ПНПУ
Система "Конкурс"
ПНПУ

Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна радаАрхів новин.

28 Лютого 2010

 

25-26 лютого 2010 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка відбулася ІІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика"

 

Конференцію проведено на базі кафедри англійської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Співорганізаторами й партнерами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України; кафедра історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна; кафедра практики англійської мови Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; кафедра теорії та історії української літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського; кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; кафедра германської філології Сумського державного педагогічного університету  ім. А.С.Макаренка; кафедра іноземних мов при факультеті банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

Особливо плідною виявилася співпраця з кафедрою історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (зав. каф. - д.філол.н., проф. О.Д. Міхільов) та кафедрою теорії та історії української літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (зав. каф. - д.філол.н., проф. В.І. Гуменюк).

Проведення конференції стало можливим завдяки злагодженій роботі оргкомітету конференції у такому складі:

М.І.Степаненко, доктор філологічних наук, проф., ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка - голова;

Т.В.Луньова, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійської філології - заступник голови;

В.І.Лагно, доктор фізико-математичних наук, проф., проректор із наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

В.В.Кононенко, кандидат історичних наук, доц., декан факультету філології та журналістики;

Л.Б.Алефіренко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

О.О.Копач, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

В.Л.Кравченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

Н.Г.Кравцова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології;

Н.І.Криницька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;

І.І.Капустян, старший викладач кафедри англійської філології;

В.О.Лапочка, старший викладач кафедри англійської філології;

І.М.Білоус, викладач кафедри англійської філології;

В.В.Гриценко, викладач кафедри англійської філології;

Т.С.Займак, викладач кафедри англійської філології;

М.М.Коваленко, викладач кафедри англійської філології;

О.Ф.Найдьон, викладач кафедри англійської філології;

Т.О.Недовіс, викладач кафедри англійської філології;

І.О.Олійник, викладач кафедри англійської філології;

О.О.Пономаренко, викладач кафедри англійської філології;

А.Г.Портяна, викладач кафедри англійської філології;

О.В.Бречко, голова студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка;

члени студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Загалом на конференцію було заявлено 108 студентських доповідей (53 доповіді учасників із Полтави та 55 доповідей іногородніх студентів), присвячених лінгвістичним, літературознавчим та методичним проблемам. Усі доповіді після перевірки редакторською групою у складі 17 викладачів із Полтави, Харкова, Сімферополя, Сум та Черкас надруковані до початку конференції в Збірнику наукових праць студентів за матеріалами ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика". - Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2010. - 292 с. З-поміж студентів, що подали статті, у роботі секцій взяли участь 47 студентів (26 із Полтави та 21 - з інших міст України).

До збірника матеріалів конференції ввійшли праці студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ "Україна", Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ), Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, Донецького національного університету, Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Рівненського державного гуманітарного університету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем'янчука (м. Рівне), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Чернівецького торговельно-економічного інституту, Національного університету "Острозька академія", Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Українського гуманітарного інституту (Київська обл., м. Буча).

Основною метою проведення конференції було створення умов для реалізації студентського наукового потенціалу, плідного обміну думками та знаходження спільних дослідницьких шляхів учасниками, які вивчають різні аспекти сучасної філології.

25 лютого відбулися пленарне та секційні засідання, а також підбиття підсумків конференції, а 26 лютого було присвячено екскурсіям музеями Полтави.

На пленарному засіданні (головуюча - Н.І. Криницька, к. філол. наук, доц., заст. з наукової роботи декана факультету філології та журналістики) учасників конференції привітали В.І.Лагно, д. фіз.-мат. н., проф., проректор із наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка; О.В. Бречко, голова студентського наукового товариства ПНПУ імені В.Г. Короленка, В.Л. Кравченко, к. філол. наук, доц. кафедри англійської філології. Далі з доповідями виступили: А.С. Астрахан (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка), М.М. Гаража (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка), Р.Б. Матвіїв (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка), О.М. Сильчук (Національний університет "Острозька академія"), К.Г. Ходня (Полтавський національний державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Усі доповіді вирізнялися грамотністю й науковою ґрунтовністю; доповідь Р.Б. Матвіїв була збагачена застосуванням презентації Power Point, присвяченої ролі Кременця у становленні Юліуша Словацького-поета.

Секційні засідання конференції відбувалися за такою тематикою:

Секція 1. Функціональна лінгвістика (керівники секції - к.філол.н., доц. Данилюк Людмила Всеволодівна, викл. Займак Тетяна Станіславівна);

Секція 2. Когнітивна й дискурсивна лінгвістика та перекладознавство (керівники секції - к.філол.н., доц. Кравченко Вікторія Леонідівна, ст. викл. Лапочка Віктор Олексійович);

Секція 3. Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні (керівники секції - к. філол. н., доц. Алефіренко Людмила Борисівна, ст. викл. Вєнєвцева Євгенія Володимирівна);

Секція 4. Підсумки й перспективи вивчення класичної літературної спадщини (керівники секції - к.філол.н., доц. Копач Олена Олександрівна, викл. Коваленко Марина Миколаївна);

Секція 5. Методологія й методика сучасних літературознавчих досліджень (керівник секції - викл. Портяна Алла Григорівна);

Секція 6. Дискусійні проблеми осмислення літератури ХХ - ХХІ ст. (керівники секції - к.філол.н., доц. Криницька Наталія Ігорівна, викл. Пономаренко Ольга Олександрівна);

Секція 7. Лінгводидактика: теорія і практика (керівник секції - к. пед. наук, доц. Кравцова Надія Геннадіївна);

Секція 8. Лінгводидактика: теорія і практика (керівники секції - ст. викл. Шкарупа Надія Семенівна, викл. Білоус Ірина Михайлівна).

На першу секцію "Функціональна лінгвістика" було заявлено 17 доповідачів, виступило з доповідями 12 студентів. Усі доповіді жваво обговорювалися присутніми й були визнані такими, що зроблені на належному рівні. Застосування мультимедійної апаратури зробило засідання ще більш цікавим. Кращими розвідками, що відображають глибокі самостійні дослідження, визнані доповіді О.Ю. Козловської (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка), П.В. Дударенко (Донецький національний університет) та К.І. Левченко (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка).

На другу секцію "Когнітивна й дискурсивна лінгвістика та перекладознавство" було заявлено 14 студентів, але виступив із доповіддю лише 1 учасник - М.Ю. Рахно (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка).

У роботі третьої секції "Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні" мали взяти участь 17 студентів, але з цікавими та змістовними доповідями виступили лише 2 учасники: О.О. Алєксєєва (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут) та С.Г. Воробйова (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка).

На четверту секцію "Підсумки та перспективи вивчення класичної літературної спадщини" подали заявки 15 учасників, брали участь 8 студентів.

Варто відзначити виступи студентів Н.М. Медушевської та Т.В. Бойко (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка), присвячені творчості Юліуша Словацького, що супроводжувались презентацією у Power Point; А.Д. Вихорєвої (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка); О.В. Спінєєвої (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля). Виступи багатьох доповідачів викликали дискусію на секції, на всі питання аудиторії були дані вичерпні відповіді. Присутність на засіданні к. філол. н., доц. О.В. Пасічник - наукового керівника студентів Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка - сприяла створенню неповторної доброзичливої атмосфери, яка надихала всіх учасників секції.

6 студентів подавали заявки на участь у п'ятій секції "Методологія та методика сучасних літературознавчих досліджень". Було заслухано доповіді 4 студентів: О.І. Андієць, М.О. Борисенко, В.О. Гаврильєвої, В.І. Кобзуненко (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Усі доповіді студентів були ґрунтовними, актуальними та супроводжувалися прикладами.

Робота шостої секції "Дискусійні проблеми осмислення літератури ХХ - ХХІ ст." теж була надзвичайно жвавою та плідною. З-поміж 12 учасників, що подали заявки, 7 змогли взяти участь у роботі конференції: В.І. Пустовалова (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут); І.О. Гаманенко, Р.О. Клочко, І.П. Рудь (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка); А.С. Кравченко, Я.О. Кримпоха, М.М. Міщанін (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка). Кожна доповідь демонструвала змістовне самостійне дослідження й настільки зацікавила учасників секції, що викликала тривале обговорення сучасних проблем літературознавства, лінгвістики, філософії, психології, соціології, фізики тощо.

Оскільки на секцію "Лінгводидактика: теорія і практика" було подано значну кількість заявок, то доповіді були заслухані на двох однойменних секціях.

Із заявлених у програмі 7 доповідей на засіданні сьомої секції були представлені 4. З ними виступили А.М. Бжикян, Л.В. Дейна, а також І.В. Денисовець і Н.Г. Головня (ними підготовлена одна доповідь) (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка) та О.І. Демченко (Харківський гуманітарно-педагогічний інститут). Усі виступи були ретельно підготовлені й належним чином презентовані. Варто відзначити практико орієнтоване спрямування наукових доробків студентів. Представлені доповіді викликали зацікавлене обговорення, оскільки стосувалися актуальних для студентів-філологів тем (інтерактивні технології на уроках мови, застосування методу проектів у загальноосвітніх навчальних закладах тощо). Тематика наукових розвідок студентів віддзеркалює інтерес до актуальних питань теорії і практики сучасної лінгводидактики.

На восьмій секції були присутні 5 доповідачів із 13, зазначених у програмі: О.В. Каракулова, О.І. Кулібаба, Є.В. Півень (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка); М.А. Сапальчук (Національний університет "Острозька академія"); І.В. Сахарук (Донецький національний університет).

Засідання пройшло у сприятливій спокійній та дружній атмосфері, де кожен збагатився новим досвідом та позитивними враженнями від почутого та побаченого.

Таким чином, загалом на секціях виступили з доповідями 47 учасників конференції, які представили Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Полтавський інститут економіки і права ВМУРоЛ "Україна", Донецький національний університет, Харківський гуманітарно-педагогічний інститут, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Національний університет "Острозька академія", Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.

 

[21 Жовтня 2016]
Делегація університету взяла участь у столичних урочистостях із нагоди 90-ліття Богдана Гаврилишина

[21 Жовтня 2016]
На базі Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови і зарубіжної літератури діють курси з англійської мови для викладачів

[21 Жовтня 2016]
Підбили підсумки конкурсу есеїв на патріотичну тематику

[21 Жовтня 2016]
На кафедрі правознавства провели брифінг до Дня протидії торгівлі людьми

[21 Жовтня 2016]
Студенти історичного факультету взяли участь святкових заходах із нагоди Дня Українського козацтва

[21 Жовтня 2016]
На природничому факультеті відбулося засідання студентського наукового товариства

[21 Жовтня 2016]
Олександр Свертнєв взяв участь у науково-методичному семінарі з підготовки футбольних тренерів

[21 Жовтня 2016]
Першокурсники факультету філології та журналістики презентували свої таланти

[21 Жовтня 2016]
Університанти природничого факультету ознайомилися з досвідом роботи кращих педагогів Полтавської ЗОШ № 11

[18 Жовтня 2016]
18 жовтня – День протидії торгівлі людьми

[18 Жовтня 2016]
В університеті відзначили День захисника України

[18 Жовтня 2016]
У День захисника України студенти вшанували пам’ять Антона Грицая

[18 Жовтня 2016]
Студентство університету – активний учасник військово-патріотичної гри «Заграва»

[17 Жовтня 2016]
Студенти факультету філології та журналістики провели акцію «Напиши листа захисникові України»

[17 Жовтня 2016]
Команда університету – переможець легкоатлетичного кросу «Золота осінь», присвяченого Дню захисника України

[17 Жовтня 2016]
Ансамбль «Тисяча років музики» – лауреат конкурсу-фестивалю духовної музики «Небесне перевесло»

[17 Жовтня 2016]
На природничому факультеті провели традиційний конкурс-презентацію композицій із природного матеріалу

[17 Жовтня 2016]
На кафедрі правознавства відзначили День юриста

[17 Жовтня 2016]
Вокальний ансамбль «Свічадо» здобув перемогу на фестивалі в Одесі

[17 Жовтня 2016]
Професор Світлана Яланська відвідала урочистості з нагоди 50-річчя Халтурінської (Мартинівської) школи

[17 Жовтня 2016]
Студенти природничого факультету відвідали регіональний ландшафтний парк «Диканський»

[12 Жовтня 2016]
В Університеті відбувся науково-методичний семінар:
«Особливості застосування бібліографічних посилань у навчально- і науково-дослідницьких працях студентів та наукових і методичних працях викладачів».

[11 Жовтня 2016]
На психолого-педагогічному факультеті провели конкурс-огляд талантів першокурсників «Зорепад–2016»

[11 Жовтня 2016]
Команда університету – переможець змагань із міні-футболу

[11 Жовтня 2016]
Відбувся святковий музичний концерт із нагоди Міжнародного дня музики

[11 Жовтня 2016]
Професор Ольга Ніколенко – учасник Учительського проекту із зарубіжної літератури для старших класів

[07 Жовтня 2016]
Гість університету – знаний у Німеччині автор підручників із німецької мови Ангеліка Лундквіст Мог

[07 Жовтня 2016]
Кафедра історії України провела круглий стіл до 150-ліття від дня народження Михайла Грушевського

[07 Жовтня 2016]
Команда університету – переможець легкоатлетичної естафети на призи газети «Полтавський вісник»

[07 Жовтня 2016]
Студенти-журналісти презентують свій перший телевізійний продукт

[07 Жовтня 2016]
Відбувся науково-методичний семінар для
вчителів зарубіжної літератури Полтавщини

[07 Жовтня 2016]
Майбутні магістри-менеджери відвідали Полтавську обласну Малу академію наук учнівської молоді

[07 Жовтня 2016]
Викладачі кафедри журналістики долучилися до роботи Школи «Територія твоєї медіакультури»

[07 Жовтня 2016]
На кафедрі світової літератури в День учителя вшанували ветеранів праці

[05 Жовтня 2016]
ЗАЯВА ректорату, професорсько-викладацького та студентського колективу Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

[05 Жовтня 2016]
Підписано угоду про співробітництво з географічним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка

[05 Жовтня 2016]
Студенти і викладачі університету вшанували пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру

[05 Жовтня 2016]
На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки розпочав роботу факультатив для обдарованих студентів

[05 Жовтня 2016]
Інформаційна культура вчителя-словесника – ключове питання методичних семінарів для вчителів і викладачів англійської мови

[05 Жовтня 2016]
Відбулося відкриття виставки творчих робіт студентів та викладачів факультету технологій та дизайну «Творимо прекрасне…»

[03 Жовтня 2016]
Група ПН-32 факультету технологій та дизайну - переможець конкурсу на кращу академічну групу університету

[03 Жовтня 2016]
Викладачі-словесники взяли участь у Всеукраїнських Грищенківських читаннях

[03 Жовтня 2016]
Презентуємо нове видання: Атаманчук Н. М. Психологія : Конспект лекцій

[03 Жовтня 2016]
Викладачі та студенти факультету технологій та дизайну взяли активну участь у проекті «Парад "Полтава вишивана"»

[03 Жовтня 2016]
Всесвітній день туризму на факультеті фізичного виховання

[03 Жовтня 2016]
На психолого-педагогічному факультеті відзначили День працівників дошкільної освіти

[30 Вересня 2016]
В університеті урочисто відзначили День працівників освіти

[30 Вересня 2016]
Студенти-журналісти привітали книгозбірню вишу з Усеукраїнським днем бібліотек

[29 Вересня 2016]
Підбили підсумки ХХІV Української конференції з органічної хімії

[29 Вересня 2016]
Кафедра психології провела XV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Міфи: те, що підтримує, і те, що стримує»

[29 Вересня 2016]
Викладачі кафедри образотворчого мистецтва взяли участь у крайових виставкових заходах

[29 Вересня 2016]
Представники факультету технологій та дизайну взяли участь у міжнародній конференції в Тернополі

[29 Вересня 2016]
Університет – активний учасник програми ERASMUS+

[29 Вересня 2016]
Студенти-філологи провели «Осінній поетичний марафон»

[29 Вересня 2016]
Доцент кафедри правознавства Катерина Лобач прочитала лекцію для працівників обласного архіву

[29 Вересня 2016]
На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відзначили 175-ліття від дня народження Михайла Драгоманова

[26 Вересня 2016]
Студентка фізико-математичного факультету Альона В’юнник – лауреатка Полтавської міської премії імені В. Г. Короленка

[26 Вересня 2016]
Майбутні фахівці освітнього менеджменту долучилися до міського заходу «Майстерня міста. Моя Полтава – моє майбутнє».

[26 Вересня 2016]
Професор Андрій Цина в рамках міжнародного семінару з охорони праці пройшов навчання з оцінки та управління ризиками

[26 Вересня 2016]
Результати моніторингової діяльності Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури

[23 Вересня 2016]
Університет узяв участь в урочистостях із нагоди Дня міста Полтави

[23 Вересня 2016]
Триває співпраця університету з Програмою імені Фулбрайта в Україні

[23 Вересня 2016]
Першокурсників посвятили в географи

[23 Вересня 2016]
Майбутні культурологи взяли участь у VІ обласному фестивалі читацьких талантів «Крок до успіху»

[23 Вересня 2016]
В університеті відзначили Міжнародний день студентського спорту

[23 Вересня 2016]
Факультет технологій та дизайну презентував кращі вироби декоративно-прикладної творчості

[21 Вересня 2016]
Розпочала роботу Міжнародна науково-практична конференція «XXIV Українська конференція з органічної хімії»

[20 Вересня 2016]
На факультеті фізичного виховання провели Олімпійський урок

[20 Вересня 2016]
На психолого-педагогічному факультеті провели День селфі

[20 Вересня 2016]
Доцента Олену Момот нагородили почесною грамотою Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України

[20 Вересня 2016]
Студенти-першокурсники психолого-педагогічного факультету взяли участь у квесті «Моя Полтава»

[14 Вересня 2016]
Первинна організація Товариства Червоного Хреста відзначила Міжнародний день надання першої медичної допомоги

[13 Вересня 2016]
Народний фольклорний ансамбль «Жива вода» імені Павла Бакланова – лауреат двох усеукраїнських конкурсів-фестивалів

[13 Вересня 2016]
Кафедра правознавства долучилася до відзначення 25-ої річниці незалежності України

[13 Вересня 2016]
Майбутні абітурієнти відвідали Науково-методичний центр якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури

[08 Вересня 2016]
Підбили підсумки археологічної практики студентів-істориків

[08 Вересня 2016]
Пішов із життя кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії Сергій Миколайович Москаленко

[08 Вересня 2016]
Презентуємо нове видання. Монографія Олександра Лук’яненка

[08 Вересня 2016]
Професор Ольга Ніколенко взяла участь в науково-методичних зібраннях учителів України

[08 Вересня 2016]
Розпочинають роботу мовні курси на базі Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури

[06 Вересня 2016]
Запрошуємо на офіційний YouTube канал університету

[06 Вересня 2016]
Доктор філологічних наук Світлана Ленська увійшла до складу спеціалізованої вченої ради при Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка

[06 Вересня 2016]
Першу лекцію для першокурсників присвятили 25-річчю незалежності України

[06 Вересня 2016]
Асистент кафедри української мови Людмила Дейна успішно захистила кандидатську дисертацію

[01 Вересня 2016]
Викладачі та студенти університету в День знань заспівали разом Гімн України

[01 Вересня 2016]
В університеті відбулася урочиста церемонія посвяти першокурсників у студенти

[31 Серпня 2016]
Засідання конференції трудового колективу у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка

[29 Серпня 2016]
Полтавська обласна рада оголошує конкурс "Від студентського самоврядування – до самоврядування громад"

[26 Серпня 2016]
Привітання Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з нагоди 25-ої річниці незалежності України

[22 Серпня 2016]
Науковці університету – лауреати цьогорічної Премії імені Самійла Величка

[18 Серпня 2016]
Випускник факультету фізичного виховання Юрій Чебан здобув золото на ХХХІ Літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро

[01 Серпня 2016]
Випускники військової кафедри університету врочисто склали Присягу на вірність Україні

[15 Липня 2016]
Вступна кампанія в ПНПУ імені В.Г. Короленка – розпочалася!

[14 Липня 2016]
В університеті розпочала роботу спеціалізована вчена рада Д 44.053.03 за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

[07 Липня 2016]
В університеті провели засідання спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01, на яких відбулися публічні захисти кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

[05 Липня 2016]
Консультативні телефонні лінії МОН України «Вступна кампанія 2016»

[05 Липня 2016]
Студенти-журналісти повернулися з практики

[05 Липня 2016]
Викладачі кафедри історії України взяли участь у Конгресі ASEES-MAG

[01 Липня 2016]
Студенти-географи підбили підсумки комплексної польової практики з фізичної географії

[01 Липня 2016]
Відбувся семінар «Польський досвід реформування системи освіти в контексті децентралізації й розвитку місцевого самоврядування»

[01 Липня 2016]
Гість кафедри романо-германської філології – волонтер Норберт Мюллер (Німеччина)

[29 Червня 2016]
Кафедра журналістики провела прес-тур «Великі скарби маленьких місць»

[29 Червня 2016]
Вітаємо доцента кафедри психології Олену Коваленко з отриманням диплома доктора психологічних наук

[29 Червня 2016]
Слухачі Школи «Лідер майбутнього» відвідали Верховну Раду України та Будинок Уряду

[29 Червня 2016]
Привітання професора Університету Дзьоті (Токіо, Японія) Сін’їті Мурата з нагоди відкриття Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури

[29 Червня 2016]
Викладачі та студенти кафедри образотворчого мистецтва долучилися до художнього оформлення Новосанжарського дитячого будинку-інтернату

[29 Червня 2016]
Підбили підсумки волонтерського проекту безкоштовних курсів англійської мови для учасників АТО та їхніх родин

[29 Червня 2016]
Відбувся захист дипломних робіт студентів спеціальності «Образотворче мистецтво»

[21 Червня 2016]
Учителі України взяли участь у семінарах на базі Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури

[21 Червня 2016]
Вітання професора Карстена Хаммера (Університет UCC, Данія) з нагоди відкриття Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури

[21 Червня 2016]
Завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор Кіра Седих взяла участь у наукових заходах у Великій Британії

[21 Червня 2016]
Школа «Лідер майбутнього» завершила свою роботу діловою грою

[17 Червня 2016]
На факультеті філології та журналістики урочисто відкрили Науково-методичний центр якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури

[17 Червня 2016]
Студенти-журналісти першого курсу презентували власні видавничі проекти

[17 Червня 2016]
Нові наукові видання викладачів і магістрантів кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії

[15 Червня 2016]
На факультеті філології та журналістики відкрили студентський англомовний театральний гурток «Фортуна»

[15 Червня 2016]
Доцент Тамара Жалій долучилася до обговорення освітніх питань у рамках Медійної платформи «Усвідом себе європейцем: зміни починаються з освіти»

[13 Червня 2016]
У Міністерстві освіти і науки України створили комісію з розробки концепції підготовки вчителів

[13 Червня 2016]
Студенти університету – переможці Всеукраїнської військово-спортивної акції «З Батурином у душі – з Україною в серці!»

