18 Березня 2008]
Запрошуємо Вас на змагання з чірлідінгу Відкритого кубку ректора Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка академіка Пащенка Володимира Олександровича

[06 Березня 2008]
14 лютого 2008 на факультеті філології та журналістики День святого Валентина було відзначено концертною програмою "Кохання – то вічне диво".

[06 Березня 2008]
28-29 лютого на факультеті філології та журналістики відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”.

[03 Березня 2008]
Студентське самоврядування: формування команди, діяльність, стратегія

Набуттю практичних навичок та умінь був присвячений регіональний семінар-тренінг «Діяльність органів студентського самоврядування: стратегія та механізми реалізації», який відбувся 29 лютого 2008 року на базі Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

[19 Лютого 2008]
Шановні колеги!

У квітні 2008 виповнюється 130 років від дня народження видатного педагога ХХ ст. Г.Г. Ващенка. До цієї дати (22-23 квітня) на базі Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка буде проведено педагогічний конгрес "Духовно-моральна парадигма творчості Григорія Ващенка". До участі в конгресі запрошуються учені, студенти, аспіранти, керівники освіти, науково-педагогічні працівники, вчителі-практики.

[18 Лютого 2008]
13 лютого 2008 року до Дня Святого Валентина сектори культури та дозвілля природничого і фізико-математичного факультетів організували конкурсно-розважальну програму за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради та Студентської ради університету.

[13 Лютого 2008]
Цього року в університеті відбуватимуться традиційні тижні факультетів:

[08 Лютого 2008]
6 лютого 2008 року студентська рада Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка організувала відвідування ковзанки зі штучним покриттям студентами пільгових категорій (дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, чорнобильців та інвалідів) у мікрорайоні Левада.

[06 Лютого 2008]
Увага!
У Полтавському державному педагогічному університеті - День відкритих дверей. Чекаємо на Вас 16 лютого о 10-00 у фойє 1-го корпусу.

[30 Січня 2008]
29 січня 2009 року студентська громада міста вшанувала пам’ять героїв Крут.

[28 Січня 2008]
22 січня 2008 року до Дня Соборності України на факультеті філології та журналістики було організовано виставку творів видатних письменників під назвою «Віднині воєдино».

[19 Січня 2008]
18 січня 2008 року студентська рада Полтавського державного педагогічного університету спільно з управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради в рамках благодійної акції «Не байдуже серце» провели урочисте вручення подарунків спеціальній загальноосвітній школі № 40 м. Полтави.

2009.Created by Sviderskiy Oleg Nikolaevich &Alyona Krasavchikova. Design by Alla Nesterenko