ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса
Я маю право

Архів новин

28 Лютого 2010

 

25-26 лютого 2010 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка відбулася ІІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика"

 

Конференцію проведено на базі кафедри англійської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Співорганізаторами й партнерами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України; кафедра історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна; кафедра практики англійської мови Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; кафедра теорії та історії української літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського; кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; кафедра германської філології Сумського державного педагогічного університету  ім. А.С.Макаренка; кафедра іноземних мов при факультеті банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

Особливо плідною виявилася співпраця з кафедрою історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (зав. каф. - д.філол.н., проф. О.Д. Міхільов) та кафедрою теорії та історії української літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (зав. каф. - д.філол.н., проф. В.І. Гуменюк).

Проведення конференції стало можливим завдяки злагодженій роботі оргкомітету конференції у такому складі:

М.І.Степаненко, доктор філологічних наук, проф., ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка - голова;

Т.В.Луньова, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської філології - заступник голови;

В.І.Лагно, доктор фізико-математичних наук, проф., проректор із наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

В.В.Кононенко, кандидат історичних наук, доц., декан факультету філології та журналістики;

Л.Б.Алефіренко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

О.О.Копач, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

В.Л.Кравченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

Н.Г.Кравцова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології;

Н.І.Криницька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

І.І.Капустян, старший викладач кафедри англійської філології;

В.О.Лапочка, старший викладач кафедри англійської філології;

І.М.Білоус, викладач кафедри англійської філології;

В.В.Гриценко, викладач кафедри англійської філології;

Т.С.Займак, викладач кафедри англійської філології;

М.М.Коваленко, викладач кафедри англійської філології;

О.Ф.Найдьон, викладач кафедри англійської філології;

Т.О.Недовіс, викладач кафедри англійської філології;

І.О.Олійник, викладач кафедри англійської філології;

О.О.Пономаренко, викладач кафедри англійської філології;

А.Г.Портяна, викладач кафедри англійської філології;

О.В.Бречко, голова студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка;

члени студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Загалом на конференцію було заявлено 108 студентських доповідей (53 доповіді учасників із Полтави та 55 доповідей іногородніх студентів), присвячених лінгвістичним, літературознавчим та методичним проблемам. Усі доповіді після перевірки редакторською групою у складі 17 викладачів із Полтави, Харкова, Сімферополя, Сум та Черкас надруковані до початку конференції в Збірнику наукових праць студентів за матеріалами ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика". - Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2010. - 292 с. З-поміж студентів, що подали статті, у роботі секцій взяли участь 47 студентів (26 із Полтави та 21 - з інших міст України).

До збірника матеріалів конференції ввійшли праці студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ "Україна", Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ), Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, Донецького національного університету, Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Рівненського державного гуманітарного університету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем'янчука (м. Рівне), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Чернівецького торговельно-економічного інституту, Національного університету "Острозька академія", Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Українського гуманітарного інституту (Київська обл., м. Буча).

Основною метою проведення конференції було створення умов для реалізації студентського наукового потенціалу, плідного обміну думками та знаходження спільних дослідницьких шляхів учасниками, які вивчають різні аспекти сучасної філології.

25 лютого відбулися пленарне та секційні засідання, а також підбиття підсумків конференції, а 26 лютого було присвячено екскурсіям музеями Полтави.

На пленарному засіданні (головуюча - Н.І. Криницька, к. філол. наук, доц., заст. з наукової роботи декана факультету філології та журналістики) учасників конференції привітали В.І.Лагно, д. фіз.-мат. н., проф., проректор із наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка; О.В. Бречко, голова студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка, В.Л. Кравченко, к. філол. наук, доц. кафедри англійської філології. Далі з доповідями виступили: А.С. Астрахан (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка), М.М. Гаража (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка), Р.Б. Матвіїв (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка), О.М. Сильчук (Національний університет "Острозька академія"), К.Г. Ходня (Полтавський національний державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Усі доповіді вирізнялися грамотністю й науковою ґрунтовністю; доповідь Р.Б. Матвіїв була збагачена застосуванням презентації Power Point, присвяченої ролі Кременця у становленні Юліуша Словацького-поета.