[08 Червня 2016]
Студентка факультету технологій та дизайну Яна Лузановська – переможець Першого Київського відкритого конкурсу дизайну

[06 Червня 2016]
У День журналіста України кафедра журналістики підбила підсумки регіонального конкурсу творчих робіт «Допис у газету»

[06 Червня 2016]
Магістранти управлінських спеціальностей природничого факультету ознайомились із системою позашкільної освіти і виховання Полтавщини

[06 Червня 2016]
В університеті відбулася низка заходів з ушанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

[06 Червня 2016]
Студенти університету долучилися до відзначення Дня спеціаліста туристично-рекреаційної галузі

[06 Червня 2016]
Театр «Фабула» – переможець VI Міжнародного фестивалю-конкурсу студентської творчості «Театральні горизонти–2016»

[02 Червня 2016]
Увосьме відбувся ректорський бал «Молодь і освітній олімп»

[02 Червня 2016]
На батьківщині професора Григорія Левченка відбувся традиційний мистецький фестиваль «Калинові гуляння»

[02 Червня 2016]
Студент факультету фізичного виховання Олександр Свинаренко – призер Чемпіонату Європи з карате

[31 Травня 2016]
Заява Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

[30 Травня 2016]
Професора Ольгу Ніколенко нагородили медаллю «Ушинський К. Д.» Національної академії педагогічних наук України

[30 Травня 2016]
Студентки університету взяли участь в обласному військово-патріотичному заході «Жіночий батальйон–IV»

[30 Травня 2016]
Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні координати розвитку особистості:
реалії та перспективи»

[30 Травня 2016]
Науковці університету вивчали досвід реформування системи освіти в Сілезькому воєводстві Польщі

[30 Травня 2016]
Студентка психолого-педагогічного факультету Марина Габеда готується до виступу на Паралімпіаді–2016 у Бразилії

[30 Травня 2016]
Студент факультету філології та журналістики Віталій Шафрановський – призер Усеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки

[30 Травня 2016]
На природничому факультеті пройшли XXІІI Каришинські читання

[30 Травня 2016]
Відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні технології викладання природничих дисциплін»

[26 Травня 2016]
На кафедрі української мови провели просвітницький захід «Тільки наука змінить світ»

[26 Травня 2016]
Художній керівник Народного ансамблю танцю «Весна» Лілія Пригода відзначила 30-ліття творчої діяльності

[26 Травня 2016]
Студентка факультету філології та журналістики Катерина Кібенко – призер ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика

[26 Травня 2016]
У День Європи студенти університету заплели «Стрічку співдружності»

[26 Травня 2016]
Уже втретє університет відвідав Ентоні Робінсон – лектор із Великої Британії

[23 Травня 2016]
Доктор філологічних наук, професор Ольга Ніколенко – кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня

[23 Травня 2016]
Завідувач кафедри географії та краєзнавства, доцент Сергій Шевчук взяв участь у роботі ХІІ з'їзду Українського географічного товариства

[23 Травня 2016]
Студентка факультету філології та журналістики Олена Георгінська успішно завершила навчання у США

[23 Травня 2016]
Учні та вчителі шкіл Полтавщини відвідали фізико-математичний факультет

[23 Травня 2016]
На фізико-математичному факультеті відбулася підсумкова наукова конференція

[23 Травня 2016]
Викладачі факультету фізичного виховання взяли участь у всеукраїнській конференції

[20 Травня 2016]
У рамках Місячника пропаганди сімейних цінностей для студентів університету прочитали тематичну лекцію

[20 Травня 2016]
Відбулися фестивалі факультету технологій та дизайну і психолого-педагогічного факультету

[20 Травня 2016]
На факультеті філології та журналістики відзначили День слов’янської писемності та культури

[20 Травня 2016]
Гість університету – Людмила Загородня, декан факультету дошкільної освіти Глухівського НПУ імені О. Довженка

[20 Травня 2016]
Студенти-журналісти провели мистецьку акцію до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

[19 Травня 2016]
Лариса Семеновська – перший лауреат Премії імені Івана Зязюна

[19 Травня 2016]
В університеті відзначили День науки України

[16 Травня 2016]
Доцент кафедри журналістики Гліб Кудряшов узяв участь у Першому Міжнародному конгресі білоруської культури

[16 Травня 2016]
Університетська команда – призер традиційної легкоатлетичної естафети на призи газети «Зоря Полтавщини»

[16 Травня 2016]
Вітаємо старшого викладача кафедри психології Людмилу Москаленко з успішним захистом кандидатської дисертації

[16 Травня 2016]
Міжнародний Skype-семінар об’єднав філологів з України, Європи та США

[13 Травня 2016]
Ім’я першого лауреата Премії імені Івана Зязюна назвуть 18 травня в рамках відзначення Днів науки в Україні

[13 Травня 2016]
Доцент кафедри англійської та німецької філології Тетяна Луньова відвідала Університет міста Лідса (Великобританія)

[13 Травня 2016]
Театр «Фабула» – лауреат Всеукраїнського конкурсу професійних театральних колективів

[13 Травня 2016]
В університеті відзначили 71-у річницю Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам’яті та примирення

[10 Травня 2016]
В університеті відбудеться «Фестиваль факультетів»

[10 Травня 2016]
Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні й наукові виміри географії»

[10 Травня 2016]
Кафедра загальної, вікової та практичної психології – співорганізатор усеукраїнської науково-практичної конференції

[10 Травня 2016]
Студентки факультету технологій та дизайну провели майстер-клас на обласному святі «Воскресни, писанко!»

[10 Травня 2016]
До проекту «Полтавщина Великодня» долучилися студенти й викладачі факультеті технологій та дизайну

[10 Травня 2016]
Університетська команда – призер П’ятих спортивних ігор Полтавщини

[04 Травня 2016]
Майстер-клас із писанкарства для дітей викладачів психолого-педагогічного факультету

[04 Травня 2016]
Пішов із життя доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та основ здоров'я людини Олег Цебржинський

[04 Травня 2016]
Відбувся ІV Всеукраїнський науково-практичний семінар «Мистецтво в реаліях сучасної освіти»

[04 Травня 2016]
Студентки психолого-педагогічного факультету взяли участь у Всеукраїнському фестивалі писанок

[04 Травня 2016]
Викладачі кафедри загального і слов'янського мовознавства та іноземних мов провели низку профорієнтаційних заходів

[04 Травня 2016]
Студенти університету переглянули фільм «Чорнобиль. Загублений світ»

[04 Травня 2016]
Відбувся регіональний науково-методичний семінар «Проектна технологія навчання хімії»

[04 Травня 2016]
Підбили підсумки конкурсу перекладів та ілюстрацій сонета В. Шекспіра

[04 Травня 2016]
Студентка факультету філології та журналістики Олена Білик - призер Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови і літератури

[04 Травня 2016]
В університеті провели День відкритих дверей

[04 Травня 2016]
На кафедрі української мови провели презентацію студентських есеїв

[28 Квітня 2016]
Студент факультету технологій та дизайну Владислав Хомчак – призер Всеукраїнської студентської олімпіади з «Безпеки життєдіяльності»

[28 Квітня 2016]
Український народний хор «Калина» бере участь в челенджі «Free Ukraine 25»

[28 Квітня 2016]
«Go Global» – спільний мистецький проект студентів-філологів іноземного відділення та учнів полтавських шкіл

[28 Квітня 2016]
Факультет технологій та дизайну взяв участь у Всеукраїнському фестивалі писанок

[28 Квітня 2016]
Хімічна освіта на Полтавщині – на гідному рівні

[25 Квітня 2016]
В університеті втретє відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

[25 Квітня 2016]
У рамках фестивалю «Студентська весна» відбувся гала-концерт колективів художньої самодіяльності та кращих виконавців університету

[25 Квітня 2016]
Викладачі та студенти факультету технологій та дизайну долучилися до благоустрою дитячого майданчика в Полтаві

[25 Квітня 2016]
Шостий регіональний студентський науковий семінар «Актуальні проблеми журналістики»

[25 Квітня 2016]
Для полтавських школярів провели майстер-класи «Великодня листівка»

[25 Квітня 2016]
Студенти природничого факультету взяли участь у тренінгу зі
збереження репродуктивного здоров’я

[25 Квітня 2016]
Відбулася прем’єра історичної драми «Солунські брати» у виконанні театру «Фабула»

[22 Квітня 2016]
Відкриття ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови і літератури

[20 Квітня 2016]
Майбутні абітурієнти взяли участь у Конкурсі знавців іноземних мов та зарубіжної літератури

[20 Квітня 2016]
На природничому факультеті відбулася презентація «Наукових записок Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка»

[18 Квітня 2016]
Лілія Пархоменко - переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з журналістики

[18 Квітня 2016]
Керівник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Олег Бех нагородив викладачів університету почесними грамотами

[18 Квітня 2016]
Студенти аграрно-економічного коледжу допомогли факультету філології та журналістики озеленити університетську територію

[18 Квітня 2016]
Кафедра журналістики провела традиційний профорієнтаційний проект «МедіаТерра» для майбутніх абітурієнтів

[14 Квітня 2016]
Учителі-новатори – гості фізико-математичного факультету

[14 Квітня 2016]
На факультеті фізичного виховання провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фізичне виховання: теорія і практика»

[14 Квітня 2016]
Університетська команда перемогла у П’ятих спортивних іграх Полтавщини з футзалу

[14 Квітня 2016]
День кафедри політекономії

[14 Квітня 2016]
На факультеті фізичного виховання провели змагання з міні-футболу на Кубок декана

[14 Квітня 2016]
Студенти фізико-математичного факультету здійснили подорож у світ сучасних інформаційних технологій

[14 Квітня 2016]
Студентка університету – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із цивільної оборони та пожежної безпеки

[14 Квітня 2016]
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки запросила студентів до кімнати-музею Григорія Ващенка

[14 Квітня 2016]
Учні полтавських шкіл узяли участь у заходах тижня фізико-математичного факультету

[14 Квітня 2016]
Соціальний проект психолого-педагогічного факультету «Жива бібліотека»

[14 Квітня 2016]
На факультеті фізичного виховання відбувся «Фітнес-марафон»

[11 Квітня 2016]
На кафедрі теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін провели регіональний науково-методичний семінар

[11 Квітня 2016]
Доцент Юрій Кращенко взяв участь у профільних міністерських нарадах

[11 Квітня 2016]
Кафедра початкової і дошкільної освіти підписала угоду про співпрацю з Університетом Марії Кюрі Склодовської (Польща)

[11 Квітня 2016]
Кафедра світової літератури долучилася до відзначення річниці від дня народження Миколи Гоголя

[11 Квітня 2016]
Відбулася презентація монографії доктора філологічних наук, доцента кафедри української літератури Світлани Ленської

[11 Квітня 2016]
У рамках молодіжного проекту «Школа місцевого та студентського самоврядування «Лідер майбутнього» відбулася низка заходів

[11 Квітня 2016]
Для студентів-журналістів провели відкрите заняття, присвячене 160-річчю від дня народження Івана Франка

[11 Квітня 2016]
Кафедра загальної, вікової та практичної психології – активний учасник тижня фізико-математичного факультету

[11 Квітня 2016]
У рамках тижня фізико-математичного факультету пройшов День фізики

[11 Квітня 2016]
На факультеті філології та журналістики відбулася зустріч із методистом, учителем-словесником Іриною Катковою

[07 Квітня 2016]
Студенти фізико-математичного і природничого факультетів повернулися з навчальної психологічної практики

[07 Квітня 2016]
На базі кафедрі музики відбувся обласний конкурс виконавської майстерності «Музичний вернісаж»

[07 Квітня 2016]
Викладачі та студенти факультету технологій та дизайну взяли участь у круглому столі до Всесвітнього дня охорони праці

[07 Квітня 2016]
Народний аматорський вокальний ансамбль «Свічадо» – лауреат Міжнародного фестивалю-конкурсу «Golden Lion»

[07 Квітня 2016]
У складі журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з графічної підготовки – викладач факультету технологій та дизайну

[07 Квітня 2016]
Відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Треті Череванівські читання»

[07 Квітня 2016]
В університеті відбулися збори обласної організації Національної спілки краєзнавців України

[07 Квітня 2016]
Студентка факультету фізичного виховання Ольга Явтушенко виконала норматив майстра спорту України із дзюдо

[07 Квітня 2016]
Студентка факультету філології та журналістики Каріна Тютюнник – переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з «Основ охорони праці»

[07 Квітня 2016]
Вокальний ансамбль «Тисяча років музики» та аматорський театр «Фабула» – переможці IV Міжнародного «Фестивального марафону» у Дніпропетровську

[07 Квітня 2016]
Олена Кириченко – призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта»

[04 Квітня 2016]
На факультеті філології та журналістики відбулася ІХ науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики й літературознавства»

[04 Квітня 2016]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії відбувся захист індивідуального портфоліо студентів IV курсу з виробничої педагогічної практики

[04 Квітня 2016]
На природничому факультеті провели інтелектуальну гру «Дебати» на кубок декана професора М. В. Гриньової

[04 Квітня 2016]
Театр «Фабула» з нагоди 260-ої річниці від дня народження Вольфганга Амадея Моцарта представив виставу за драмою Пітера Шеффера «Амадей»

[04 Квітня 2016]
Відбулося чергове засідання обласної спеціальної дослідницької групи «Проектна і дослідницька діяльність із хімії як чинник особистісного розвитку учня»

[04 Квітня 2016]
На історичному факультеті провели етнографічний захід «Весна красна, що ти нам принесла..»

[04 Квітня 2016]
Викладачі та студенти факультету технологій та дизайну відвідали семінар «Мистецтво гобелена: розвиток та перспектива»

[04 Квітня 2016]
Народний ансамбль танцю «Весна» – переможець Всеукраїнського конкурсу хореографічного мистецтва «Натхнення» в Херсоні

[04 Квітня 2016]
Відбулися науково-методичні семінари-тренінги для учителів англійської мови міста й області

[04 Квітня 2016]
У День розповсюдження інформації про людей з аутизмом студенти психолого-педагогічного факультету долучилися до соціальної акції

[04 Квітня 2016]
Кафедра політекономії провела заходи з нагоди Всесвітнього тижня грошей

[28 Березня 2016]
Обраного ректора університету Миколу Степаненка офіційно представили колективу вишу

[28 Березня 2016]
Доктор політичних наук, професор, народний депутат України Микола Томенко прочитав відкриту лекцію «Конституційні процеси в Україні»

[25 Березня 2016]
Кафедра світової літератури на конференції «Зарубіжні письменники і Україна» об'єднала представників України, Західної Європи, Японії та США

[25 Березня 2016]
Учасники міжнародної конференції «Зарубіжні письменники і Україна» продовжили роботу в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

[24 Березня 2016]
В університеті розпочинає роботу спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

[24 Березня 2016]
В університеті відбулася низка заходів міждисциплінарного проекту «Історія. Гендер. Сексуальність. Полтава»

[24 Березня 2016]
Анастасія Арканова перемогла у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності

[24 Березня 2016]
Викладачі кафедри соціальної і корекційної педагогіки взяли участь у IV Міжнародній конференції з медіаграмотності

[24 Березня 2016]
На історичному факультеті відбулося чергове засідання Клубу книголюбів

[24 Березня 2016]
Майбутні словесники зустрілися з полтавською поеткою Світланою-Майєю Залізняк

[24 Березня 2016]
Студент факультету філології та журналістика Олександр Ярмак – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови та літератури

[22 Березня 2016]
Університет приєднався до всесвітньої акції «Година Землі»

[22 Березня 2016]
Психологічна служба університету провела захід для мешканців гуртожитку № 1 «Відкрий серце для доброти»

[22 Березня 2016]
В університеті успішно діють «сімейні» курси англійської мови для учасників АТО та членів їхніх родин

[21 Березня 2016]
Викладач кафедри географії та краєзнавства Тетяна Япринець успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

[21 Березня 2016]
Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін запрошує взяти участь у низці заходів

[21 Березня 2016]
Університетська команда з волейболу посіла третє місце на Універсіаді між полтавськими вишами

[21 Березня 2016]
Відбувся традиційний обласний конкурс виконавської майстерності «Ad Libitum» студентів музичних спеціальностей

[21 Березня 2016]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії відбувся науковий семінар «Шкільна хімічна освіта: проблеми та перспективи»

[17 Березня 2016]
Вітаємо із захистом кандидатської дисертації викладача кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов Оксану Мокляк

[17 Березня 2016]
Студенти фізико-математичного факультету провели навчально-пізнавальний захід англійською мовою в Полтавській спеціалізованій школі-інтернаті № 1

[17 Березня 2016]
Відбулася відкрита лекція «Архетипи в кіно»

[17 Березня 2016]
Викладачі кафедри музики презентували концертну програму «Про любов наспіватись не можна»

[15 Березня 2016]
Співчуття з приводу загибелі в зоні АТО випускника історичного факультету Руслана Марченка

[15 Березня 2016]
Ансамбль «Жива вода» побував у Києві на всеукраїнському відкритому уроці «Шевченко: поезія і революція»

[15 Березня 2016]
На факультеті філології та журналістики відбулася презентація Програми академічних обмінів імені Фулбрайта

[14 Березня 2016]
Проректор із наукової роботи Любов Кравченко провела брифінг щодо розширення наукових контактів із європейськими університетами

[14 Березня 2016]
На психолого-педагогічному факультеті відбулася урочиста церемонія нагородження кращих студентів

[14 Березня 2016]
Відбулася ХІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика»

[14 Березня 2016]
Відбувся майстер-клас «Вибійка» з декорування полотна спеціальними дерев’яними кліше

[14 Березня 2016]
Студенти психолого-педагогічного факультету провели квартирник «Жінка – це запрошення в щастя»

[14 Березня 2016]
Розпочався Тиждень психолого-педагогічного факультету

[14 Березня 2016]
Відбувся І тур Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови

[14 Березня 2016]
Доцент Людмила Гомля відзначена подякою Міжнародної асоціації екологів університетів

[09 Березня 2016]
International Week 2016 у Данії:
співпраця університетів Полтави та Копенгагена триває

[09 Березня 2016]
Науковці університету взяли участь у науково-практичній конференції з нагоди 170-річчя від дня народження Василя Докучаєва

[04 Березня 2016]
Викладачі факультету технологій та дизайну провели зустріч із випускниками Полтавського професійного ліцею сфери послуг

[04 Березня 2016]
Професор Людмила Бабенко провела диспут-презентацію «Доля релігії і церкви на Полтавщині: історична ретроспектива»

[04 Березня 2016]
Викладачі університету – серед експертів електронних версій проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

[04 Березня 2016]
Учасників XXXIV Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання оцінювали викладачі факультету технологій та дизайну

[04 Березня 2016]
На базі університету відбувся обласний семінар-практикум із народної хореографії та вокально-хорового мистецтва

[04 Березня 2016]
Професор кафедри географії та краєзнавства Леонід Булава взяв участь у засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки

[02 Березня 2016]
Підбили підсумки виробничої практики студентів у психологічній службі

[02 Березня 2016]
На кафедрі географії та краєзнавства відбувся студентський «Географічний турнір»

[02 Березня 2016]
Відбулася ІX Міжнародна студентська науково-практична конференція «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика»

[02 Березня 2016]
Для слухачів Школи «Лідер майбутнього» провели тренінг «Розвиток лідерських якостей»

[02 Березня 2016]
Кафедра хімії та методики викладання хімії провела науково-практичну конференцію «ІX Менделєєвські читання»

[02 Березня 2016]
В університеті року відбулася відкрита лекція «Археологія кіно Східної Європи»

[01 Березня 2016]
В університеті відбулися вибори ректора

[29 Лютого 2016]
В університеті провели тренінги з питань репродуктивного здоров’я і планування сім’ї

[29 Лютого 2016]
Відбулася презентація соціокультурного проекту «Мужність веде до перемоги…»

[29 Лютого 2016]
На фізико-математичному факультеті провели виховну годину до Міжнародного дня рідної мови

[29 Лютого 2016]
Студенти – мешканці ІІІ гуртожитку – взяли участь у роботі дискусійного клубу на тему «Пізнай себе»

[29 Лютого 2016]
Доцент кафедри англійської та німецької філології Тетяна Луньова взяла участь у VIII фестивалі мов

[29 Лютого 2016]
На базі кафедри загальної, вікової та практичної психології провели І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з психології

[29 Лютого 2016]
Викладачі факультету фізичного виховання зареєстрували авторське право на навчальну комп’ютерну програму «Оздоровчий фітнес»

[29 Лютого 2016]
Гештальт-терапевти провели майстер клас для студентів університету

[23 Лютого 2016]
На базі історичного факультету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт Полтавського відділення Малої академії наук

[23 Лютого 2016]
За підтримки кафедр університету відбулася презентація виставки, організованої Посольством Австрії в Україні та Австрійським культурним форумом

[23 Лютого 2016]
Вітаємо з отриманням диплома кандидата наук із фізичного виховання і спорту

[23 Лютого 2016]
Відбулася чергова зустріч-лекція в межах проекту «Європа без кордонів»

[23 Лютого 2016]
Студенти університету переглянули фільм «Зима у вогні: боротьба України за свободу», номінований на премію «Оскар»

[23 Лютого 2016]
Гості університету - учасники АТО, «кіборги» донецького аеропорту