Секційні засідання конференції відбувалися за такою тематикою:

Секція 1. Функціональна лінгвістика (керівники секції - к.філол.н., доц. Данилюк Людмила Всеволодівна, викл. Займак Тетяна Станіславівна);

Секція 2. Когнітивна й дискурсивна лінгвістика та перекладознавство (керівники секції - к.філол.н., доц. Кравченко Вікторія Леонідівна, ст. викл. Лапочка Віктор Олексійович);

Секція 3. Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні (керівники секції - к. філол. н., доц. Алефіренко Людмила Борисівна, ст. викл. Вєнєвцева Євгенія Володимирівна);

Секція 4. Підсумки й перспективи вивчення класичної літературної спадщини (керівники секції - к.філол.н., доц. Копач Олена Олександрівна, викл. Коваленко Марина Миколаївна);

Секція 5. Методологія й методика сучасних літературознавчих досліджень (керівник секції - викл. Портяна Алла Григорівна);

Секція 6. Дискусійні проблеми осмислення літератури ХХ - ХХІ ст. (керівники секції - к.філол.н., доц. Криницька Наталія Ігорівна, викл. Пономаренко Ольга Олександрівна);

Секція 7. Лінгводидактика: теорія і практика (керівник секції - к. пед. наук, доц. Кравцова Надія Геннадіївна);

Секція 8. Лінгводидактика: теорія і практика (керівники секції - ст. викл. Шкарупа Надія Семенівна, викл. Білоус Ірина Михайлівна).

На першу секцію "Функціональна лінгвістика" було заявлено 17 доповідачів, виступило з доповідями 12 студентів. Усі доповіді жваво обговорювалися присутніми й були визнані такими, що зроблені на належному рівні. Застосування мультимедійної апаратури зробило засідання ще більш цікавим. Кращими розвідками, що відображають глибокі самостійні дослідження, визнані доповіді О.Ю. Козловської (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка), П.В. Дударенко (Донецький національний університет) та К.І. Левченко (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка).

На другу секцію "Когнітивна й дискурсивна лінгвістика та перекладознавство" було заявлено 14 студентів, але виступив із доповіддю лише 1 учасник - М.Ю. Рахно (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка).

У роботі третьої секції "Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні" мали взяти участь 17 студентів, але з цікавими та змістовними доповідями виступили лише 2 учасники: О.О. Алєксєєва (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут) та С.Г. Воробйова (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка).

На четверту секцію "Підсумки та перспективи вивчення класичної літературної спадщини" подали заявки 15 учасників, брали участь 8 студентів.

Варто відзначити виступи студентів Н.М. Медушевської та Т.В. Бойко (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка), присвячені творчості Юліуша Словацького, що супроводжувались презентацією у Power Point; А.Д. Вихорєвої (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка); О.В. Спінєєвої (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля). Виступи багатьох доповідачів викликали дискусію на секції, на всі питання аудиторії були дані вичерпні відповіді. Присутність на засіданні к. філол. н., доц. О.В. Пасічник - наукового керівника студентів Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка - сприяла створенню неповторної доброзичливої атмосфери, яка надихала всіх учасників секції.

6 студентів подавали заявки на участь у п'ятій секції "Методологія та методика сучасних літературознавчих досліджень". Було заслухано доповіді 4 студентів: О.І. Андієць, М.О. Борисенко, В.О. Гаврильєвої, В.І. Кобзуненко (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Усі доповіді студентів були ґрунтовними, актуальними та супроводжувалися прикладами.

Робота шостої секції "Дискусійні проблеми осмислення літератури ХХ - ХХІ ст." теж була надзвичайно жвавою та плідною. З-поміж 12 учасників, що подали заявки, 7 змогли взяти участь у роботі конференції: В.І. Пустовалова (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут); І.О. Гаманенко, Р.О. Клочко, І.П. Рудь (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка); А.С. Кравченко, Я.О. Кримпоха, М.М. Міщанін (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Кожна доповідь демонструвала змістовне самостійне дослідження й настільки зацікавила учасників секції, що викликала тривале обговорення сучасних проблем літературознавства, лінгвістики, філософії, психології, соціології, фізики тощо.