[23 Лютого 2016]
Студенти та викладачі університету долучилися до вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні в Полтаві

[23 Лютого 2016]
В університеті змагалися юні дослідники секції «Педагогіка» Полтавського територіального відділення МАН України

[17 Лютого 2016]
Запрошуємо до перегляду фільму "Зима у вогні: Боротьба України за волю"

[17 Лютого 2016]
В університеті вшанували пам’ять випускника історичного факультету Антона Грицая

[17 Лютого 2016]
На базі кафедри хімії та методики викладання хімії відбувся практичний тур ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

[17 Лютого 2016]
Студенти та співробітники університету – переможці «Караоке-батлу закоханих пар»

[15 Лютого 2016]
В університеті розпочато проведення безкоштовних курсів із вивчення англійської мови для учасників АТО та членів їхніх родин

[15 Лютого 2016]
Доктор педагогічних наук, професор Алла Бойко – кращий освітянин 2015 року (за версією тижневика «Освіта»)

[15 Лютого 2016]
В університеті відбувся «Фестиваль студентських наукових робіт»

[15 Лютого 2016]
Запрошуємо на презентацію соціокультурного проекту «Війна. Полон. Волонтерство. Нова українська література»

[15 Лютого 2016]
Вітаємо з отриманням диплома кандидата педагогічних наук

[11 Лютого 2016]
Представництво Європейського союзу в Україні запрошує взяти участь в інформаційних заходах у рамках проекту «ЄС: вибір української молоді»

[08 Лютого 2016]
Викладачі кафедри англійської та німецької філології провели семінари для вчителів Полтави й області

[05 Лютого 2016]
Завідувачка кафедри української літератури Віра Мелешко взяла участь у презентації книги «Дорога в безсмертя: Дмитро Коряк»

[05 Лютого 2016]
Під егідою університету відбудеться семінар-нарада «Мистецтво гобелена: розвиток та перспектива»

[05 Лютого 2016]
Підписано угоду про наукове співробітництво між кафедрою географії та краєзнавства і відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

[02 Лютого 2016]
Викладачі університету провели міський науково-методичний семінар-тренінг для вчителів англійської мови

[01 Лютого 2016]
Відбувся науково-методичний семінар для вчителів зарубіжної літератури з питань вивчення творів сучасних письменників

[29 Січня 2016]
29 січня – День пам’яті героїв Крут

[29 Січня 2016]
Наукова книгозбірня університету – у вебометричному рейтингу бібліотек України

[29 Січня 2016]
Монографію доктора історичних наук, професора Людмили Бабенко визнано лідером обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини»

[29 Січня 2016]
«Вишивальне мистецтво Полтавщини» – новий навчальний посібник доктора педагогічних наук, професора Валентини Титаренко

[28 Січня 2016]
Жіноча футзальна команда «ПЗМС» перемогла команду «Біличанка» (м. Ірпінь) в 10-му турі Чемпіонату України

[25 Січня 2016]
Відбувся обласний семінар-практикум наукових керівників Полтавського територіального відділення МАН України

[22 Січня 2016]
Сьогодні – День Соборності України

[22 Січня 2016]
На кафедрі світової літератури створили новий мультимедійний посібник із зарубіжної літератури до підручника для 6 класу

[22 Січня 2016]
На факультеті філології та журналістики американські викладачі провели заняття з англійської мови для полтавських школярів

[21 Січня 2016]
Програма заходів із відзначення Дня Соборності України

[21 Січня 2016]
Декан природничого факультету, доктор педагогічних наук, професор Марина Гриньова відвідала з робочою поїздкою Аріельський університет (Ізраїль)

[19 Січня 2016]
Кафедра загальної, вікової та практичної психології презентує навчальний посібник «Психологія розвитку педагогічної творчості»

[14 Січня 2016]
Відбулося розширене засідання методичного об’єднання та міський науково-методичний семінар учителів зарубіжної літератури полтавських шкіл

[05 Січня 2016]
Відбулася підсумкова конференція трудового колективу університету

[05 Січня 2016]
Нові реквізити для оплати за послуги університету.

[04 Січня 2016]
Студенти університету провели новорічне свято для дітей із родин вимушених переселенців

[04 Січня 2016]
Для дітей викладачів та співробітників університету влаштували новорічне свято

[31 Грудня 2015]
Вітання з Новим роком та Різдвом Христовим Міністра освіти і науки України Сергія Квіта

[30 Грудня 2015]
Волонтери університету привітали маленьких пацієнтів полтавських лікарень

[30 Грудня 2015]
В університеті провели День відкритих дверей

[30 Грудня 2015]
Нові горизонти міжнародного співробітництва університету й Коледжу Наталі Зейл (Данія)

[30 Грудня 2015]
Викладачі факультету фізичного виховання взяли участь в атестації тренерів Федерації футболу України

[30 Грудня 2015]
Відбувся перший тур олімпіади з біології

[30 Грудня 2015]
Вийшла друком монографія доцента кафедри психології Олени Коваленко «Міжособистісне спілкування осіб похилого віку: психологічні аспекти»

[30 Грудня 2015]
На природничому факультеті підбили підсумки першого туру олімпіади з екології

[30 Грудня 2015]
Студент факультету фізичного виховання Богдан Касьян – призер Кубка України з плавання

[30 Грудня 2015]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії відбувся захист наукових проектів студентів першого курсу

[24 Грудня 2015]
Студентки факультету філології та журналістики Анна Соломченко і Тетяна Остапенко успішно завершили навчання за програмою Євросоюзу «Erasmus+»

[24 Грудня 2015]
Науковці університету взяли участь у міському семінарі для вчителів природничих дисциплін

[24 Грудня 2015]
Студенти психолого-педагогічного факультету успішно пройшли практику в дошкільних навчальних закладах

[24 Грудня 2015]
Вокальний ансамбль «Свічадо» психолого-педагогічного факультету – лауреат міжнародного фестивалю-конкурсу «Зіркафест. Сяйво різдвяних зірок»

[22 Грудня 2015]
На природничому факультеті відбулася презентація магістерських програм

[22 Грудня 2015]
В університеті відбувся інформаційний день за Програмою «Horizon 2020»

[22 Грудня 2015]
Завідувач кафедри романо-германської філології Олександра Григоренко – серед перекладачів книги М. Поллака «Цісар Америки»

[22 Грудня 2015]
На природничому факультеті провели обласний конкурс для школярів «Кристали: структура, властивості».

[22 Грудня 2015]
Студенти університету – переможці щорічного конкурсу «Молодь року»

[22 Грудня 2015]
В університеті відбулася презентація книги Юрія Костенка «Історія ядерного роззброєння України»

[22 Грудня 2015]
Студентки університету взяли участь в обласному заході з військово-патріотичного виховання молоді «Жіночий батальйон–ІІІ»

[22 Грудня 2015]
Науковий доробок викладачів психолого-педагогічного факультету визнано кращим на ХІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях (м. Київ)

[16 Грудня 2015]
Кандидата географічних наук, доцента Сергія Шевчука обрали головою постійної комісії з питань освіти, науки та культури Полтавської обласної ради

[16 Грудня 2015]
Студенти університету взяли участь в обласному етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

[16 Грудня 2015]
На історичному факультеті відбулася профорієнтаційна зустріч-презентація «Історія в нашому житті»

[14 Грудня 2015]
Університетський волонтерський загін «АКОРД» – переможець VI міського конкурсу «Волонтер року»

[14 Грудня 2015]
Декан факультету філології та журналістики зустрівся з представниками Австрійського культурного форуму

[14 Грудня 2015]
Уперше відбувся конкурс «Міс факультету фізичного виховання – 2015»

[14 Грудня 2015]
«Вечір музики і театру» – спільний проект аматорського театру «Фабула» та Полтавського музичного училища імені М. В. Лисенка

[14 Грудня 2015]
Магістранти психолого-педагогічного факультету успішно пройшли практику в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні імені О. Ф. Мальцева

[14 Грудня 2015]
Завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології, професор Світлана Яланська взяла участь у засіданні круглого столу по роботі з міжнародними ґрантовими програмами

[14 Грудня 2015]
Гість кафедри романо-германської філології – Норберт Мюллер, викладач із Німеччини

[14 Грудня 2015]
Студенти-психологи повернулися з виробничої практики у психологічній службі територіальних центрів соціального обслуговування

[14 Грудня 2015]
На історичному факультеті підбили підсумки благодійної акції «Молодь, допоможи героям АТО!»

[14 Грудня 2015]
Центр підготовки офіцерів запасу (військова кафедра) презентував фотовиставку «На шляху до офіцерського звання»

[14 Грудня 2015]
Викладачі кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін провели профорієнтаційну зустріч із випускниками Карлівки

[07 Грудня 2015]
Вітаємо Міністра освіти і науки України Сергія Квіта з високою державною нагородою - орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

[07 Грудня 2015]
Науковці кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна розпочали новий навчальний рік у Школі місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього»

[07 Грудня 2015]
Вийшов у світ навчально-методичний посібник «Благодійність жінок в освіті України: історія, сучасний стан і перспективи розвитку» доктора педагогічних наук, професора Олени Ільченко

[07 Грудня 2015]
На історичному факультеті відбувся традиційний етнографічний «Ярмарок народних страв»

[07 Грудня 2015]
Студенти університету долучилися до Всесвітнього флешмобу «Imagine»

[07 Грудня 2015]
Відбулися заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

[07 Грудня 2015]
Відбулася прем'єра історичної саги «Дочки Олафа Хрестителя» театру «Фабула»

[07 Грудня 2015]
На історичному факультеті до Дня пам'яті жертв голодоморів розгорнули історично-документальну виставку «Пам'ятай...»

[07 Грудня 2015]
Студенти-мешканці гуртожитку № 4 взяли участь в ігротеці «Знання про СНІД»

[07 Грудня 2015]
Студенти й магістранти природничого факультету відвідали музей В. О. Сухомлинського в Павлиші

[07 Грудня 2015]
Студенти історичного факультету до Дня пам'яті жертв голодоморів провели в Аграрно-економічному коледжі Полтавської державної аграрної академії навчально-виховний захід

[02 Грудня 2015]
Доцент кафедри образотворчого мистецтва Юрій Самойленко – лауреат Премії Української Православної Церкви Київського Патріархату імені преподобного Паїсія Величковського

[02 Грудня 2015]
Асистент кафедри української мови Руслана Шрамко успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

[02 Грудня 2015]
Доценту Юрієві Кращенку присудили Премію Верховної Ради України за внесок молоді в розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування

[02 Грудня 2015]
Викладачі та студенти університету приєдналися до міських заходів із пошанування пам’яті жертв голодоморів

[02 Грудня 2015]
Пішов із життя майстер виробничого навчання факультету технологій та дизайну Василь Іванович Ситник

[30 Листопада 2015]
В університеті відзначили День пам'яті жертв голодоморів

[30 Листопада 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели традиційний конкурс-фестиваль студентської творчості «Театр казок-2015»

[30 Листопада 2015]
Студентка заочного відділення історичного факультету Анна Шаповал перемогла в конкурсі Краси і Грації «Міс ПЮІ-2015»

[30 Листопада 2015]
Серед студентів-першокурсників природничого факультету провели брейн-ринг на кубок декана професора М. В. Гриньової

[30 Листопада 2015]
Студент факультету технологій та дизайну Віталій Запека - переможець XVII Міжнародного фотоконкурсу газети «День»

[30 Листопада 2015]
Університет долучився до загальноміського відзначення Дня Гідності та Свободи

[30 Листопада 2015]
Студентка факультету філології та журналістики Дарина Назаренко підготувала переможців міського конкурсу ведучих серед учнів полтавських шкіл

[30 Листопада 2015]
Університет узяв участь у виставці-презентації навчальних закладів «Освіта-2015»

[26 Листопада 2015]
На базі кафедри історії України відбулася V Всеукраїнська наукова конференція «Держава і церква в новітній історії України»

[26 Листопада 2015]
На факультеті філології та журналістики відбулася презентація книги «Іловайськ» українського письменника, журналіста і громадського діяча Євгенія Положія

[26 Листопада 2015]
Переможці І туру вищої аматорської ліги України з волейболу серед жіночих команд – студентки факультету фізичного виховання

[26 Листопада 2015]
На фізико-математичному факультеті провели ІІІ Всеукраїнську конференцію «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

[26 Листопада 2015]
На факультеті філології та журналістики під патронатом ректора університету відбулася урочиста академія з нагоди 110-річчя вченого-славіста Михайла Жовтобрюха

[26 Листопада 2015]
Студенти-журналісти взяли участь у роботі Другої Школи громадської активності «MediaStream»–2015

[26 Листопада 2015]
Кафедра світової літератури традиційно на високому рівні провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «IX Короленківські читання»

[23 Листопада 2015]
Короленківці упроваджують технології дистанційного навчання

[23 Листопада 2015]
Інститут педагогічної україністики провів розширене засідання наукової ради, присвячене Іванові Котляревському

[23 Листопада 2015]
Університет нагородили подячним дипломом за участь в організації XVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Пера Яцика та утвердження української мови як державної

[23 Листопада 2015]
Доцента кафедри журналістики Гліба Кудряшова нагородили в Мінську грамотою за зміцнення білорусько-українських гуманітарних зв’язків

[23 Листопада 2015]
Студенти психолого-педагогічного факультету повернулися з навчальної позакласної та позашкільної освітньо-виховної практики

[23 Листопада 2015]
В університеті провели традиційний турнір із Брейн-рингу серед першокурсників

[23 Листопада 2015]
В університеті провели круглий стіл «Національна самосвідомість та історична пам’ять – головна зброя в боротьбі України з зовнішньою агресією»

[23 Листопада 2015]
Університет долучився до обласного проекту «Наша єдина студентська родина»

[23 Листопада 2015]
В університеті відзначили Міжнародний день студента

[23 Листопада 2015]
Кафедра початкової і дошкільної освіти провела Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти»

[23 Листопада 2015]
На факультеті фізичного виховання з нагоди Міжнародного дня студента провели змагання з міні-футболу серед студентів першого курсу

[23 Листопада 2015]
Доцент кафедри основ виробництва та дизайну Тетяна Борисова провела профорієнтаційну зустріч із випускниками м. Миргорода

[23 Листопада 2015]
Викладачі кафедри психології взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

[23 Листопада 2015]
Студенти та викладачі кафедри образотворчого мистецтва зустрілися із членом Національної спілки художників України, майстром монументального живопису Олександром Гречановським

[23 Листопада 2015]
Актор, режисер театру й кіно, ведучий програми «Хоробрі серця» Ахтем Сеітаблаєв побував на репетиції українського народного хору «Калина»

[23 Листопада 2015]
Відбулося відкриття виставки творів заслуженого майстра народної творчості України Олександра Бабенка

[20 Листопада 2015]
На природничому факультеті традиційно відбувся конкурс-презентація академічних груп I курсу «Осінній дебют»

[20 Листопада 2015]
Студентка факультету філології та журналістики Анастасія Харченко взяла участь у роботі міжнародного навчального табору в рамках програми «Німецько-українські молодіжні зустрічі»

[20 Листопада 2015]
Розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична конференція «Упровадження основних положень Закону України "Про вищу освіту" як засіб забезпечення європейського рівня діяльності вищої школи»

[20 Листопада 2015]
«Українські вечорниці» на психолого-педагогічному факультеті

[19 Листопада 2015]
Відбулася презентація факультету філології та журналістики в Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 26

[19 Листопада 2015]
Студенти факультету філології та журналістики провели для учнів Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 лінгвістичну панораму «До рідного слова торкаюсь душею»

[19 Листопада 2015]
Магістранти історичного факультету взяли участь у ІІ Міжнародному студентському турнірі з історії

[19 Листопада 2015]
Відбулося відкрите засідання психологічного гуртка «Шлях до успіху»

[19 Листопада 2015]
Студенти психолого-педагогічного факультету взяли участь у відеолекторії «Безпека руху – це життя!»

[19 Листопада 2015]
Доцент кафедри основ виробництва та дизайну Тетяна Борисова провела профорієнтаційну бесіду з учнями 11 класу Полтавської ЗОШ № 26

[19 Листопада 2015]
Виховний захід «Формування здорового способу життя» – для мешканців університетського гуртожитку № 2

[19 Листопада 2015]
Серед кращих на Всеукраїнському конкурсі із живопису імені Адальберта Ерделі – робота студентки психолого-педагогічного факультету Катерини Алтанченко

[16 Листопада 2015]
На психолого-педагогічному факультеті в рамках засідання творчого об’єднання «Слово» відбувся традиційний щорічний конкурс творів-мініатюр «А що для мене мова?»

[16 Листопада 2015]
Доктор педагогічних наук, професор Борис Год випустив навчально-методичний комплекс для магістрів із курсу «Методика викладання всесвітньої історії у вищій школі»

[16 Листопада 2015]
Лист ректора університету та звернення викладачів кафедри української літератури до мешканців села Зарогу щодо необхідності перейменування центральної вулиці Леніна в Зарозі на вулицю Матвія Номиса

[16 Листопада 2015]
Команди факультету фізичного виховання – переможці обласної спартакіади «Спорт для всіх у кожному гуртожитку»

[16 Листопада 2015]
На фізико-математичному факультеті провели традиційний конкурс читців української поезії

[16 Листопада 2015]
Триває співпраця університету з Усеукраїнською благодійною організацією АСЕТ щодо профілактики поширення негативних явищ серед молоді

[16 Листопада 2015]
Докторантка Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова Євгенія Проворова провела майстер-клас для викладачів і студентів кафедри музики

[16 Листопада 2015]
Для студентів-філологів провели тренінг «Здоровим бути модно!»

[16 Листопада 2015]
У рамках проведення «Днів Америки в Полтаві» за підтримки Посольства США в Україні на базі кафедри англійської та німецької філології відбулися методичні семінари для викладачів полтавських вишів

[13 Листопада 2015]
На факультеті філології та журналістики відзначили День української писемності та мови

[13 Листопада 2015]
Студентки факультету фізичного виховання у складі полтавської жіночої футзальної команди здобули перемогу в черговому матчі Чемпіонату України з футзалу

[12 Листопада 2015]
Студенти університету – переможці щорічного конкурсу наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», заснованого Полтавською обласною радою

[10 Листопада 2015]
Міжнародний конгрес «Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції» – топ-подія наукового життя університету

[10 Листопада 2015]
Університет – серед лідерів в Україні за кількістю працевлаштованих випускників

[10 Листопада 2015]
Викладачі кафедри соціальної і корекційної педагогіки та психологічна служба університету вивчали досвід упровадження інклюзивної освіти на Полтавщині

[10 Листопада 2015]
Студенти та викладачі природничого факультету здійснили навчальну поїздку до Національного дендрологічного парку «Софіївка»

[09 Листопада 2015]
Сьогодні – День української писемності та мови

[09 Листопада 2015]
Ректор університету передав матеріальну допомогу, зібрану короленкцівцями, Володимирові Доносу – воїнові АТО, учителеві фізичної культури з Гадяча

[09 Листопада 2015]
Відбулося розширене засідання
кафедри загальної, вікової та практичної психології

[09 Листопада 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели кілька акцій до Дня всіх святих

[09 Листопада 2015]
Практичне заняття з теми «Проблема особистості в психології» – у Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) імені М. Ярошенка

[09 Листопада 2015]
Психологічна служба університету та студенти-психологи взяли участь у ІІ Полтавському психологічному фестивалі «Гармонія»

[09 Листопада 2015]
У Полтавському літературно-меморіальному музеї В. Г. Короленка студентська рада природничого факультету започаткувала традицію саджання кизилової алеї

[09 Листопада 2015]
В університеті відбувся другий етап XIХ обласних математичних змагань імені М. В. Остроградського

[09 Листопада 2015]
Відкрита лекція «Любов, закоханість, секс до шлюбу» – для студентів університету

[09 Листопада 2015]
Університетська збірна команда з баскетболу перемогла в обласних змаганнях між гуртожитками вищих навчальних закладів

[03 Листопада 2015]
Вітаємо Юлію Боловацьку, старшого викладача кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна, з успішним захистом кандидатської дисертації.