Оскільки на секцію "Лінгводидактика: теорія і практика" було подано значну кількість заявок, то доповіді були заслухані на двох однойменних секціях.

Із заявлених у програмі 7 доповідей на засіданні сьомої секції були представлені 4. З ними виступили А.М. Бжикян, Л.В. Дейна, а також І.В. Денисовець і Н.Г. Головня (ними підготовлена одна доповідь) (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка) та О.І. Демченко (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут). Усі виступи були ретельно підготовлені й належним чином презентовані. Варто відзначити практико орієнтоване спрямування наукових доробків студентів. Представлені доповіді викликали зацікавлене обговорення, оскільки стосувалися актуальних для студентів-філологів тем (інтерактивні технології на уроках мови, застосування методу проектів у загальноосвітніх навчальних закладах тощо). Тематика наукових розвідок студентів віддзеркалює інтерес до актуальних питань теорії і практики сучасної лінгводидактики.

На восьмій секції були присутні 5 доповідачів із 13, зазначених у програмі: О.В. Каракулова, О.І. Кулібаба, Є.В. Півень (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка); М.А. Сапальчук (Національний університет "Острозька академія"); І.В. Сахарук (Донецький національний університет).

Засідання пройшло у сприятливій спокійній та дружній атмосфері, де кожен збагатився новим досвідом та позитивними враженнями від почутого та побаченого.

Таким чином, загалом на секціях виступили з доповідями 47 учасників конференції, які представили Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Полтавський інститут економіки і права ВМУРоЛ "Україна", Донецький національний університет, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Національний університет "Острозька академія", Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Наступна | Остання

На історичному факультеті зорганізовано науково-методичний семінар для вчителів історії

20 Квітня 2018 р.


Студенти спеціальності 051 Економіка та викладачі кафедри політекономії взяли участь у заході “Дні фінансової обізнаності”

20 Квітня 2018 р.


Викладачі кафедри загальної, вікової та практичної психології співпрацюють з колегами провідних вишів східного регіону

20 Квітня 2018 р.


У нашому Виші відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція за темою «Проблеми підготовки майбутніх фахівців культури і спорту».

20 Квітня 2018 р.


Золото в наших волейболісток

20 Квітня 2018 р.


Міжнародна конференція «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства» : продовження

20 Квітня 2018 р.


Результати обласного конкурсу виконавської майстерності учнів мистецьких шкіл «МУЗИЧНИЙ ВЕРНІСАЖ».

20 Квітня 2018 р.


НАУКОВЕ ПОШАНУВАННЯ 100-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

19 Квітня 2018 р.


«Студентська весна» під знаком 100-літнього ювілею Олеся Гончара

19 Квітня 2018 р.


Відбувся традиційний «спортивно-патріотичний кубок з міні-футболу» серед професорсько-викладацького складу та ветеранів АТО

19 Квітня 2018 р.


Викладачі кафедри історії України презентували нове наукове видання

19 Квітня 2018 р.


Кафедра журналістики провела традиційний профорієнтаційний захід «МедіаТерра»

19 Квітня 2018 р.


Магістрант історичного факультету Дмитро Лобода – триразовий переможець всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт

19 Квітня 2018 р.


Святковий концерт до 10-річчя діяльності студентської ради ПНПУ імені В.Г. Короленка

19 Квітня 2018 р.


Вітання учасникам Міжнародної науково-практичної конференції «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства»

18 Квітня 2018 р.


Студентка факультету фізичного виховання лауреат Всеукраїнського фестивалю «Диво цирк»

18 Квітня 2018 р.


Співпраця кафедри англійської та німецької філології з Університетом м. Йорк

18 Квітня 2018 р.


Співпраця ПНПУ імені В.Г. Короленка з університетом м. Лідс (Велика Британія)

18 Квітня 2018 р.


ІІІ Конкурс знавців іноземних мов і зарубіжної літератури зібрав талановитих учнів Полтавщини

18 Квітня 2018 р.


На факультеті філології та журналістики відбувся концерт «Покоління F»

18 Квітня 2018 р.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Наступна | Остання