[03 Листопада 2015]
Викладачі та студенти кафедри початкової і дошкільної освіти взяли участь у майстер-класі з арт-терапії

[03 Листопада 2015]
Студенти-журналісти відвідали з екскурсією обласне радіо

[03 Листопада 2015]
На факультеті філології та журналістики провели благодійний ярмарок «Кухні народів світу»

[03 Листопада 2015]
Народний ансамбль танцю «Весна» психолого-педагогічного факультету - володар Гран-прі міжнародного конкурсу мистецтв «DanceSongFest-2015»

[03 Листопада 2015]
На факультеті технологій та дизайну провели конкурс талантів серед студентів І курсу

[03 Листопада 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели всеукраїнську науково-практичну конференцію, присвячену 35-річчю кафедри психології

[03 Листопада 2015]
Студенти університету боролися з осіннім холодом руханкою - веселою спортивною зарядкою

[03 Листопада 2015]
«Факультет фізичного виховання має талант» - під такою назвою відбувся творчий конкурс серед студентів-першокурсників

[03 Листопада 2015]
Завідувач кафедри української літератури, кандидат філологічних наук, доцент Віра Мелешко взяла участь в обласній науково-практичній конференції до ювілею Бориса Олійника

[29 Жовтня 2015]
Переможці щорічного конкурсу на кращу студентську академічну групу відвідали з екскурсією Київ та привітали Героя України Бориса Олійника з ювілеєм

[29 Жовтня 2015]
На природничому факультеті відбувся Всеукраїнський студентський науковий форум «Патріотичне виховання як основа побудови громадянського суспільства та демократичної держави»

[29 Жовтня 2015]
Делегація університету взяла участь у Міжнародній конференції з розвитку громадянської активності молоді (м. Київ)

[29 Жовтня 2015]
Футбольні баталії на психолого-педагогічному факультеті

[29 Жовтня 2015]
Розпочала роботу фотошкола «ПНПУ крізь призму об’єктива»

[29 Жовтня 2015]
На факультеті технологій та дизайну успішно реалізували проект «Молодь, за якою майбутнє»

[23 Жовтня 2015]
В університеті урочисто відкрили Інститут педагогічної україністики

[23 Жовтня 2015]
На факультеті філології та журналістики відбувся традиційний конкурс-презентація першокурсників

[23 Жовтня 2015]
Триває наукове співробітництво між кафедрою загальної, вікової та практичної психології та лабораторією психології навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

[23 Жовтня 2015]
Студенти природничого факультету побували на виставці пленерного живопису «Мальовничий дендропарк»

[23 Жовтня 2015]
Студенти факультету філології та журналістики привітали видатного українського поета Бориса Олійника з ювілеєм

[23 Жовтня 2015]
Завідувачі кафедри загальної, вікової та практичної психології, кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології взяли участь в обласному науково-практичному семінарі

[23 Жовтня 2015]
Студенти-філологи відвідали гоголівські місця Полтавщини

[23 Жовтня 2015]
Презентуємо нове видання викладачів університету -навчальний посібник «Делінквентний підліток»

[23 Жовтня 2015]
На факультеті філології та журналістики провели акцію «Напиши солдатові листа»

[23 Жовтня 2015]
На факультеті фізичного виховання провели V Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію

[20 Жовтня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели Покровський тиждень

[20 Жовтня 2015]
Вийшла друком монографія старшого викладача кафедри психології, кандидата психологічних наук Вікторії Шевчук

[20 Жовтня 2015]
Делегація університету взяла участь у презентації в Полтаві бронзової скульптури Івана Мазепи

[20 Жовтня 2015]
Студенти-першокурсники історичного факультету відвідали визначні місця Диканського району

[20 Жовтня 2015]
Військова кафедра презентувала фотовиставку «Наші будні»

[20 Жовтня 2015]
На історичному факультеті відзначили День захисника України

[20 Жовтня 2015]
Студенти природничого факультету провели конференцію на базі Огуївського дендрарію

[20 Жовтня 2015]
Питання соціальної підтримки студентів університету з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, обговорили на зустрічі з фахівцями

[16 Жовтня 2015]
Університет долучилися до міського святкування Дня захисника України

[16 Жовтня 2015]
Студенти й викладачі вшанували пам'ять випускника історичного факультету, захисника України Антона Грицая

[16 Жовтня 2015]
В університеті відбувся конкурс патріотичної пісні «З любов'ю до тебе, моя Батьківщино», присвячений Дню захисника України

[16 Жовтня 2015]
Відбулася зустріч із бійцем батальйону «Полтава» Віталієм Запекою - студентом заочного відділення факультету технологій та дизайну

[16 Жовтня 2015]
Із нагоди Дня працівників лісу студенти природничого факультету відвідали Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства

[16 Жовтня 2015]
Студенти-філологи відвідали Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного

[13 Жовтня 2015]
Визначено переможців конкурсу есеїв «Україна - це ми», приуроченого до Дня захисника України

[12 Жовтня 2015]
Студенти-географи здійснили екскурсію вихідного дня до Одеси

[09 Жовтня 2015]
Доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології Тетяна Дзюба взяла участь у VI всеукраїнському науковому семінарі «Методологічні проблеми психології особистості»

[09 Жовтня 2015]
На порядку денному методичного семінару - питання виховної роботи кураторів

[09 Жовтня 2015]
На кафедрі романо-германської філології протягом тижня працювала запрошений німецький викладач Ґудрун Реммерс

[09 Жовтня 2015]
Навчальна екскурсія студентів факультету технологій та дизайну до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського

[09 Жовтня 2015]
Університет з офіційним візитом відвідав Рональд Кленк - обербургомістр німецького міста Ляйнфельден-Ехтердінґен

[09 Жовтня 2015]
Студенти та викладачі факультету філології та журналістики відвідали Клуб англійської мови на чолі з Елізабет Вайс

[09 Жовтня 2015]
В університеті відбувся семінар, присвячений створенню DAISY-бібліотеки - першої книгозбірні для незрячих людей

[07 Жовтня 2015]
Гість університету - економіст зі світовим ім'ям, громадський діяч, меценат Богдан Гаврилишин

[07 Жовтня 2015]
На кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна відбулася зустріч із представниками Проекту Німецького Товариства GIZ «Реформування адміністративних послуг на Сході України»

[07 Жовтня 2015]
Університетська команда здобула ІІ місце у традиційній легкоатлетичній естафеті на призи газети «Полтавський вісник», присвяченій Дню міста

[06 Жовтня 2015]
День працівників освіти короленківці відзначили великим святковим концертом «Випускники університету – своїй Альма-матер»

[06 Жовтня 2015]
Студентський театр мод факультету технологій та дизайну – лауреат V Всеукраїнського конкурсу «Битва модельєрів – 2015»

[05 Жовтня 2015]
Студентки факультету філології та журналістики взяли участь у семінарі «На шляху до деескалації та миру в Східній Україні» (м. Тюбінген, Німеччина)

[05 Жовтня 2015]
Першокурсники психолого-педагогічного факультету продемонстрували свої творчі вміння на традиційній виставці «HandMade»

[05 Жовтня 2015]
Майбутні журналісти відвідали Полтавський літературно-меморіальний музей Володимира Короленка

[02 Жовтня 2015]
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри світової літератури, заслуженого діяча науки і техніки України Ольги Ніколенко

[02 Жовтня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті відбувся конкурс-огляд талантів першокурсників «Зорепад-2015»

[02 Жовтня 2015]
В університеті відтворили популярний у світі громадський рух – буккросинг

[02 Жовтня 2015]
На факультеті філології та журналістики відкрили студентський кінозал

[02 Жовтня 2015]
Студенти факультету філології та журналістики відзначили День туризму

[02 Жовтня 2015]
Викладачам кафедри початкової і дошкільної освіти вручили подяки за допомогу бійцям АТО

[02 Жовтня 2015]
День туризму на факультеті технологій та дизайну

[30 Вересня 2015]
30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек

[30 Вересня 2015]
За підтримки університету відбувся обласний науково-практичний семінар для методистів з трудового навчання, технологій та креслення

[30 Вересня 2015]
Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації Світлану Ленську – кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури

[30 Вересня 2015]
Факультет технологій та дизайну долучився до національного проекту «Місто професій»

[30 Вересня 2015]
Відбулася творча зустріч із випускницею університету, українською поеткою Марією Бойко

[28 Вересня 2015]
Студенти факультету технологій та дизайну долучилися до святкування Дня міста

[28 Вересня 2015]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії провели профорієнтаційний захід, присвячений Дню міста

[28 Вересня 2015]
Студенти університету взяли участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з проблем інтелектуальної власності

[28 Вересня 2015]
На кафедрі історії України провели Міжнародну наукову конференцію «Суспільство Гетьманщини та Російська імперія»

[25 Вересня 2015]
Студентка психолого-педагогічного факультету Марина Габеда - член збірної команди України з голболу

[25 Вересня 2015]
Майстер клас із боді-арту - від студентів кафедри образотворчого мистецтва

[25 Вересня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели флеш-моб із нагоди Дня міста Полтави

[25 Вересня 2015]
На базі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології провели міжнародну конференцію молодих учених

[24 Вересня 2015]
Слова вдячності методичній раді університету від ректорату

[23 Вересня 2015]
Викладачі та студенти університету – лауреати Полтавської міської премії імені В. Г. Короленка

[23 Вересня 2015]
Відбулася Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології»

[23 Вересня 2015]
Головний бухгалтер університету Валентина Оніщенко взяла участь у міністерському практичному семінарі

[23 Вересня 2015]
На природничому факультеті відбувся конкурс-презентація композицій із природного матеріалу «Засяяла в осінніх барвах Полтавщина»

[23 Вересня 2015]
Вийшла в світ монографія доктора педагогічних наук, професора Бориса Года «Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу)»

[23 Вересня 2015]
Студенти-журналісти привітали обласну газету «Полтавський вісник» із днем народження

[23 Вересня 2015]
Студенти університету приєдналися до Європейського тижня мобільності

[21 Вересня 2015]
В університеті відбувся семінар «Наукова діяльність – інвестиція у своє майбутнє»

[21 Вересня 2015]
Студенти І курсу факультету філології та журналістики взяли участь у скайп-зустрічі з письменницею Лією Щегловою

[21 Вересня 2015]
Університет учетверте долучився до полтавського параду вишиванок

[21 Вересня 2015]
Відбулися комітетські слухання щодо законопроектів про наукову та науково-технічну діяльність

[18 Вересня 2015]
Вийшов друком навчальний посібник «Психологія сім’ї» завідувачки кафедри психології, доктора психологічних наук, професора Кіри Седих

[18 Вересня 2015]
Полтавська версія львівської «здибанки» – від студентів фізико-математичного факультету

[18 Вересня 2015]
На факультеті філології та журналістики розпочав роботу Клуб любителів англійської мови на чолі з Едвардом Беррі Гроппом, волонтером Корпусу Миру США

[16 Вересня 2015]
Асистент кафедри теорії та методики технологічної освіти Габріелла Галамбош взяла участь у Міжнародному литовсько-українському проекті «Формула громадянина Європи»

[16 Вересня 2015]
Студенти-волонтери університету взяли участь у фестивалі дворових ігор «Веселий калейдоскоп»

[16 Вересня 2015]
Університетська команда «Шабля» здобула призове місце на X молодіжному військово-патріотичному зльоті-грі «Козацька звитяга»

[16 Вересня 2015]
В університеті відзначили День фізичної культури і спорту

[16 Вересня 2015]
Студенти-журналісти побували на екскурсії в Полтавській обласній державній телерадіокомпанії «Лтава»

[14 Вересня 2015]
Ректор університету взяв участь у церемонії нагородження лауреатів Полтавської обласної премії імені І. П. Котляревського

[14 Вересня 2015]
В університеті відзначили Всесвітній день надання першої медичної допомоги

[14 Вересня 2015]
Відбулася традиційна посвята студентів-першокурсників у географи

[14 Вересня 2015]
Психологічна служба університету розпочала серію тренінгів з адаптації першокурсників

[14 Вересня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели щорічний забіг з елементами квесту

[11 Вересня 2015]
Студентам психолого-педагогічного факультету склали подяку за успішну педагогічну практику в літніх оздоровчих таборах Полтавської області

[11 Вересня 2015]
Вітаємо вокальний ансамбль «Свічадо» з отриманням посвідчення народного аматорського колективу

[11 Вересня 2015]
Ректор університету зустрівся зі стипендіатом програми імені Фулбрайта Лізою Вейсс

[11 Вересня 2015]
Гість університету – директор Корпусу Миру США (Peace Corp) Денні Робертсон (Denny Robertson)

[08 Вересня 2015]
Визначено стратегію методичної роботи ПНПУ імені В.Г. Короленка на 2015-2016 н.р.

[08 Вересня 2015]
Студенти факультету філології та журналістики долучилися до роботи літніх мовних таборів

[08 Вересня 2015]
На факультеті технологій і дизайну відкрили спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій

[08 Вересня 2015]
Викладачі та студентський актив факультету технологій та дизайну взяли участь у благодійному ярмарку

[07 Вересня 2015]
Кафедра загальної, вікової та практичної психології отримала свідоцтва про реєстрацію авторського права на монографію та навчальні посібники

[03 Вересня 2015]
Студенти й викладачі університету взяли участь в урочистостях із нагоди 70-ої річниці закінчення Другої світової війни

[03 Вересня 2015]
На природничому факультеті відзначили День знань

[01 Вересня 2015]
Відбулася урочиста церемонія посвяти в студенти університету

[01 Вересня 2015]
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка в рейтингах вишів України

[01 Вересня 2015]
Кафедра музики запрошує студентів до участі в мистецьких колективах

[31 Серпня 2015]
Із нагоди початку нового навчального року відбулася конференція трудового колективу університету

[31 Серпня 2015]
Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник

[31 Серпня 2015]
Студент факультету технологій та дизайну Віталій Запека презентував фотовиставку, присвячену перебуванню батальйону «Полтава» в зоні АТО

[26 Серпня 2015]
На батьківщині академіка Івана Зязюна (1938–2014) відзначили першу річницю по смерті вченого

[25 Серпня 2015]
Професор Ольга Ніколенко взяла участь у Всесвітньому Конгресі ICCEES-2015 у Японії

[25 Серпня 2015]
В університеті відбувся науково-практичний семінар із міжнародною участю

[17 Серпня 2015]
Відкриття меморіальної дошки студенту історичного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка
патріоту АНТОНОВІ ГРИЦАЮ

[29 Липня 2015]
Відбулася урочиста церемонія складання Військової присяги студентами університету

[21 Липня 2015]
Вступна кампанія у педагогічному університеті: думки абітурієнтів

[16 Липня 2015]
Система пріоритетів та електронна форма подачі заяв. У педуніверситеті триває вступна кампанія-2015

[15 Липня 2015]
Університет - у десятці кращих педагогічних вишів України

[10 Липня 2015]
В університеті стартувала вступна кампанія 2015 року

[08 Липня 2015]
Подяка університету від військової частини-польової пошти В0213

[03 Липня 2015]
Студент факультету фізичного виховання Олександр Хижняк - бронзовий призер Європейських ігор-2015 у м. Баку (Азербайджан)

[03 Липня 2015]
VII Урочиста академія з нагоди випуску магістрів 2015 року

[02 Липня 2015]
Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації Людмилу Федорівну Українець - кандидата філологічних наук, професора кафедри української мови

[30 Червня 2015]
Студенти історичного факультету записали спогади про Майдан

[30 Червня 2015]
Відбулася зустріч випускників філологічного факультету 1980 року

[30 Червня 2015]
На факультеті філології та журналістики відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт

[25 Червня 2015]
На кафедрі журналістики підбили підсумки захисту студентами випускних курсів бакалаврських і дипломних кваліфікаційних робіт

[25 Червня 2015]
Студентка кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Марина Кузьменко презентувала результати своєї культурно-просвітницької роботи з молоддю Лубенщини

[25 Червня 2015]
Університет узяв участь у меморіальних заходах до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

[25 Червня 2015]
Кафедра правознавства взяла участь у тематичному круглому столі з нагоди Дня Конституції України

[25 Червня 2015]
Університетська команда взяла участь у спортивному заході в рамках Олімпійського дня, присвяченого заснуванню Міжнародного олімпійського комітету

[25 Червня 2015]
Завершила роботу виставка «Пейзажі твоєї Батьківщини» – практична реалізація дипломної роботи випускниці кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін В. Блаженіної

[22 Червня 2015]
Кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології взяла участь в обласному семінарі керівників галузевих гуртків

[22 Червня 2015]
На кафедрі загальної, вікової та практичної психології підбили підсумки впровадження в навчальний процес наукового досвіду Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

[22 Червня 2015]
Професор Ольга Ніколенко взяла участь у Всеукраїнському педагогічному інтерактивному марафоні

[22 Червня 2015]
Студенти природничого факультету побували на екскурсії в м. Комсомольську Полтавської області

[22 Червня 2015]
Підбили підсумки проекту «Європа без кордонів» - спільного задуму кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін і ГО «Європейський вибір»

[22 Червня 2015]
Студентська рада університету - на Міжрегіональному молодіжному форумі «Молодь для України»

[22 Червня 2015]
Кафедра виробничо-інформаційних технологій та БЖД провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Технології навчання управлінню ризиками виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій»

[17 Червня 2015]
Заява прес-служби Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

[15 Червня 2015]
Докторові філологічних наук, професору, академікові Національної академії наук України, заслуженому діячу науки і техніки України, випускнику Полтавського педінституту Григорієві Півтораку - 80 літ!

[15 Червня 2015]
Відбулася презентація книги «Івашин Дмитро Сергійович : біобібліографічний покажчик» до 100-річчя від дня народження вченого

[15 Червня 2015]
Студентки іноземного відділення факультету філології та журналістики Тетяна Остапенко та Анна Соломченко вибороли грант на навчання в м. Копенгагені (Данія)

[15 Червня 2015]
Студенти-першокурсники природничого та фізико-математичного факультетів відвідали музей-заповідник А. C. Макаренка у с. Ковалівці Полтавського району

[15 Червня 2015]
Студентка факультету філології та журналістики Олена Георгінська навчатиметься в одному з вишів США за стипендіальною програмою Global UGRAD в Україні

[09 Червня 2015]
В університеті створили Інститут педагогічної україністики

[09 Червня 2015]
На факультеті філології та журналістики розпочинають реалізацію масштабного проекту з Коледжем Наталі Зейл (Данія). Проект схвалили члени комісії Програми Еразмус +

[08 Червня 2015]
Випускників кафедри журналістики відзначили з нагоди Дня журналіста України

[08 Червня 2015]
Слухачі Школи «Лідер майбутнього» взяли участь у діловій грі

[08 Червня 2015]
Студенти кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін продемонстрували навички менеджера індустрії дозвілля

[05 Червня 2015]
Напередодні Дня журналіста України кафедра журналістики підбила підсумки VI конкурсу учнівських творчих робіт «Допис у газету»

[05 Червня 2015]
Відбувся традиційний Ректорський бал «Молодь і освітній олімп»

[05 Червня 2015]
Слухачі Школи місцевого та студентського самоврядування «Лідер майбутнього» відвідали Київську міську раду та Верховну Раду України

[03 Червня 2015]
Студенти університету долучилися до відзначення Міжнародного дня захисту дітей

[02 Червня 2015]
Інтерактивні методи навчання - у пріоритеті кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

[02 Червня 2015]
Викладачі кафедри політекономії взяли участь у засіданні регіонального круглого столу «Національний діалог: долаючи минуле, переживаючи теперішнє, будуючи майбутнє»

[29 Травня 2015]
Із нагоди професійного свята ректор університету Микола Степаненко відзначив почесними грамотами працівників редакційно-видавничого відділу

[29 Травня 2015]
Пам’яті кандидата історичних наук, доцента кафедри музики, колишнього проректора університету Євгенія Івановича Тягла (1945–2015)

[29 Травня 2015]
Доцент кафедри журналістики Гліб Кудряшов прочитав відкриту лекцію «Українськомовна преса Білорусі: етнічна журналістика в дії»

[29 Травня 2015]
Відбувся обласний військово-патріотичний захід «Жіночий батальйон–2». Кращими стали студентки університету

[29 Травня 2015]
Завідувачка кафедри психології Кіра Седих взяла участь у міжнародній зустрічі з розробки шляхів соціально-психологічної допомоги переселенцям із зони АТО

[29 Травня 2015]
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки запрошує на навчання в магістратуру

[29 Травня 2015]
Студенти-історики повернулися з польового етапу навчальної етнографічної практики на Гуцульщині

[27 Травня 2015]
Волонтерський сектор студентської ради психолого-педагогічного факультету долучився до акції проти дискримінації ВІЛ-позитивних людей

[27 Травня 2015]
На кафедрі історії України провели українсько-чеський науковий семінар «Усна історія як метод і джерело»

[27 Травня 2015]
Кафедра української мови до Дня науки і Дня слов'янської писемності та культури провела захід «Тільки наука змінить світ»

[27 Травня 2015]
Університет запросив старшокласників на традиційний День відкритих дверей

[27 Травня 2015]
На базі кафедри англійської та німецької філології відбувся VІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Когнітологія в системі гуманітарних наук»

[27 Травня 2015]
З успіхом відбувся звітний концерт Народного ансамблю танцю «Весна» психолого-педагогічного факультету

[27 Травня 2015]
Кафедра загальної, вікової та практичної психології - активний учасник звітної наукової конференції фізико-математичного факультету

[27 Травня 2015]
Вокальний ансамбль «Свічадо» психолого-педагогічного факультету відзначив 10-ліття від дня заснування великим концертом

[25 Травня 2015]
Відбулися вибори голови студентської ради університету. Новий лідер самоврядування вишу – студентка психолого-педагогічного факультету Оксана Лашенкова

[25 Травня 2015]
Викладачі кафедри загальної, вікової та практичної психології взяли участь в обласному науково-практичному семінарі «Самоосвітня діяльність вчителя математики в умовах оновлення змісту освіти»

[25 Травня 2015]
Відбулася підсумкова наукова конференція фізико-математичного факультету

[25 Травня 2015]
Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІІ Каришинські читання)

[25 Травня 2015]
Підбили підсумки роботи Обласного студентського табірного збору вожатих дитячих оздоровчих таборів «Школа вожатого–2015»

[22 Травня 2015]
Університет долучився до святкування Дня Європи в Полтаві

[22 Травня 2015]
Кафедра політекономії взяла участь в освітньому проекті «Школа свідомого громадянина»

[22 Травня 2015]
Відбувся звітний концерт народного аматорського естрадно-музичного центру «Вікторія» психолого-педагогічного факультету

[22 Травня 2015]
Магістрантка факультету технологій та дизайну Габріелла Галамбош – претендентка на участь у Міжнародному литовсько-українському проекті молодих педагогів позашкільної освіти

[22 Травня 2015]
Кафедра загальної, вікової та практичної психології провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика»

[22 Травня 2015]
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна презентувала магістратури з «Управління навчальним закладом», «Управління проектами» та «Управління інноваційною діяльністю»

[20 Травня 2015]
Університетська команда «Вендета» посіла ІІ місце в регіональному півфіналі Всеукраїнського чемпіонату з брейн-рингу від Представництва ЄС в Україні

[20 Травня 2015]
Колектив університету сумує з приводу передчасної смерті студентки психолого-педагогічного факультету Анни Семенцової

[20 Травня 2015]
Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації Людмилу Бабенко – кандидата історичних наук, професора кафедри історії України

[20 Травня 2015]
Факультет технологій та дизайну провів семінар для вчителів трудового навчання Кобеляцького району

[20 Травня 2015]
Ректор університету професор Микола Степаненко прочитав лекцію для студентів-істориків

[18 Травня 2015]
Кафедра світової літератури з успіхом провела Міжнародну науково-практичну конференцію «Північний вітер: скандинавський світ в освіті та культурі України»

[18 Травня 2015]
Колектив університету взяв участь в урочистому покладанні квітів до Меморіалу Солдатської Слави

[18 Травня 2015]
Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації Сергія Пилипенка - кандидата біологічних наук, доцента кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД

[18 Травня 2015]
В університеті відбувся традиційний конкурс екологічних проектів

[15 Травня 2015]
Гість кафедри музики - соліст Львівського драматичного театру імені Лесі Українки, викладач Полтавського музичного училища імені М. В. Лисенка Сергій Рубан

[15 Травня 2015]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії провели регіональний науково-методичний семінар «Проектна технологія навчання хімії»

[15 Травня 2015]
Флешмоб «Ukraine is Europe» – на кафедрі загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов

[15 Травня 2015]
Із нагоди Дня Європи провели експрес-вікторину англійською мовою «The European Union: Questions and Answers»

[14 Травня 2015]
В університеті відзначили День пам'яті та примирення та 70-у річницю Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

[14 Травня 2015]
Вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Василя Фазана з успішним захистом докторської дисертації

[14 Травня 2015]
Викладачі та студенти університету взяли участь у роботі практикуму-семінару для вожатих дитячих оздоровчих таборів «Школа вожатого - 2015»

[14 Травня 2015]
Університет запрошує на навчання до магістратури в галузі управління

[07 Травня 2015]
В університетської команди – ІІІ місце в легкоатлетичній естафеті на призи газети «Зоря Полтавщини», присвяченої 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі

[07 Травня 2015]
На факультеті філології та журналістики відбувся традиційний Шекспірівський фестиваль

[07 Травня 2015]
Студенти фізико-математичного факультету створили презентацію «Музеї ПНПУ імені В. Г. Короленка»

[07 Травня 2015]
Студентка факультету фізичного виховання Марія Кічасова – призер чемпіонату Європи серед дорослих з веслування у м. Рачіце (Чехія) та виконала норматив майстра спорту міжнародного класу

[07 Травня 2015]
На факультеті технологій та дизайну провели майстер-клас із виготовлення пам’ятного знака «Мак» – символу пам’яті жертв Другої світової війни

[05 Травня 2015]
Народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація» відсвяткував ювілей – 40 літ від дня заснування

[05 Травня 2015]
На природничому факультеті розпочала роботу редакційна колегія наукового журналу «Біологія та екологія»

[05 Травня 2015]
Із нагоди Дня психолога на кафедрі загальної, вікової та практичної психології провели захід «Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до професійної взаємодії з особистістю учня»

[05 Травня 2015]
Кафедра образотворчого мистецтва провела ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Мистецтво в реаліях сучасної освіти»

[05 Травня 2015]
Університетська команда «Вендета» здобула І місце в інтелектуальній грі «Брейн-ринг» в рамках першого етапу Всеукраїнських змагань, які проводить фундація «Відкрите суспільство» за підтримки Представництва ЄС в Україні

[30 Квітня 2015]
Ректор університету професор Микола Степаненко став членом Наукового товариства імені Тараса Шевченка

[30 Квітня 2015]
Пішов із життя кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу та інформатики Олександр Савович Мельниченко

[30 Квітня 2015]
Кафедра культурології та методики викладання культурологічних дисциплін провела ІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Культурні практики як чинник соціокультурної модернізації сучасного українського суспільства»

[30 Квітня 2015]
Відбулася зустріч із випускником історичного факультету, учасником АТО Олександром Кобою

[30 Квітня 2015]
Студентку природничого факультету Катерину Мастюх на Всеукраїнській олімпіаді з біології нагородили дипломом «За найкраще виконання завдань практичного туру з ботаніки»

[30 Квітня 2015]
Університетський фестиваль мистецтв «Студентська весна» відбувся під гаслом «МИ_Разом!»

[30 Квітня 2015]
На базі кафедри музики провели обласний конкурс виконавської майстерності «AD LIBITUM», присвячений 300-річчю від дня народження Й. С. Баха

[30 Квітня 2015]
Регіональний студентський науковий семінар «Актуальні проблеми журналістики» присвятили прийдешньому ювілею – п’ятиліттю кафедри журналістики

[30 Квітня 2015]
В університеті відбувся обласний конкурс виконавської майстерності учнів шкіл естетичного виховання «Музичний вернісаж»

[30 Квітня 2015]
Традиційний «Старовинний фестиваль» провела кафедра світової літератури

[27 Квітня 2015]
В університеті вдруге відбувся семінар лідерів студентського та шкільного самоврядування «Якщо не я, то хто?»

[27 Квітня 2015]
Завідувачка кафедри правознавства доцент К. Б. Пивоварська взяла участь в освяченні пам'ятного знака на вшанування сотих роковин геноциду вірменського народу в Османській імперії

[21 Квітня 2015]
Кафедра музики та кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії провели Міжнародну науково-практичну конференцію «Музика і християнські цінності»

[20 Квітня 2015]
Студенти факультету філології та журналістики - переможці Всеукраїнської олімпіади з журналістики

[20 Квітня 2015]
Факультет технологій та дизайну - на обласному святі «Воскресни, писанко!»

[20 Квітня 2015]
Вийшов друком збірник наукових праць учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації»

[20 Квітня 2015]
На природничому факультеті підписали угоду про наукове співробітництво з Аріельським Університетом (Ізраїль)

[20 Квітня 2015]
Завідувачка кафедри української літератури Віра Мелешко взяла участь у круглому столі «Тарас Шевченко - Микола Гоголь. Діалог єдності»

[20 Квітня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели великодній благодійний ярмарок

[20 Квітня 2015]
Студентки факультету технологій та дизайну взяли участь у театралізовано-художньому святі «Всеукраїнський фестиваль писанки» в Києві

[20 Квітня 2015]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії провели науковий семінар «Шкільна хімічна освіта: проблеми і перспективи»

[20 Квітня 2015]
«МедіаТерра» - новий профорієнтаційний проект кафедри журналістики

[20 Квітня 2015]
Викладачі та студенти факультету технологій та дизайну в рамках обласної акції «Великодній кошик» презентували пасхальну композицію «Великодній вернісаж»

[15 Квітня 2015]
Студент природничого факультету В'ячеслав Кривенко - переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у секції «Інтелектуальна власність»

[15 Квітня 2015]
Учитель математики поділився з випускниками 2015 року особливостями роботи з обдарованими дітьми

[15 Квітня 2015]
Викладачі кафедри загальної, вікової та практичної психології взяли участь у Міжнародному форумі педагогічної майстерності «Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі»

[15 Квітня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели майстер-клас «Малюємо писанки за годину»

[15 Квітня 2015]
Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін провела для студентів факультету фізичного виховання науково-методичний семінар

[15 Квітня 2015]
Відбулася зустріч студентів фізико-математичного факультету з випускником 1958 року Миколою Яременком

[15 Квітня 2015]
На кафедрі філософії організували перегляд навчального кінофільму «Лютер»

[15 Квітня 2015]
На факультеті технологій та дизайну відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен писанки в сучасному культурно-освітньому просторі»

[15 Квітня 2015]
На фізико-математичному факультеті відбулися майстер-класи молодих учителів математики, випускників факультету

[15 Квітня 2015]
Підбили підсумки Чемпіонату м. Полтави з черліденгу та стренфлексу за підтримки ректора вишу професора Миколи Степаненка

[10 Квітня 2015]
Викладачі кафедри природничих і математичних дисциплін провели методичний семінар «Використання інтернет-технологій в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні студентів»

[10 Квітня 2015]
Фестиваль писанки - на факультеті технологій та дизайну

[10 Квітня 2015]
ІХ всеукраїнський науково-практичний семінар зі всесвітньої історії провели на кафедрі всесвітньої історії та методики викладання історії

[10 Квітня 2015]
На кафедрі філологічних дисциплін провели презентацію інтерактивних та інтегрованих технологій у процесі навчання іноземних мов

[10 Квітня 2015]
На факультеті фізичного виховання розпочали змагання на Кубок студентської ради з футболу, волейболу та баскетболу

[10 Квітня 2015]
Кафедра політекономії провела VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації»

[10 Квітня 2015]
На факультеті фізичного виховання провели « Веселі старти»

[10 Квітня 2015]
Студент фізико-математичного факультету Сергій Шеріпбаєв посів ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Математичні науки»

[10 Квітня 2015]
Відбулося засідання Дискусійного клубу кафедри філософії

[10 Квітня 2015]
Студенти факультету філології та журналістики відвідали музей-заповідник випускника Полтавського учительського інституту А. С. Макаренка

[06 Квітня 2015]
У рамках тижня фізико-математичного факультету викладачі кафедри математичного аналізу та інформатики провели низку заходів

[06 Квітня 2015]
На факультеті філології та журналістики провели Великодній ярмарок

[06 Квітня 2015]
«XII Гоголівські читання» об'єднали науковців і вчителів із різних регіонів України

[06 Квітня 2015]
Університетська збірна команда посіла ІІ місце у змаганнях з настільного тенісу в рамках ХІІ Універсіади Полтавщини

[06 Квітня 2015]
Студент фізико-математичного факультету Олег Спиця - переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформатика, обчислювальна техніка, автоматизація»

[06 Квітня 2015]
У рамках тижня фізико-математичного факультету кафедра загальної, вікової та практичної психології провела низку заходів

[06 Квітня 2015]
Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки - на пошану засновника української національної педагогіки Григорія Ващенка

[06 Квітня 2015]
Відбулося засідання клубу шанувальників книг і читання «Бібліофіл»

[06 Квітня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті реалізують у полтавських школах спеціальну створену профорієнтаційну програму

[02 Квітня 2015]
У прес-центрі Полтавської ОДТРК «Лтава» презентували документальний фільм «Батько Гоголя» - новий мистецький доробок доктора філологічних наук, професора Ольги Ніколенко

[02 Квітня 2015]
Вітаємо жіночий футзальний клуб «Ніка-ПНПУ» з новою перемогою

[02 Квітня 2015]
На засіданні парламентського комітету з питань науки і освіти розглянули пропозиції та зауваження до проекту Постанови Кабінету Міністрів України про затвердження рішення вчених рад про присвоєння вчених звань

[02 Квітня 2015]
На факультеті технологій та дизайну діє студентська донорська програма

[02 Квітня 2015]
Старший науковий співробітник Полтавського літературно-меморіального музею І. П. Котляревського Валентина Скриль - гість фізико-математичного факультету

[02 Квітня 2015]
На фізико-математичному факультеті відбулася науково-практична конференція «Втілення ідей академіка І. М. Францевича в життя», присвячена 110-річчю від дня народження вченого

[02 Квітня 2015]
В університеті Сергій Жадан презентував свою нову книгу «Життя Марії»

[02 Квітня 2015]
На факультеті філології та журналістики відбулася традиційна конференція «Гортаючи сторінки творів лауреатів Нобелівської премії у галузі літератури»

[02 Квітня 2015]
Студент факультету філології та журналістики Олексій Мельніченко - переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціальних комунікацій

[30 Березня 2015]
Магістранти фізико-математичного факультету Оксана Шестопал та Інна Косточка здобули диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Цивільна оборона та пожежна безпека»

[30 Березня 2015]
Кафедра української літератури провела літературно-мистецький вечір до ювілею Остапа Вишні «Ніколи не сміявся без любові...»

[30 Березня 2015]
В університеті відбувся брейн-ринг, присвячений життю і творчості Тараса Шевченка

[30 Березня 2015]
Студентка спеціальності 7.04010401 «Географія» Юлія Фелоненко (Яйчун) посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із географії

[30 Березня 2015]
Відбулося спільне засідання обласних спеціальних дослідницьких груп «Проектна і дослідницька діяльність з хімії/біології як чинник особистісного розвитку учня»

[30 Березня 2015]
Вітаємо декана природничого факультету, доктора педагогічних наук, професора Марину Гриньову з нагородами

[30 Березня 2015]
Студентка психолого-педагогічного факультету Сніжана Бука виборола ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта»

[30 Березня 2015]
На кафедрі української літератури вшанували пам'ять українського літературознавця, краєзнавця і письменника Петра Ротача

[30 Березня 2015]
На базі факультету технологій та дизайну відбувся обласний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій)

[30 Березня 2015]
На факультеті філології та журналістики відбулися відкриті лекції «Філософія блокбастера» та «Класика літератури у класиці кіно»

[27 Березня 2015]
Студентка природничого факультету Анастасія Арканова перемогла у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з екології

[27 Березня 2015]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії для школярів Полтавської області провели профорієнтаційний захід «Хімічний дивосвіт»

[27 Березня 2015]
Відбулася регіональна науково-практична конференція з міжнародною участю «VIIІ Менделєєвські читання»

[27 Березня 2015]
При кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології успішно працює Наукова лабораторія бріології

[27 Березня 2015]
Студенти природничого факультету взяли участь у круглому столі з нагоди Всесвітнього дня води

[27 Березня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті відбувся вечір-зустріч «Жива бібліотека», присвячений Міжнародному дню боротьби за ліквідацію расової дискримінації

[27 Березня 2015]
Студенти університету - триразові фіналісти всеукраїнських наукових конкурсів із машинознавства

[27 Березня 2015]
На кафедрі правознавства провели VІІІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Правозахисний рух: історія та сучасність»

[27 Березня 2015]
На факультеті філології та журналістики провели VΙΙΙ науково-практичну конференцію студентів і магістрантів «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики й літературознавства»

[27 Березня 2015]
Студенти факультету філології та журналістики - переможці міського конкурсу есе «Які вони - славні доньки Полтави?»

[24 Березня 2015]
Підбили підсумки ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна»

[24 Березня 2015]
На факультеті філології та журналістики привітали з 85-літтям видатну українську письменницю Ліну Костенко

[24 Березня 2015]
Студент V курсу, голова студентського наукового товариства історичного факультету Руслан Басенко виборов І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Історичні науки».

[23 Березня 2015]
Університет укотре зібрав матеріальну допомогу воїнам АТО

[23 Березня 2015]
Звітується первинна університетська організація Товариства Червоного Хреста України

[23 Березня 2015]
На природничому факультеті відбувся тренінг Ольги Озерян

[23 Березня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті відзначили Міжнародний день щастя

[23 Березня 2015]
Науковий дайджест «Світ професійних захоплень» на кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології

[23 Березня 2015]
Відбулася науково-практична ознайомлювальна поїздка до Комсомольська Полтавської області

[23 Березня 2015]
На факультеті філології та журналістики презентували оригінальний відеопроект #Встол

[23 Березня 2015]
До Навчального центру військ зв'язку Збройних сил України з концертною програмою завітали учасники народного ансамблю танцю «Весна» та естрадно-музичного центру «Вікторія»

[23 Березня 2015]
В університеті підбили підсумки виробничої у психологічній службі практики та виробничої психологічної діагностико-корекційної практики

[20 Березня 2015]
Магістранти факультету технологій та дизайну провели виховний захід «Я люблю Україну!»

[20 Березня 2015]
В університеті відбувся традиційний дитячо-юнацький фестиваль народного танцю «Весняні передзвони»

[20 Березня 2015]
Започаткували проведення Кубка ректора університету професора М. Степаненка з футболу, волейболу та баскетболу

[20 Березня 2015]
На факультеті фізичного виховання розпочинає роботу секція зі спортивного орієнтування

[20 Березня 2015]
На кафедрі образотворчого мистецтва відкрили виставки творчих робіт викладачів та студентів

[19 Березня 2015]
На факультеті технологій та дизайну провели обласний учнівський конкурс із креслення, присвячений пам'яті члена-кореспондента НАПН України Віктора Сидоренка

[19 Березня 2015]
Відбувся обласний науково-практичний семінар «Підготовка вчителя хімії до впровадження державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»

[19 Березня 2015]
Відбувся літературно-музичний вечір «Ім'ям любові» камерного хору імені П. Лиманського

[19 Березня 2015]
Студентська рада університету вперше взяла участь в академічному обміні між самоврядуванням вишу та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди

[19 Березня 2015]
На базі кафедри природничих і математичних дисциплін відбувся ІІ регіональний науково-практичний семінар «Упровадження ІКТ у навчально-виховний процес освітніх закладів»

[19 Березня 2015]
Студентка факультету філології та журналістики Ірина Кейдун - переможець XIV Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання»

[19 Березня 2015]
На факультеті технологій та дизайну провели оригінальний майстер-клас «Виготовлення іграшки з глини»

[19 Березня 2015]
На кафедрі початкової та дошкільної освіти провели науково-практичний семінар «Дошкільна і початкова освіта: проблеми, пошуки та інновації»

[17 Березня 2015]
В університеті урочисто підписали угоду між ПНПУ імені В. Г. Короленка та Вільнюським колегіумом/Університетом прикладних наук, а також відкрили Українсько-литовський освітній центр

[16 Березня 2015]
В університеті відкрили меморіальну аудиторію Івана Андрійовича Зязюна

[16 Березня 2015]
Відбулася ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна»

[16 Березня 2015]
Студенти психолого-педагогічного факультету на практиці ознайомилися з елементами екскурсійної діяльності соціального педагога

[16 Березня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели Х Міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика»

[16 Березня 2015]
Відбулися збори студентсько-викладацького складу психолого-педагогічного факультету та урочиста церемонія нагородження кращих студентів

[16 Березня 2015]
«Зроблено в Україні» – творчий вечір із такою назвою провели студенти психолого-педагогічного факультету

[13 Березня 2015]
На природничому факультеті відзначили Міжнародний жіночий день

[13 Березня 2015]
Викладачі кафедри філологічних дисциплін провели лекцію-презентацію «Найдавніші університети Німеччини»

[13 Березня 2015]
Університетська збірна команда з футзалу - володар кубка «Футбольна родина-2015»

[13 Березня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті вперше відбувся конкурс краси та особистості «Міс українська весна-2015»

[13 Березня 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели літературно-музичне дійство «Мелодії лихоліть», присвячене історичним подіям, героям і фактам Другої світової війни

[11 Березня 2015]
У Педагогічному музеї України (м. Київ) відкрили меморіальну виставку «Педагогіка добра академіка Івана Зязюна»

[11 Березня 2015]
Викладачі та студенти університету вшанували пам'ять Тараса Шевченка з нагоди 201-ої річниці від дня народження Кобзаря

[10 Березня 2015]
Студенти природничого факультету успішно пройшли навчальну психологічну практику

[10 Березня 2015]
Конкурсний відбір успішно пройшов підручник «Трудове навчання» (7 клас), співавтором якого є декан факультету технологій та дизайну, доктор педагогічних наук, професор Валентина Титаренко

[10 Березня 2015]
Представники університету взяли участь у роботі українсько-німецького форуму

[06 Березня 2015]
Чоловіки Полтавського педагогічного привітали університетське жіноцтво зі святом 8 Березня

[05 Березня 2015]
В університеті відбулася презентація видавничих проектів із серії «Бібліотека газети "День"» та нового випуску журнального додатка «Маршрут № 1. Полтава»

[05 Березня 2015]
Університет долучився до акції «Збери макулатуру – врятуй життя солдату»

[05 Березня 2015]
У столичному видавництві «Академія» побачила світ монографія викладачів кафедри психології

[05 Березня 2015]
Народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація» психолого-педагогічного факультету та Театр мод факультету технологій та дизайну подарували концерт мобілізованим військовим

[05 Березня 2015]
Завідувачка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Алла Бойко - у рейтингу «Кращі освітяни 2014 року»

[03 Березня 2015]
Провідні науковці факультету технологій та дизайну взяли участь в міжнародних конференціях у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгманова (м. Київ)

[03 Березня 2015]
Студенти-історики V курсу заочної форми навчання повернулися з практики в органах юстиції

[03 Березня 2015]
На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки підбили підсумки І етапу олімпіади з педагогіки

[27 Лютого 2015]
У Полтаві з успіхом відбувся концерт пам'яті Героя України, народної артистки України, почесного професора університету Раїси Кириченко

[27 Лютого 2015]
Кафедра журналістики презентує профорієнтаційний проект «МедіаТерра»

[27 Лютого 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели оригінальний вечір ушанування захисників України під назвою «Квартирник vol 1»

[27 Лютого 2015]
У Полтаві пройшов з'їзд Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національний студентський союз»

[27 Лютого 2015]
Учасники аспірантського семінару кафедри історії України провели серію наукових заходів «Історія. Гендер. Сексуальність. Полтава»

[25 Лютого 2015]
Розпочав роботу обласний конкурс з креслення серед учнів 8-11 класів м. Полтави

[25 Лютого 2015]
В університеті провели День відкритих дверей

[25 Лютого 2015]
Члени студентської ради університету взяли участь у Всеукраїнському з'їзді представників регіональних осередків «Національного студентського союзу»

[25 Лютого 2015]
В університеті вшанували Героїв Небесної Сотні

[25 Лютого 2015]
Підбили підсумки університетської олімпіади з охорони праці

[22 Лютого 2015]
Відбулася творча зустріч студентів і викладачів вишу з відомим письменником Василем Шклярем

[22 Лютого 2015]
Завідувачу кафедри загальної, вікової та практичної психології Світлані Яланській присвоєно вчене звання професора

[18 Лютого 2015]
Відбулося розширене засідання кафедри загальної, вікової та практичної психології

[18 Лютого 2015]
На психолого-педагогічному факультеті провели акцію «Студентський РАГС»

[16 Лютого 2015]
Відбудеться вечір пам’яті Героя України, народної артистки України, почесного професора університету Раїси Кириченко

[12 Лютого 2015]
До ПНПУ імені В.Г. Короленка завітає письменник Василь Шкляр

[12 Лютого 2015]
У Полтаві вперше відбудеться Всеукраїнський з'їзд представників регіональних осередків Національного студентського союзу «Приїдь, навчись, реалізуй»

[02 Лютого 2015]
Відбулася зустріч з інструктором із тактичної медицини батальйону «Айдар» Микитою Кашницьким

[27 Січня 2015]
Підбили підсумки всеукраїнської акції «Україна - разом!»

[27 Січня 2015]
Зустріч з аспіранткою університету Делавер (штату Делавер, США) Сарою Феачайлд (відео)

[27 Січня 2015]
Кафедра світової літератури провела науково-методичний семінар поблизу Диканьки

[27 Січня 2015]
«Григорій Ващенко - засновник української національної виховної системи»

[27 Січня 2015]
Гостя факультету філології та журналістики - аспірантка університету Делавер (штат Делавер, США) Сара Феачайлд

[29 Грудня 2014]
Викладачі історичного факультету - учасники круглого столу «Унітарність як оптимальна форма державного устрою України»

[29 Грудня 2014]
Викладачі та студенти факультету технологій та дизайну передали в зону АТО новорічні подарунки

[26 Грудня 2014]
Факультет технологій та дизайну передав власноруч створену студентами та викладачами маскувальну сітку воїнам АТО

[26 Грудня 2014]
«Різдвяні зустрічі» на кафедрі загального і слов'янського мовознавства та іноземних мов

[26 Грудня 2014]
Театр казок психолого-педагогічного факультету презентував новорічну виставу для дітей викладачів та співробітників університету

[26 Грудня 2014]
Волонтерський сектор студентської ради успішно провів акцію «Зроби світ кольоровим»

[26 Грудня 2014]
Студенти університету взяли участь в обласному етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика

[26 Грудня 2014]
«Театр казок» психолого-педагогічного факультету разом із виховним відділом університету завітав до Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №1

[26 Грудня 2014]
Новорічна казка завітала до стін військової частини № 3052

[19 Грудня 2014]
На психолого-педагогічному факультеті стартувала профорієнтаційна програма для шкіл міста

[19 Грудня 2014]
Професор Андрій Цина взяв участь у Всеукраїнському семінарі з розробки нових типових програм з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

[19 Грудня 2014]
В університеті підбили підсумки факультетських олімпіад з охорони праці

[16 Грудня 2014]
В університеті провели День відкритих дверей для старшокласників полтавських шкіл

[16 Грудня 2014]
На кафедрі хімії провели профорієнтаційний захід «Хімія і життя» для учнів полтавських шкіл

[16 Грудня 2014]
Факультет технологій та дизайну - воїнам АТО

[16 Грудня 2014]
В університеті завершився полтавський етап культурно-мистецької акції «Україна - разом!»

[16 Грудня 2014]
Кафедра української літератури провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Василь Симоненко: погляд крізь час і простір», присвячену 80-річчю від дня народження поета

[16 Грудня 2014]
Завідувач кафедри психології Кіра Седих узяла участь у роботі круглого столу

[16 Грудня 2014]
На кафедрі політекономії підбили підсумки студентського творчого конкурсу «Громадські організації майбутнього»

[16 Грудня 2014]
Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії провела профорієнтаційну зустріч-презентацію «Історичний фах - професія майбутнього»

[16 Грудня 2014]
Університетська збірна команда КВН взяла участь у фестивалі на кубок Полтавського міського голови

[11 Грудня 2014]
Студенти-журналісти долучилися до всеукраїнської акції «Подаруй дитині радість читання»

[11 Грудня 2014]
Викладач із Німеччини Норберт Мюллер - гість кафедри романо-германської філології

[11 Грудня 2014]
Завершилася виробнича практика студентів у дошкільних навчальних закладах

[11 Грудня 2014]
В університеті стартував полтавський етап культурно-мистецької акції «Україна - разом!»

[11 Грудня 2014]
В університеті триває Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»

[11 Грудня 2014]
На психолого-педагогічному факультеті провели благодійний ярмарок

[10 Грудня 2014]
Українське філологічне середовище глибоко сумує через болючу втрату

[09 Грудня 2014]
На факультеті філології та журналістики відбулася зустріч із лауреатом Малої Нобелівської премії Сергієм Дзюбою

[09 Грудня 2014]
Триває наукова співпраця кафедри світової літератури й Університету Дзьоті (Японія)

[09 Грудня 2014]
Професор кафедри історії України Юрій Волошин узяв участь в освітній поїздці українських науковців до Чеської Республіки

[09 Грудня 2014]
Студенти ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету з навчальної практики

[09 Грудня 2014]
Викладач кафедри образотворчого мистецтва Олександр Бабенко – лауреат Всеукраїнської премії імені Катерини Білокур

[09 Грудня 2014]
Серед переможців обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини» - доцент кафедри філологічних дисциплін Олена Дмитренко

[09 Грудня 2014]
На кафедрі загальної, вікової та практичної психології відбувся науковий дайджест

[09 Грудня 2014]
У рамках роботи Школи місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього» відбувся тренінг-семінар з лідерства та командотворення

[01 Грудня 2014]
Відбулося засідання методичної ради університету

[01 Грудня 2014]
Пішов із життя кандидат педагогічних наук, доцент Іван Федорович Кривонос

[01 Грудня 2014]
Факультет технологій та дизайну взяв участь у Реквіємі до Дня пам'яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні

[01 Грудня 2014]
Народний ансамбль сучасного балету «Марія» - лауреат Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Superdance 2014»

[01 Грудня 2014]
Студенти-філологи переглянули фільм «Поводир»

[01 Грудня 2014]
Професор Михайло Наєнко прочитав відкриту лекцію для студентів і викладачів факультету філології та журналістики

[01 Грудня 2014]
Науковці кафедри історії України - юним краєзнавцям Полтавщини

[01 Грудня 2014]
В університеті презентували фільм про Полтавський Батальйон Небайдужих «7 годин до війни»

[01 Грудня 2014]
На психолого-педагогічному факультеті відзначили Міжнародний день солідарності з людьми, що хворіють на ВІЛ/СНІД

[01 Грудня 2014]
Кафедра психології запрошує на онлайн-навчання до «Школи першої психологічної допомоги»

[01 Грудня 2014]
На історичному факультеті відбувся традиційний осінній ярмарок народних страв

[26 Листопада 2014]
В університеті відбулася Всеукраїнська конференція «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

[26 Листопада 2014]
Студенти факультету філології та журналістики - майбутні редактори - відвідали Державний музей книги і друкарства України (м. Київ)

[26 Листопада 2014]
Університетська команда «Вендета» захистила звання найсильнішої команди м. Полтави з інтелектуальної гри «Брейн-ринг»

[26 Листопада 2014]
Професор Андрій Цина взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Безпека праці: освіта, наука, практика» в м Харкові

[26 Листопада 2014]
Студенти природничого факультету пройшли осінню навчальну практику з екології

[26 Листопада 2014]
Запрошуємо долучитися до культурно-мистецької акції
«Україна – разом!»

[24 Листопада 2014]
Студенти університету взяли участь у Всеукраїнському круглому столі «Реалії впровадження нового Закону України «Про вищу освіту»: студентський погляд»

[24 Листопада 2014]
В університеті за два дні зібрали понад 4 тисячі гривень для воїнів АТО

[24 Листопада 2014]
В університеті відбулося музично-літературне дійство «Пам'ятай...» на вшанування пам'яті жертв геноциду Українського народу

[24 Листопада 2014]
Представники вишу запросили школярів Карлівки вступати до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

[24 Листопада 2014]
Відбувся круглий стіл за підсумками виробничої практики студентів університету у психологічній службі територіального центру соціального обслуговування Полтавського району

[24 Листопада 2014]
Кафедра політекономії провела заходи з нагоди Всеукраїнського тижня фінансової грамотності

[24 Листопада 2014]
Кафедра правознавства взяла участь в обговоренні питань євроінтеграції України

[24 Листопада 2014]
На психолого-педагогічному факультеті відбувся традиційний конкурс-фестиваль студентської творчості «Театр казок-2014»

[24 Листопада 2014]
В університеті відзначили День Гідності та Свободи

[20 Листопада 2014]
На кафедрі загальної, вікової та практичної психології провели засідання психологічного гуртка «Шлях до успіху»

[20 Листопада 2014]
На кафедрі початкової і дошкільної освіти презентували навчальний посібник «Науково-предметна підготовка магістрів спеціальності "Дошкільна освіта"»

[20 Листопада 2014]
Студенти психолого-педагогічного факультету повернулися з навчальної практики

[20 Листопада 2014]
Кафедра української мови презентувала роботу наукових гуртків

[20 Листопада 2014]
Студенти університету стали найактивнішими учасниками міжвузівської благодійної акції «Тепло студентських сердець»

[20 Листопада 2014]
Кафедра української мови провела на історичному факультеті виховну годину «Поезія, яка дарує крила», присвячену Дню української писемності та мови

[18 Листопада 2014]
Кафедра української мови разом зі студентською радою факультету філології та журналістики провела благодійний захід «Українська мова - мова єднання»

[18 Листопада 2014]
На факультеті технологій та дизайну вшанували пам'ять члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Віктора Сидоренка

[18 Листопада 2014]
Студентка факультету філології та журналістики Лілія Войцехівська стала учасницею Школи громадської активності «Media Stream-2014»

[17 Листопада 2014]
В університеті відбувся Всеукраїнський семінар учителів року зі світової літератури

[17 Листопада 2014]
Камерний хор імені Павла Лиманського привітав із ювілеєм Лохвицький районний будинок культури

[17 Листопада 2014]
Завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії професор Надія Шиян узяла участь в інструктивно-методичній нараді

[17 Листопада 2014]
Благодійні акції короленківців на підтримку воїнів Полтавщини, які постраждали внаслідок бойових дій у зоні АТО

[17 Листопада 2014]
В університеті відзначили Міжнародний день студентів

[17 Листопада 2014]
Профорієнтаційна робота на кафедрі культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

[17 Листопада 2014]
Факультет технологій та дизайну провів майстер-класи з варіативних модулів до нової програми «Трудове навчання»

[17 Листопада 2014]
Студенти історичного факультету обговорили проблеми толерантності в українському суспільстві

[17 Листопада 2014]
Нові перемоги творчих колективів психолого-педагогічного факультету

[13 Листопада 2014]
Студенти-журналісти здійснили віртуальну екскурсію до фонду рідкісної книги Наукової бібліотеки університету

[12 Листопада 2014]
На кафедрі загальної, вікової та практичної психології презентували навчальний посібник «Психологія творчості»

[12 Листопада 2014]
В університетській кімнаті-музеї Григорія Ващенка провели науковий круглий стіл

[12 Листопада 2014]
Подяка від Полтавської обласної організації «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги»

[12 Листопада 2014]
Кафедра політекономії - до 100-ліття університету

[10 Листопада 2014]
Факультет технологій та дизайну провів інструктивно-методичну нараду для директорів та методистів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Полтавщини

[07 Листопада 2014]
Кафедра журналістики на високому рівні провела науковий семінар «Актуальні проблеми журналістики в контексті сучасних соціальних комунікацій»

[07 Листопада 2014]
Студенти природничого та фізико-математичного факультетів відвідали Павлиську школу-ліцей та Педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського

[07 Листопада 2014]
Відбувся аспірантський семінар кафедри історії України під керівництвом професора Юрія Волошина

[06 Листопада 2014]
На факультеті технологій та дизайну відбулася презентація талантів першокурсників

[06 Листопада 2014]
Спільно з громадською організацією «Християнський просвітницький центр» в університеті відбулися тематичні заняття, присвячені актуальним проблемам молоді

[05 Листопада 2014]
Студенти-першокурсники природничого факультету взяли участь в інтелектуальній грі «Брейн-ринг» на кубок професора М. В. Гриньової

[05 Листопада 2014]
На факультеті технологій та дизайну провели семінар-тренінг з використання первинних засобів пожежогасіння та надання першої долікарської допомоги

[05 Листопада 2014]
У Національному музеї Українського народного декоративного мистецтва (м. Київ) відбулося відкриття виставки Олександра Бабенка

[05 Листопада 2014]
Кафедра психології підбила підсумки проведення VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Позитивна психотерапія в Україні: відповіді на виклики часу»

[05 Листопада 2014]
Кафедра психології успішно провела регіональний круглий стіл «Науково-практичні аспекти організації соціально-психологічного супроводу дітей вимушених внутрішніх мігрантів»

[04 Листопада 2014]
Переможці конкурсу на кращу академічну групу відвідали парк "Софіївка" в Умані

[04 Листопада 2014]
Студенти-філологи стали слухачами «Школи молодого вчителя» в Полтавській гімназії № 17

[04 Листопада 2014]
В університеті відбулося перше заняття VI набору молодіжного проекту
«Школа місцевого і студентського самоврядування "Лідер майбутнього"»

[03 Листопада 2014]
Студенти факультету філології та журналістики зустрілися із заслуженим художником України Миколою Підгорним

[03 Листопада 2014]
Переможниця конкурсу «Наталка Полтавка-2014» –
студентка психолого-педагогічного факультету

[31 Жовтня 2014]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії відбувся захист портфоліо студентів V курсу з виробничої педагогічної практики

[31 Жовтня 2014]
Професор Андрій Цина взяв участь у роботі Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з цивільної безпеки

[31 Жовтня 2014]
Запрошуємо на персональну виставку заслуженого майстра народної творчості України Олександра Бабенка

[31 Жовтня 2014]
Кафедра української літератури презентувала фольклорно-краєзнавчу виставку «Віковічні скарби Полтавщини»

[31 Жовтня 2014]
Студенти-філологи зустрілися з поеткою-пісняркою,
лауреатом Полтавської обласної премії імені І. Котляревського Надією Гринь

[30 Жовтня 2014]
Кураторська година «Славетні вихованці alma mater»

[29 Жовтня 2014]
Студенти університету взяли участь в урочистому покладанні квітів до Меморіалу Солдатської Слави з нагоди 70-ої річниці визволення України від фашистів

[27 Жовтня 2014]
На природничому факультеті відбувся традиційний фестиваль-презентація першокурсників «Осінній дебют»

[24 Жовтня 2014]
В університеті відбувся перший у Полтаві семінар лідерів шкільного та студентського самоврядування

[24 Жовтня 2014]
Волонтерський сектор студради університету передав Полтавському військовому гарнізонному шпиталю медичне обладнання

[24 Жовтня 2014]
На факультеті філології та журналістики вшанували пам'ять почесного професора університету Героя України Раїси Кириченко

[23 Жовтня 2014]
18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми

[23 Жовтня 2014]
Тиждень вишиванки на психолого-педагогічному факультеті

[22 Жовтня 2014]
В університеті – ще один доктор педагогічних наук. Вітаємо Олену Ільченко

[22 Жовтня 2014]
Всеукраїнський фестиваль творчості та краси «Осінній калейдоскоп»

[22 Жовтня 2014]
Міжнародна виставка і конференція «Охорона праці - 2014»

[22 Жовтня 2014]
Виїзне засідання кафедри педагогічної майстерності та менеджменту

[17 Жовтня 2014]
Педагогічні спогади в День учителя

[15 Жовтня 2014]
Обласний науково-практичний семінар для методистів трудового навчання, технологій та креслення

[15 Жовтня 2014]
Ювілейне засідання студентської юридичної клініки «Правовий альянс»

[15 Жовтня 2014]
Круглий стіл «Особливості інтеграції української освіти у загальноєвропейський науковий простір»

[15 Жовтня 2014]
Укріплення зв'язків між університетами України і скандинавських країн

[14 Жовтня 2014]
Урочистості та святковий концерт у Палаці дозвілля «Листопад»

[14 Жовтня 2014]
Студентський флешмоб «ПНПУ – 100»

[14 Жовтня 2014]
Ювілейна виставка науково-технічної та мистецької творчості викладачів та студентів

[14 Жовтня 2014]
Презентація та спеціальне погашення маркованого художнього конверта «100-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка»

[14 Жовтня 2014]
Капсула часу та ювілейний дуб

[14 Жовтня 2014]
Офіційний візит першого заступника Міністра освіти і науки України Інни Совсун

[10 Жовтня 2014]
Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти Лілія ГРИНЕВИЧ зустрілася з короленківцями напередодні 100-літнього ювілею Полтавського національного педагогічного університету

[09 Жовтня 2014]
Полтавські туристи лишили в горах Тянь-Шаню згадку про 100-ліття Полтавського педагогічного університету

[08 Жовтня 2014]
У Міністерстві освіти і науки України затвердили план заходів щодо відзначення 100-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

[07 Жовтня 2014]
Кафедра журналістики - до 100-ліття університету

[07 Жовтня 2014]
У Полтаві зібралися науковці з усієї України обговорити виховний потенціал студентського самоврядування

[07 Жовтня 2014]
Кафедра загальної, вікової та практичної психології виступила співорганізатором усеукраїнської науково-практичної конференції в м. Глухові

[06 Жовтня 2014]
Завідувачу кафедри хімії та методики викладання хімії Надії Іванівні Шиян присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України»

[06 Жовтня 2014]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії відбувся регіональний науковий семінар «Історію творять особистості»

[06 Жовтня 2014]
Регіональний науково-практичний семінар «Дослідницька діяльність учнів в умовах оновлення змісту шкільного курсу хімії»

[06 Жовтня 2014]
Студенти університету – переможці ІV Спортивних студентських ігор Полтавщини

[06 Жовтня 2014]
Університет долучився до відзначення Всесвітнього дня туризму

[06 Жовтня 2014]
Презентація сучасного навчально-методичного забезпечення зі світової літератури

[03 Жовтня 2014]
Міський голова м. Полтави подарував університету кошти для відзначення ювілею

[03 Жовтня 2014]
Семінар-тренінг «Надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку»

[03 Жовтня 2014]
Кафедра політекономії - до 100-ліття університету

[03 Жовтня 2014]
На психолого-педагогічному факультеті відбувся конкурс-огляд талантів першокурсників «Зорепад-2014»

[03 Жовтня 2014]
Століття університету в постатях. Ольга Дмитрівна Бондаревська

[02 Жовтня 2014]
Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта»

[02 Жовтня 2014]
Студенти-біологи побували на навчальній екскурсії в Межигір'ї

[02 Жовтня 2014]
На факультеті технологій та дизайну відзначили День туризму

[30 Вересня 2014]
Сьогодні – Всеукраїнський день бібліотек

[29 Вересня 2014]
Презентація психологічної виставки-фотоколажу «Невербальне спілкування в діяльності педагога»

[25 Вересня 2014]
Запрошуємо на відкриття документальної виставки до 100-річчя університету

[25 Вересня 2014]
Студенти факультету філології та журналістики здійснили подорож «Гоголівськими шляхами Полтавщини»

[25 Вересня 2014]
Відбувся традиційний щорічний конкурс-презентація композицій із природного матеріалу «Осінь сторічного ювілею»

[24 Вересня 2014]
Вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента кафедри музики Наталію Сулаєву та докторанта кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Павла Хоменка з успішним захистом докторських дисертацій

[24 Вересня 2014]
Студентське самоврядування факультету філології та журналістики влаштувало виставку до Дня міста

[24 Вересня 2014]
Кафедрі правознавства - 10 років

[23 Вересня 2014]
Короленківці взяли участь у традиційному параді «Полтава вишивана»

[23 Вересня 2014]
Професор Андрій Цина взяв участь у V ювілейному семінарі «Практичні методи ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків»

[22 Вересня 2014]
Кафедра української літератури долучилася до відзначення 150-ліття від дня народження Михайла Коцюбинського

[22 Вересня 2014]
Студенти факультету філології та журналістики взяли участь у міському літературному святі «Величне слово Кобзаря»

[19 Вересня 2014]
Доцент кафедри журналістики Гліб Кудряшов - лауреат Полтавської обласної премії імені І. П. Котляревського

[18 Вересня 2014]
17 вересня методичною радою було проведено перший у цьому навчальному році науково-методичний семінар «Інституційний репозитарій ПНПУ як віртуальне середовище накопичення, систематизації, збереження та забезпечення довготривалого відкритого доступу до науково-методичних публікацій викладачів університету».

[17 Вересня 2014]
Методичний актив університету визначив приорітети науково-методичної діяльності на поточний навчальний рік

[16 Вересня 2014]
Нові здобутки кафедри світової літератури - до 100-ліття університету

[16 Вересня 2014]
Укладено договір про співпрацю з Університетом Мішкольца (Угорщина)

[09 Вересня 2014]
Український народний хор "Калина" - на гастролях у Швейцарії

[08 Вересня 2014]
Створено сайт університетської кафедри філософії

[05 Вересня 2014]
На базі університетської кафедри журналістики відбувся семінар «Світові стандарти журналістики»

[02 Вересня 2014]
Полтавська делегація на фестивалі «Парад Вишиванок - 2014»

[02 Вересня 2014]
Урочиста церемонія посвяти в студенти університету

[29 Серпня 2014]
Вітаємо ректора з присудженням Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди "Сад божественних пісень"

[12 Серпня 2014]
Доцент кафедри історії України Ігор Сердюк пройшов стажування у Варшавському університеті

[11 Липня 2014]
У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка розпочалася вступна кампанія

[02 Липня 2014]
Урочиста церемонія вручення дипломів магістрів випускникам 2014 року, присвячена 100-літньому ювілею ПНПУ імені В. Г. Короленка

[23 Червня 2014]
У Сиктивкарі відбувся фестиваль «Викладач третього тисячоліття»

[23 Червня 2014]
Викладач університету як тренер взяв участь у Міжнародному футбольному турнірі в м. Відні (Австрія)

[19 Червня 2014]
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про відзначення 100-річчя утворення Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка"

[12 Червня 2014]
Відбувся V регіональний конкурс творчих учнівських робіт «Допис у газету»

[12 Червня 2014]
Відбулася зустріч із представником Опольського університету (Польща) Анджеєм Гавдзиком

[12 Червня 2014]
Ушосте в університеті відбувся Ректорський бал

[12 Червня 2014]
Відбулося виїзне засідання кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

[05 Червня 2014]
Відбулася зустріч із письменником-сатириком, перекладачем і публіцистом Павлом Стороженком

[28 Травня 2014]
Український народний хор «Калина» вкотре запросив на мистецький фестиваль «Калинові гуляння»

[28 Травня 2014]
Відбулася зустріч із представником Управління юстиції в Полтавській області

[28 Травня 2014]
Обрали нового голову студентського самоврядування університету

[27 Травня 2014]
В університеті відзначили День науки

[27 Травня 2014]
Викладачі та студенти університету відзначили 153-ю річницю перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі

[27 Травня 2014]
Вітаємо ректора Миколу Івановича Степаненка з ювілейною нагородою "200 років з Дня народження Т.Г. Шевченка"

[26 Травня 2014]
Нагорода Всеукраїнської асоціації політичної економії

[22 Травня 2014]
Вітаємо мистецькі колективи університету

[22 Травня 2014]
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору»

[20 Травня 2014]
У найдавнішому виші Полтави - Національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка - відбувся День відкритих дверей

[20 Травня 2014]
Студенти університету взяли участь у відзначенні Дня Європи в Полтаві

[20 Травня 2014]
Флеш-моб із нагоди Дня Європи

[20 Травня 2014]
В університеті відкрили виставку «Він - з короти вождів» до дня народження Симона Петлюри

[15 Травня 2014]
Культурно-мистецький проект «Культові споруди Полтави»

[15 Травня 2014]
Denmark and Ukraine: the cooperation between higher educational institutions

[15 Травня 2014]
Данія і Україна: обрії освітнього співробітництва

[15 Травня 2014]
Факультет фізичного виховання - центр поширення ідей олімпізму серед молоді

[15 Травня 2014]
Турнір із волейболу на пошану Дня Перемоги

[15 Травня 2014]
«Правові основи шлюбних стосунків в Україні» – тема зустрічі
з представником обласного управління юстиції

[08 Травня 2014]
Відбулася ретро-вечірка студентів фізико-математичного факультету

[08 Травня 2014]
«Брейн-ринг» на кубок декана природничого факультету професора М. В. Гриньової

[07 Травня 2014]
Наші студенти – переможці Всеукраїнської олімпіади з хімії

[07 Травня 2014]
Наша команда з волейболу – чемпіон України

[07 Травня 2014]
У змаганні з міні-футболу наші студенти найкращі

[07 Травня 2014]
Вболіваймо за наших!

[23 Квітня 2014]
Екскурсія до музею-заповідника Антона Макаренка

[23 Квітня 2014]
Шекспірівський фестиваль-конкурс «Життя – це вічна гра»

[23 Квітня 2014]
Регіональний науково-методичний семінар «Проектна технологія навчання хімії»

[23 Квітня 2014]
Фестиваль шкільних наукових проектів із хімії

[23 Квітня 2014]
Подорож у світ хімії

[22 Квітня 2014]
В університеті провели благодійний концерт, де збирали кошти на ремонт сцени обласного театру

[22 Квітня 2014]
Студенти факультету філології та журналістики – призери Всеукраїнської олімпіади з журналістики

[22 Квітня 2014]
Відбувся відкритий чемпіонат міста Полтави з черлідингу та стренфлексу на призи ректора вишу проф. Степаненка М.І.

[22 Квітня 2014]
Конкурс "Містер і міс університетів Полтавщини 2014"

[22 Квітня 2014]
На факультеті фізичного виховання відбувся
науково-методичний семінар

[22 Квітня 2014]
Відбувся конкурс “Король і королева ПНПУ–2014”

[22 Квітня 2014]
Тренінги «Профілактика СНІДу і гепатиту С»

[14 Квітня 2014]
Регіональний науковий семінар «Хімічна освіта: стан, досвід, проблеми, перспективи»

[14 Квітня 2014]
На кафедрі хімії відбувся захист курсових робіт

[14 Квітня 2014]
Академіки, духовенство, учителі-практики й науковці розглянули сучасні технології навчання курсів духовно-морального спрямування

[11 Квітня 2014]
Відбулося засідання круглого столу «Психологічні проблеми студентської молоді в освітньому середовищі»
присвячене 100-річчю ПНПУ імені В. Г. Короленка

[11 Квітня 2014]
Відбулося засідання психологічного гуртка «Шлях до успіху»,
присвячене 100-річчю університету

[11 Квітня 2014]
Виставка науково-методичних праць викладачів кафедри загальної, вікової та практичної психології

[11 Квітня 2014]
Допоможімо полтавському театрові разом! ПНПУ імені В. Г. Короленка запрошує полтавців на благодійний концерт

[10 Квітня 2014]
Досягнення в науковій роботі студенти природничого факультету присвячують 100-літтю університету

[10 Квітня 2014]
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Правозахисний рух в Україні: історія та сучасність»

[10 Квітня 2014]
Жіноча волейбольна команда університету –
переможець IV Спортивних ігор Полтавщини

[08 Квітня 2014]
Подорож у цікавий світ хімії влаштували на природничому факультеті для учнів 10-11 класів

[08 Квітня 2014]
Провели стендову виставку-презентацію, присвячену випускникам кафедри хімії – вченим України

[07 Квітня 2014]
Концерт «З Україною в серці!»

[07 Квітня 2014]
Учителі математики поділилися з майбутніми колегами творчими здобутками

[07 Квітня 2014]
Відбулися змагання команд КВН на кубок декана природничого факультету професора М. В. Гриньової

[07 Квітня 2014]
Спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій

[03 Квітня 2014]
Конференція «Зарубіжні письменники і Україна»

[03 Квітня 2014]
Магістрантка фізико-математичного факультету перемогла в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічні науки»

[03 Квітня 2014]
Унікальні перемоги студентів університету

[03 Квітня 2014]
Євроінтеграція наукової молоді України

[01 Квітня 2014]
На кафедрі хімії та методики викладання хімії відбувся захист студентських портфоліо

[28 Березня 2014]
Театр «Глобус» відзначив 20-ліття від дня створення

[25 Березня 2014]
Старовинний фестиваль на факультеті філології та журналістики

[24 Березня 2014]
Перші Полтавські студентські наукові читання зі всесвітньої історії

[24 Березня 2014]
Кафедра світової літератури – активний учасник Тижня факультету філології та журналістики

[21 Березня 2014]
Відбулася зустріч зі студентами технологічного факультету Української інженерно-педагогічної академії

[21 Березня 2014]
Унікальне досягнення полтавських студентів

[21 Березня 2014]
ІІІ студентська наукова конференція «Письменники-лауреати національної премії України імені Тараса Шевченка», присвячена 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка

[21 Березня 2014]
Кіноколаж на пошану Тараса Шевченка

[21 Березня 2014]
Студенти-філологи – лауреати Премії імені М.В.Гоголя 2014 року

[21 Березня 2014]
Відкрита лекція аспірантки Центру Лінгвістичних досліджень університету штату Пенсільванія (США) Сари Феачайлд

[21 Березня 2014]
Акція «Читаємо ″КОБЗАР″»

[21 Березня 2014]
Студентське наукове товариство природничого факультету дискутувало щодо доцільності добування сланцевого газу в Україні

[21 Березня 2014]
Майстер-клас автора підручника зі світової літератури для вчителів Рівненщини

[11 Березня 2014]
Відбувся Тиждень науково-технічної та мистецької творчості факультету філології та журналістики

[11 Березня 2014]
Відбувся регіональний методичний семінар “Інноваційні методи вивчення англійської мови: досвід, проблеми, перспективи”

[11 Березня 2014]
Відбулася VІІ студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики й літературознавства»

[04 Березня 2014]
Відбулася VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференця з міжнародною участю «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика»

[04 Березня 2014]
В університеті провели олімпіаду з трудового навчання

[03 Березня 2014]
Викладач кафедри української літератури Галина Білик – абсолютний лідер-доповідач наукового форуму в Німеччині

[28 Лютого 2014]
В університеті відбувся регіональний науковий семінар на пошану Дмитра Кустола

[17 Лютого 2014]
В університеті відзначили 25-річчя виведення радянських військ з Афганістану

[04 Лютого 2014]
Відбувся практичний тур ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

[14 Січня 2014]
Новорічні вітання студентів університету

[26 Грудня 2013]
Захист наукових проектів студентів природничого факультету

[24 Грудня 2013]
Подарунки на свято Миколая від авторів підручника „Світова література”

[23 Грудня 2013]
В університеті пройшла акція „16 днів проти насильства”

[23 Грудня 2013]
Університет – переможець конкурсу „Молодь року–2013”

[23 Грудня 2013]
Андріївські вечорниці на історичному факультеті

[16 Грудня 2013]
Презентація книги Анатолія Гальченка „«Курли» останнє журавлине”

[16 Грудня 2013]
Семінар „Екологічне виховання учнів на уроках природничо-математичного циклу”

[16 Грудня 2013]
Волонтерський центр „АКОРД” став переможцем конкурсу „Волонтер року”

[10 Грудня 2013]
Студент психолого-педагогічного факультету композитор Богдан Матвійчук презентував свій перший аудіоальбом

[06 Грудня 2013]
Науково-практичний семінар-тренінг „Якість та безпека товарів народного споживання"

[06 Грудня 2013]
Екскурсія до Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського

[06 Грудня 2013]
Науковий дайджест, присвячений 100-річчю ПНПУ імені В. Г. Короленка

[06 Грудня 2013]
Студенти-філологи відвідали Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

[02 Грудня 2013]
Творчий підхід до вивчення курсу „Дитяча література”

[22 Листопада 2013]
Урочисто відкрили Музей історичного факультету

[22 Листопада 2013]
Студентка факультету філології та журналістики заслужена артистка України Маргарита Томм відзначила ювілей

[20 Листопада 2013]
Відбулося засідання Студентського наукового товариства природничого факультету

[19 Листопада 2013]
Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні

[18 Листопада 2013]
Університет привітав Полтавську обласну державну телерадіокомпанію „Лтава” з професійним святом

[18 Листопада 2013]
Книжковий вернісаж Миколи Степаненка

[18 Листопада 2013]
Кращим академічним групам – поїздка до Львова

[14 Листопада 2013]
VII Менделєєвські читання

[13 Листопада 2013]
На факультеті філології та журналістики відкрили меморіальну аудиторію Леоніда Бразова

[13 Листопада 2013]
Відбулася церемонія вручення Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова

[13 Листопада 2013]
Університет – на виставці „Освіта”

[11 Листопада 2013]
Викладачі та студенти університету взяли участь у вечорі пам’яті Анатолія Кукоби

[08 Листопада 2013]
В університеті відзначили День української писемності та мови

[08 Листопада 2013]
Хор „Калина” – на святі національних культур

[08 Листопада 2013]
Наші студенти – переможці обласного конкурсу наукових робіт

[08 Листопада 2013]
Полтава зібрала лідерів студентського самоврядування України

[08 Листопада 2013]
Відбулося засідання Ради молодих учених при Держінформнауки

[08 Листопада 2013]
На порядку денному – психогенетика

[08 Листопада 2013]
Другі Череванівські читання

[08 Листопада 2013]
Змагалися юні хіміки

[08 Листопада 2013]
Поштовий конверт – до 100-ліття університету

[04 Листопада 2013]
На фізико-математичному факультеті відбувся майстер-клас «Розвиток креативності учнів на уроках інформатики»

[31 Жовтня 2013]
Книжки полтавських викладачів знають на Прикарпатті

[30 Жовтня 2013]
Розпочала роботу IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи”

[24 Жовтня 2013]
Міжнародна школа «Сравнительный метод в истории и социальных науках: перспективы междисциплинарности».

[22 Жовтня 2013]
Зустрічі авторського колективу підручника «Світова література» на Львівщині

[18 Жовтня 2013]
Відкрився п’ятий набір молодіжного проекту «Школа місцевого та студентського самоврядування «Лідер майбутнього»

[17 Жовтня 2013]
Лекція-презентація Карстена Хаммера

[17 Жовтня 2013]
Регіональний науковий семінар (з міжнародною участю) «Вивчення мов у сучасному європейському освітньому просторі»

[16 Жовтня 2013]
Всеукраїнський семінар з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі «Горизонт 2020»(дії Марії Склодовської-Кюрі)»

[15 Жовтня 2013]
Казки Андерсена для дітей і дорослих

[15 Жовтня 2013]
Команда «Вендета» Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка здобула І місце у турнірі з інтелектуальної гри «Брейн-ринг» серед вищих закладів м. Полтава

[15 Жовтня 2013]
Всеукраїнський семінар з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі «Горизонт 2020»(дії Марії Склодовської-Кюрі)»

[14 Жовтня 2013]
Відбувся другий етап XVIII обласних математичних змагань імені М.В. Остроградського

[09 Жовтня 2013]
Відбулася презентація книги "Випускники природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка - науковці України (до 100-річчя від дня заснування університету та 100-річчя від дня народження декана природничого факультету А.П. Каришина)"

[09 Жовтня 2013]
Презентація нового підручника "Світова література, 5 клас" у Харкові

[08 Жовтня 2013]
Освітян педагогічного привітали з Днем працівників освіти

[07 Жовтня 2013]
Відкрите засідання з нагоди 95-ти річчя з дня народження В. О. Сухомлинського

[07 Жовтня 2013]
Студенти університету відкривають творчість Мацуо Басьо

[26 Вересня 2013]
Відбулась звітно-виборча конференція студентів та аспірантів

[24 Вересня 2013]
День міста

[24 Вересня 2013]
Студенти Полтавського педагогічного університету відзначили День партизанської слави

[24 Вересня 2013]
“Полтава вишивана”

[19 Вересня 2013]
Екскурсія до музею дальньої авіації

[18 Вересня 2013]
Традиційна культура зміцнює зв’язки слов’янських держав

[17 Вересня 2013]
Молодіжна журналістика на шляху до Євроінтеграції

[13 Вересня 2013]
З вірою в серці

[04 Вересня 2013]
Круглий стіл: “Міжсекторальне партнерство задля вирішення потреб місцевих громад. Співпраця влади та громадських організацій”

[03 Вересня 2013]
Урочиста церемонія посвяти в студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

[28 Серпня 2013]
День незалежності України

[27 Серпня 2013]
23.08.2013 року адміністрація та студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка взяли участь в урочистій ході з нагоди Дня Державного Прапора України.

[12 Серпня 2013]
6-17 липня 2013 року відбулася одна з наймасштабніших подій у спортивному житті планети ­- ХХVІІ Всесвітня літня Універсіада в м. Казані

[01 Липня 2013]
Студенти педагогічного вшанували День пам'яті жертв війни

[25 Червня 2013]
Відбувалася церемонія вручення дипломів випускникам фізико-математичного факультету 2013 року

[20 Червня 2013]
Відбувся V Ректорський бал випускників ПНПУ імені В. Г. Короленка

[06 Червня 2013]
Представник американського Фонду цивільних досліджень і розвитку (CRDF Global) у ПНПУ імені В.Г. Короленка

[05 Червня 2013]
4 червня 2013 року небайдужі студенти-активісти ПНПУ імені В.Г. Короленка провели флеш-моб до Міжнародного Дня захисту дітей

[04 Червня 2013]
29-30 травня 2013 року на природничому факультеті ПНПУ відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (XX Каришинські читання)

[01 Червня 2013]
До ПНПУ імені В.Г. Короленка завітали письменники Михайло Слабошпицький та Віктор Баранов

[31 Травня 2013]
Волонтерський загін фізико-математичного факультету відвідав
дитячу міську клінічну лікарню з нагоди Дня захисту дітей

[30 Травня 2013]
25-26 травня на базi Дитячого оздоровчого центру «Орлятко» імені В. М. Садового проведено один з найважливіших заходiв школи

[29 Травня 2013]
Відбулися ювілейні десяті «Калинові гуляння»

[29 Травня 2013]
Команда ПНПУ імені В.Г. Короленка під керівництвом доцента кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Володимира Конделя виборола ІІІ місце присвяченому Всесвітньому дню охорони праці

[28 Травня 2013]
22-23 травня 2013 року у ПНПУ імені В.Г. Короленка відбулася Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Принадність Вашого слова та імені безмежна у часі», присвячена 160-річчю від дня народження Володимира Галактіоновича Короленка

[21 Травня 2013]
У День пам’яті жертв політичних репресій короленківці вшанували пам'ять В. М. Верховинця та В.О. Щепотьєва

[21 Травня 2013]
Студенти Полтавського педагогічного долучилися до святкування
Дня Європи в Україні

[21 Травня 2013]
19.05.2013 року завершила свою роботу міжнародна конференція «Хімія і життя», яка відбулася у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка

[20 Травня 2013]
16-17 травня 2013 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації”

[20 Травня 2013]
УШАНУВАННЯ ПАМ`ЯТІ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

[18 Травня 2013]
З 10 по 12 травня 2013 року у ДОЦСТ «Мирогородський» за ініціативи ПНПУ імені В.Г. Короленка та підтримки відділу у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації відбувся обласний навчально-практичний семінар «Школа вожатого – 2013».

[18 Травня 2013]
17-18 травня 2013 року Гумбольдт-колег у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка продовжував свою роботу

[17 Травня 2013]
Відбулася підсумкова наукова конференція фізико-математичного факультету

[17 Травня 2013]
З 16.05 по 19.05.2013 року у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка в межах роботи традиційного для європейських учених Гумбольдтівського колегу «Хімія і життя» проводиться науковий форум

[14 Травня 2013]
Студенти і викладачі Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Корленка відзначали День Перемоги

[07 Травня 2013]
Визначено переможців І Конкурсу екологічних проектів ПНПУ імені В. Г. Короленка

[07 Травня 2013]
Викладачі та студенти факультету технологій та дизайну на чолі з ректором ПНПУ імені В.Г. Короленка проф. М.І. Степаненком стали учасниками обласного свята «Воскресни, Писанко!»

[24 Квітня 2013]
15 квітня 2013 року студенти, викладачі кафедри ботаніки на чолі з завідуючою кафедри доктором педагогічних наук Оніпко В.В. та учні Полтавської гімназії № 6 долучилися до акції "Plant-for-the-Planet" ("Озеленим нашу планету")

[24 Квітня 2013]
9 квітня 2013 року на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Біблійна історія та християнська етика».

[24 Квітня 2013]
20 квітня пройшов Всеукраїнський суботник «Зробимо Україну чистою»

[18 Квітня 2013]
18 квітня 2013 року в залі засідань Ученої ради ПНПУ імені В.Г. Короленка відбувся розподіл випускників, які навчалися за державним замовленням.

[16 Квітня 2013]
10 квітня 2013 року на історичному факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка проходила VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Правозахисний рух : історія та сучасність»

[12 Квітня 2013]
Незабутня екскурсія до Музею-заповідника А. С. Макаренка

[12 Квітня 2013]
10 квітня 2013 року на кафедрі хімії та методики викладання хімії ПНПУ імені В.Г.Короленка відбувся регіональний семінар «Шкільна хімічна освіта: проблеми та перспективи»

[12 Квітня 2013]
9 квітня 2013 року на базі ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Біблійна історія та християнська етика»

[12 Квітня 2013]
11 квітня 2013 року на кафедрі хімії та методики викладання хімії природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка відбувся профорієнтаційний захід з хімії для учнів Полтавської загальноосвітньої школи № 4.

[10 Квітня 2013]
Відбулася Студентська весна – 2013 у ПНПУ імені В. Г. Короленка

[08 Квітня 2013]
26-28 березня 2013 року у м. Луганськ відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії

[08 Квітня 2013]
Відбулась відкрита лекція японського викладача, магістра гуманітарних наук з університету Дзьоті (м. Токіо) Масакі Хара на тему «Сучасна освіта і культура Японії»

[05 Квітня 2013]
1-3 квітня 2013 року на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «XI Гоголівські читання»

[05 Квітня 2013]
Геометричне диво продемонстрували гуртківці майбутнім учителям

[05 Квітня 2013]
Талановитий педагог поділився зі студентами-математиками досвідом роботи з обдарованою молоддю

[05 Квітня 2013]
Тиждень фізико-математичного факультету завершився майстер-класами випускників минулих років

[03 Квітня 2013]
Тридцять вісім років поспіль на фізико-математичному факультеті проводиться “Гуморина”

[03 Квітня 2013]
2 квітня 2013 року на фізико-математичному факультеті ПНПУ імені В.Г. Короленка відбулося урочисте відкриття меморіальної аудиторії Миколи Федоровича Гур’єва.

[01 Квітня 2013]
Підведено підсумки І етапу загальноуніверситетського конкурсу екологічних проектів

[01 Квітня 2013]
26 березня 2013 р. у рамках тижня факультету філології та журналістики відбувся «Старовинний фестиваль»

[01 Квітня 2013]
28 березня 2013 року пройшов V Всеукраїнський науково-практичний семінар “Когнітологія в системі гуманітарних наук з міжнародною участю”

[29 Березня 2013]
Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії ПНПУ імені В.Г. Короленка проводила Восьмий Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання»

[28 Березня 2013]
26 березня 2013 року був проведений конкурс на кращого читця української любовної лірики під девізом «Жити – це значить кохання творить»

[28 Березня 2013]
Національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка відвідав професор Університету Дзьоті (м. Токіо, Японія) Іноуе Юкійоші

[28 Березня 2013]
Відбулася зустріч із Володимиром Осипчуком-Скороводою – літературознавцем, поетом, критиком, публіцистом

[28 Березня 2013]
Відбулася ІІ студентська конференція «Письменники – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка»

[28 Березня 2013]
Пройшов конкурс на краще читання творів Тараса Шевченка

[22 Березня 2013]
Проведено круглий стіл «Творчість дитини:погляд психолога»

[22 Березня 2013]
Завершено тиждень психолого-педагогічного факультету

[22 Березня 2013]
19 березня 2013 року на фізико-математичному факультеті відбувся круглий стіл «Актуальні питання інформатизації освіти»

[21 Березня 2013]
Відбулась творча зустріч з найстарішим гончарем Полтавщини

[20 Березня 2013]
Університет приймає активну участь у вихованні лидерів майбутнього

[18 Березня 2013]
Учні полтавської гімназії №31 відвідали в ПНПУ імені В.Г. Короленка кімнату-музей імені А.С. Макаренка

[15 Березня 2013]
Відбувся круглий стіл у Міністерстві освіти і науки України з питань світової літератури

[15 Березня 2013]
Відбувся чемпіонат з черліденгу та стренфлексу в ПНПУ ім. В.Г. Короленка

[15 Березня 2013]
У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі»

[14 Березня 2013]
Перед студентами фікультету філології та журналістики виступив відомий письменник Григорій Джамалович Гусейнов

[13 Березня 2013]
Дівчата фізико-математичного факультету посіли почесне друге місце зі змагань з черліденгу

[09 Березня 2013]
Відзначення Міжнародного жіночого дня ПНПУ ім. В.Г. Короленка

[04 Березня 2013]
У ПНПУ презентували молодіжну виставку «Разом»

[04 Березня 2013]
Засідання обласної спеціальної дослідницької групи «Проектування як методи пізнання в освітній галузі "Технологія"»

[03 Березня 2013]
ІІІ етап ХХХІ Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій)

[02 Березня 2013]
Спільне засідання районного методичного кабінету вчителів трудового навчання та креслення

[02 Березня 2013]
Привітання переможців І туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі всесвітньої історії

[01 Березня 2013]
Підсумки олімпіад з математики, фізики та інформатики

[01 Березня 2013]
Привітання учасників Народного ансамблю сучасного балету «Марія»

[28 Лютого 2013]
Роль оригіналів і художніх перекладів для формування сучасного покоління

[27 Лютого 2013]
VІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”

[26 Лютого 2013]
23 лютого – День захисника Вітчизни

[19 Лютого 2013]
«Струни молодого серця»

[18 Лютого 2013]
«ПНПУ імені В. Г. Короленка. Ми в історії»

[05 Лютого 2013]
29 січня – День пам'яті Героїв Крут

[01 Січня 2013]
Вітання з успішним захистом докторської дисертації

[29 Грудня 2012]
День відкритих дверей у ПНПУ імені В.Г. Короленка

[28 Грудня 2012]
Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЯ. ОСВІТА. НАУКА» та збори міжнародної асоціації екологів університетів

[27 Грудня 2012]
Студенти ПНПУ ділилися добром із дітьми

[20 Грудня 2012]
Книгозбірня університету поповнилася новою книжковою колекцією доктора філологічних наук, професора М.І.Степаненка

[20 Грудня 2012]
Нові перемоги в студентському науковому житті

[19 Грудня 2012]
Андріївські вечорниці на історичному факультеті

[18 Грудня 2012]
Зустріч із науковцем Володимиром Маслійчуком

[17 Грудня 2012]
Перемога у трьох номінаціях міського конкурсу «Молодь року 2012»

[13 Грудня 2012]
Всеукраїнська науково-практична конференція «Іван Котляревський та українська культура ХІХ – ХХІ століть»

[13 Грудня 2012]
Студентські конкурси наукових робіт у галузях “романо-германські мови та літератури” та “українська мова й література та методика їх навчання” на факультеті філології та журналістики

[12 Грудня 2012]
“Школа успішного працівника”

[12 Грудня 2012]
Перемога збірної команди університету на Кубку України з чирлідингу – 2012

[12 Грудня 2012]
Засідання круглого столу, присвяченого 290 річниці від дня народження Григорія Сковороди

[07 Грудня 2012]
Відкриття музейної експозиції «Народна війна»

[07 Грудня 2012]
Кращими волонтерами року стали студенти Полтавського національного педагогічно університету імені В.Г. Короленка.

[06 Грудня 2012]
Всеукраїнська наукова конференція «Держава і церква в новітній історії України»

[06 Грудня 2012]
Етнографічне свято на історичному факультеті

[06 Грудня 2012]
Зустріч студентів з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з представниками Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

[03 Грудня 2012]
27 жовтня волонтерський загін і студентська рада фізико-математичного факультету провели традиційний благодійний ярмарок

[29 Листопада 2012]
22 листопада 2012 р. в приміщенні МАЗу ПНПУ імені В.Г. Короленка відбувся сольний фортепіанний концерт.

[29 Листопада 2012]
16 листопада на факультеті фізичного виховання відбулися змагання особистої першості університету з настільного тенісу.

[29 Листопада 2012]
Упродовж 22 – 25.12.2012 року у спортивному корпусі ПНПУ відбувалися змагання І туру Чемпіонату аматорської ліги України з волейболу серед жіночих команд

[29 Листопада 2012]
25 листопада жіноча футзальна команда «Ніка - ПНПУ» приймала команду «Граніт-Шкарівка» з Черкас

[28 Листопада 2012]
21-22 листопада на фізико-математичному факультеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

[19 Листопада 2012]
Перемога ПНПУ імені В. Г. Короленка на обласному конкурсі «Кращий студент Полтавщини 2012»

[19 Листопада 2012]
Оголошується подяка організаторам та учасникам конкурсу «Студент року Полтавщини 2012»:

[18 Листопада 2012]
7-8 листопада 2012 р. на факультеті філології та журналістики була організована зустріч із групою викладачів та студентів педагогічного коледжу імені Н.Зейл Копенгагенського університету (Данія), які здійснювали свій програмний навчальний тур в Україні.

[16 Листопада 2012]
Міжнародний день студента в ПНПУ відзначали впродовж усього тижня.

[14 Листопада 2012]
В Полтаві говорили про автономію навчальних закладів

[13 Листопада 2012]
2 листопада у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбувся регіональний науково-практичний семінар «Актуальні питання соціально-педагогічної, психологічної і корекційної роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах».

[23 Жовтня 2012]
15 жовтня 2012 року три групи природничого факультету – П-43, П-44, та П-45 відвідали з екскурсією Музей заповідник Антона Семеновича Макаренка у селі Ковалівка.

[15 Жовтня 2012]
11–12 жовтня 2012 року відбулася науково-практична конференція «Менделєєвські читання»

[08 Жовтня 2012]
У Полтавському національному педагогічному університеті відбувся святковий концерт до Дня працівників освіти

[04 Жовтня 2012]
Нова сторінка студентського самоврядування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

[25 Вересня 2012]
23 вересня вся Полтава святкувала День міста

[25 Вересня 2012]
22 вересня громада Полтавщини відзначала 75 років утворення Полтавської області

[25 Вересня 2012]
22 вересня відзначення Дня партизанської слави

[25 Вересня 2012]
Парад «Полтава вишивана»

[24 Вересня 2012]
20 вересня 2012 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка згідно з планом заходів, затверджених Полтавською ОДА, присвячених святкуванню ювілею Полтавської області, відбулася регіональна наукова конференція «Полтавщина: історичні шляхи та перспективи розвитку (від губернії – до області)»

[03 Вересня 2012]
Урочиста церемонія посвяти в студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

[22 Серпня 2012]
Привітання ректора Полтавського Національного педагогічного університету Степаненка Миколи Івановича з нагоди святкування річниці Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України

[05 Червня 2012]
2-3 червня ц. р. дитячий оздоровчий центр «Орлятко» гостинно зустрічав учасників ділової гри – слухачів ІІІ-го набору Полтавського молодіжного проекту «Школа місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього».

[31 Травня 2012]
З 15 по 17 травня 2012 р. за підтримки Відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні викладачі кафедри англійської та німецької філології, а також магістри й студенти іноземного відділення пройшли підвищення кваліфікації на курсах під керівництвом викладача-методиста Керол Хеддевей (США)

[31 Травня 2012]
31 травня відбулася вже традиційна урочиста церемонія вручення дипломів магістрів випускникам Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

[23 Травня 2012]
23 травня 2012 року о 16.00 в Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя відбувся Ректорський бал «Молодь і освітній олімп» для випускників Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Королека.

[21 Травня 2012]
10-12 і 14-16 травня за підтримки Відділу у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації на базі НОК «Ерудит» Кременчуцького педучилища імені А. С. Макаренка (с. Потоки) проведено Обласний студентський табірний збір вожатих дитячих оздоровчих таборів «Школа вожатого — 2012».

[18 Травня 2012]
19 травня 2012 в Україні відзначається День науки. З цієї нагоди 16 травня в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулося урочисте засідання.

[09 Травня 2012]
9 травня 2012 року біля Стели пам’яті викладачам, студентам та співробітникам Полтавського національного педагогічного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни, відбувся мітинг-реквієм на відзначення 67-річниці Великої Перемоги.

[12 Квітня 2012]
10 квітня 2012 року духовно-просвітницькй центр Полтавщини – Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка презентував мистецькі досягнення на ІІ турі Обласного міжвузівського мистецького фестивалю-конкурсу "Студентська весна"

[30 Березня 2012]
29 березня 2012 року на факультеті філології та журналістики ПНПУ під час тижня факультету відбулася презентація наукових гуртків кафедри української мови та української літератури “Актуальні проблеми граматики української мови”

[27 Березня 2012]
23 березня 2012 року «олімпійський вогонь» традиційного турніру з футзалу серед професорсько-викладацьких складів ВНЗ України ІІІ – ІV рівнів акредитації

[26 Березня 2012]
23 березня 2012 року у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбувся Перший міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми внутрішнього моніторингу забезпечення якості вищої освіти у педагогічному університеті»

[06 Березня 2012]
Вітальне слово ректора ПНПУ Степаненка Миколи Івановича з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня

[02 Березня 2012]
Студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка взяли участь у благодійній вітальній програмі для учнів шкіл-інтернатів, дітей-сиріт та дітей інвалідів в Обласному дитячому конкурсі сучасного танцю «Юні веснянки» в УМВС України в Полтавській області.

[23 Лютого 2012]
День захисника вітчизни у Полтавському національному університеті імені В.Г. Короленка відзначали святковою мистецькою програмою

[20 Лютого 2012]
16 лютого 2012 року на факультеті філології та журналістики розпочала роботу V Міжнародна студентська науково-практична конференція “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”

[15 Лютого 2012]
14 лютого в День усіх закоханих у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбувся заключний етап традиційного загальноуніверситетського пісенного конкурсу «Струни молодого серця - 2012»

[15 Лютого 2012]
Студенти педагогічного стали переможцями Обласного конкурсу «Міс і містер університетів Полтавщини 2012»

[03 Лютого 2012]
Вітальне слово Голови Верховної Ради України організаторам, учасникам і гостям урочистостей з нагоди 200-річчя Євгена Гребінки

[26 Січня 2012]
Фонд братів Кличків визначив переможців конкурсу «Кращий студентський актив» - ними стали студенти з Полтави

[11 Січня 2012]
Новорічні вистави для школярів міста і області

[17 Грудня 2011]
17 грудня 2011 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбувся День відкритих дверей.

[14 Грудня 2011]
14 грудня 2011 року о 11:00 у холі ІІ поверху н.к. № 2 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка було відкрито виставку «Полтава. Фото минулих століть»

[06 Грудня 2011]
4 грудня студенти та школярі вирішили відвідати серію тренінгів з лідерства та командотворення в рамках Полтавського молодіжного проекту «Школа «Лідер майбутнього» (далі – Школа)

[30 Листопада 2011]
30 листопада 2011 року відбулася традиційна робоча зустріч лідерів студентського самоврядування з ректором університету Миколою Івановичем Степаненком.

[23 Листопада 2011]
23 листопада 2011 року викладачі та студенти нашого університету взяли участь в урочистому покладанні квітів до пам’ятника «Скорботної матері» та мітингу з нагоди вшанування 70-річчя від дня трагічних дій 1941 року на Полтавщині

[21 Листопада 2011]
16 листопада у Міському будинку культури студенти ПНПУ відзначали своє свято.

[18 Листопада 2011]
18 листопада 2011 року з нагоди Міжнародного дня толерантності та Міжнародного дня прав дитини у великій актовій залі університету відбулася історична вистава «Щоденник Анни Франк»

[13 Листопада 2011]
12 та 13 листопада 2011 р. у приміщенні малої актової зали Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Пісенний край» імені М. К. Кондратюка

[10 Листопада 2011]
10 листопада 2011 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулася презентація кращих документальних фільмів у рамках Міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays UA

[03 Листопада 2011]
Вітаємо студентку природничого факультету ПНПУ Лесю Олійник з перемогою у
міському конкурсі "Наталка Полтавка".

[02 Листопада 2011]
2 листопада 2011 року в стінах ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася зустріч зі студентами Варшавського аграрного університету.

[27 Жовтня 2011]
26–27 жовтня 2011 року на базі кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університет імені В.Г. Короленка відбулася міжнародна науково-практична конференції «Менделєєвські читання».

[20 Жовтня 2011]
17 жовтня 2011 року близько п’ятдесяти майбутніх учителів у рамках вивчення курсу «Педагоги-новатори в Україні» відвідали Державний педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського та Павлиську загальноосвітню школи імені В. О. Сухомлинського.

[19 Жовтня 2011]
Відзначення Дня українського козацтва.

[08 Жовтня 2011]
8 жовтня в Україні відзначається День юриста. Із цієї нагоди студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка організували проведення професійного свята.

[06 Жовтня 2011]
Відеолекторій «Усвідомлене батьківство»

[05 Жовтня 2011]
Лекція «Протидія ксенофобії в українському суспільстві».

[04 Жовтня 2011]
Заключний етап курсу «Адаптив» Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

[02 Жовтня 2011]
Благодійний концерт у Горбанівському геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветеранів.

[30 Вересня 2011]
28 вересня в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка з ініціативи Полтавської обласної державної адміністрації та за участю Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, відбулася Всеукраїнська наукова конференція «1941-й рік на Полтавщині: людський вимір трагедії та сьогодення »

[28 Вересня 2011]
Святковий концерт до Дня працівників Освіти.[23 Вересня 2011]
В університеті відзначили День міста.

[01 Вересня 2011]
1 вересня 2011 року відбулася урочиста церемонія посвяти в студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

[15 Серпня 2011]
Визначено переможців і лауреатів Національного конкурсу «Краща книга України» 2011 року.

[01 Липня 2011]
1 липня, в день заснування Полтавського учительського інституту, а нині - Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, якому виповнилося 97 років, відбулася вже традиційна урочиста церемонія вручення дипломів магістрів випускникам 2011 року.

[22 Червня 2011]
21 червня 2011 року о 18.00 в дискотечно-виставковій залі Міського будинку культури відбувся Ректорський бал «Молодь і освітній олімп» для кращих випускників Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Королека.

[30 Травня 2011]
28 травня 2011 року в с. Грабарівка Пирятинського району Полтавської області відбувся восьмий щорічний Обласний пісенний фестиваль «Калинові гуляння»

[30 Травня 2011]
27 травня у Полтаві, на сцені Обласного центру естетичного виховання учнівської молоді відбувся заключний концерт обласного міжвузівського мистецького фестивалю-конкурсу «Студентська весна 2011».

[27 Травня 2011]
27 травня студенти університету вітали з закінченням навчання випускників Микільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат для дітей з особливими потребами, серед яких - діти-інвіліди та діти-сироти.

[25 Травня 2011]
Студентство підтримує реформу вищої освіти.

[24 Травня 2011]
20 травня студенти та викладачі університету взяли участь в урочистостях з нагоди 150 річниці від дня перепоховання Тараса Шевченка.

[21 Травня 2011]
18-20 квітня 2011 року на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбулася міжнародна наукова конференція "Х Гоголівські читання".

[20 Травня 2011]
19 травня у стінах Полтавського педагогічного відбувся турнір з брейн-рингу, участь у якому взяли студенти університету.

[06 Травня 2011]
6 травня 2011 року біля Стели пам’яті викладачам, студентам та співробітникам Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни, відбувся мітинг-реквієм на відзначення 66-річниці Великої Перемоги.

[05 Травня 2011]
26 квітня 2011 року представники студентської ради спільно з групою
П-32 природничого факультету відвідали школу та музей імені В. О. Сухомлинського у с. Павлиш.

[29 Квітня 2011]
Кирило-Мефодіївською фундацією розпочато Перший етап відбірного конкурсу серед студентів ВНЗ України на здобуття стипендій імені
Івана Пулюя (20 тисяч гривень).

[29 Квітня 2011]
29 квітня 2011 року у стінах нашого вузу стартував проект «Європа у валізі»

[28 Квітня 2011]
28 квітня 2011 року в Малому актовому залі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбувся благодійний концерт в рамках акції «Кольоровий світ»

[27 Квітня 2011]
26-27 травня 2011 року відбудеться міжнародна науково-практична конференція
“Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі”

[06 Квітня 2011]
Феєрія “Студентської весни – 2011” у Полтавському педагогічному

[30 Березня 2011]
30 березня у приміщенні Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка відбулася звітно-виборча конференція студентів та аспірантів, під час якої учасники підбили підсумки роботи та обрали голову студентської ради ПНПУ.

[28 Березня 2011]
Вітаємо ректора Степаненка Миколу Івановича з високою нагородою - Державною літературною премією імені Олеся Гончара!

[23 Березня 2011]
23 березня 2011 року у стінах Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбулася студентсько-учнівська наукова конференція «Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка в особах».

[10 Березня 2011]
4 березня у великій актовій залі Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка відбувся святковий концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню.

[09 Березня 2011]
25 лютого Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді гостинно відчинив свої двері для поціновувачів дівочої краси – тут відбувся конкурс краси «Королева ПНПУ»

[28 Лютого 2011]
14 травня ПНПУ ім. В. Г. Короленка проводить день відкритих дверей , о 10:00 в великій актовій залі!

[28 Лютого 2011]
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Міжнародних Гоголівських читань, які відбудуться 18-20 квітня 2011 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[24 Лютого 2011]
IV міжнародна студентська науково-практична конференція.

[24 Лютого 2011]
23 лютого в великому актовому залі університету відбулося святкове дійство, в рамках якого – фінал конкурсу патріотичної пісні «З любов’ю до тебе, моя Батьківщино» та нагородження переможців фотоконкурсу «Нас єднає Україна».

[22 Лютого 2011]
22 лютого у великому актовому залі університету відбувся концерт українського народного оркестру «Мамай» Полтавської обласної філармонії, присвячений Дню захисника Вітчизни.

[14 Лютого 2011]
14 лютого в День усіх закоханих у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбувся заключний етап традиційного загальноуніверситетського конкурсу бардівської пісні «Струни молодого серця – 2011».

[11 Лютого 2011]
Творча зустріч із переможцем Всеукраїнського телевізійного проекту «Танцюють всі-3» Олександром Геращенком

[10 Лютого 2011]
З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, який відзначається 15 лютого, студентам Полтавського національного педагогічного університету презентували медіапроект «Війна і мир».

[07 Лютого 2011]
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІV Всеукраїнської
науково-практичної конференції
Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації
Конференція відбудеться 19 травня 2011 року у приміщенні Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за адресою: м. Полтава, вул. Остроградського, 2.

[04 Лютого 2011]
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі IІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару “Концептологія в системі гуманітарних наук”, який відбудеться
24-25 березня 2011 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[27 Січня 2011]
Тетянин день

[22 Січня 2011]
21 січня в університеті вкотре вітали кращого танцівника України – студента психолого-педагогічного факультету Олександра Геращенка

[21 Січня 2011]
Cпівпраця з Корпусом Миру США в Україні.

[20 Січня 2011]
Викладачам та студентам консультативні номери телефонів на період зимової сесії.

[10 Січня 2011]
«Калина» представляла українське музичне мистецтво у Швейцарії.

[29 Грудня 2010]
Увага! Змінено телефон довіри: 56-91-42.

[29 Грудня 2010]
28 грудня 2010 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася конференція трудового колективу

[24 Грудня 2010]
17 грудня 2010 року, керівництво та студенти природничого факультету Полтавського Національного Педагогічного Університету привітали дітей-сиріт із дитячо-виховного закладу "Любисток" з днем Святого Миколая.

[24 Грудня 2010]
З 20 по 23 грудня у ПНПУ імені В.Г.Короленка проходив турнір з баскетболу на кубок студентської ради університету.

[19 Грудня 2010]
18 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, волонтери студентської ради Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка вийшли на вулиці міста, щоб подарувати дітям свято.

[13 Грудня 2010]
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка оголошує набір на курси з підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань.

[10 Грудня 2010]
Оргкомітет кафедри англійської філології розпочав роботу до підготовки ІV Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика", яка відбудеться 24-25 лютого 2011 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[27 Листопада 2010]
До Дня пам'яті жертв репресій та голодомору кафедра української літератури підготувала виставку-композицію «Свіча пам'яті».

[20 Листопада 2010]
19 листопада відбулося засідання Студентського наукового товариства університету.

[19 Листопада 2010]
День студента у Полтавському національному педагогічному університеті.

[18 Листопада 2010]
Святкова зустріч лідерів студентського самоврядування з ректоратом університету.

[11 Листопада 2010]
У ПНПУ обрано найкращого студента року.

[29 Жовтня 2010]
26-27 жовтня в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «VIII Короленківські читання».

[28 Жовтня 2010]
28 жовтня на факультеті філології та журналістики відбулася зустріч з ветераном Великої Вітчизняної війни Миргородським М.М., присвячена визволенню України від німецько-фашистських загарбників.

[15 Жовтня 2010]
Відзначення Дня українського козацтва.

[08 Жовтня 2010]
7 жовтня повернулися з кримської подорожі студенти, які вибороли призові місця у конкурсі на кращу академічну групу.

[04 Жовтня 2010]
«Київські солісти» у Полтавському педагогічному.

[01 Жовтня 2010]
Святковий концерт до Дня працівників освіти!

[01 Жовтня 2010]
1 жовтня в університеті відзначали День людей похилого віку та День ветеранів

[24 Вересня 2010]
Ректор університету особисто контролює дотримання вимог змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування.

[24 Вересня 2010]
Урочистості з нагоди 67-ї річниці визволення Полтави від фашистських загарбників

[23 Вересня 2010]
22 вересня 2010 року відбувся фінальний етап конкурсу на кращу академічну групу Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

[23 Вересня 2010]
Урочистості з нагоди 67-ї річниці визволення Полтави від фашистських загарбників.

[21 Вересня 2010]
«Усі барви осені – тобі, моя Полтаво!»

[20 Вересня 2010]
Набір на курси.

[18 Вересня 2010]
16 вересня відбулося засідання Ради Студентського наукового товариства університету.

[02 Вересня 2010]
Урочиста церемонія посвяти в студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

[05 Липня 2010]
Демократизація суспільного життя України потребує переорієнтації освіти.

[01 Липня 2010]
З повагою, випускники-магістри 2010 року...

[01 Липня 2010]
Урочиста церемонія вручення дипломів магістрів випускникам 2010 року.

[17 Червня 2010]
15 червня 2010 року о 15.00 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка відбувся ІІ Ректорський бал для кращих випускників 2010 року.

[11 Червня 2010]
Вийшов Збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Men and women of Poltava 1709: Perspectives on Education – a Challenge for the Future", яка відбулася 20 травня – 23 травня 2009 р. у Полтавському державному педагогічному університеті ім. В.Г.Короленка.

[02 Червня 2010]
Підбито підсумки конкурсу учнівських творчих робіт

[21 Травня 2010]
19-20 травня 2010 року в ПНПУ імені В.Г.Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Зарубіжні письменники і Україна».

[17 Травня 2010]
13 травня у стінах Полтавського педагогічного відбувся турнір з брейн-рингу, участь у якому взяли студенти університету, магістранти та аспіранти.

[15 Травня 2010]
15 травня в Україні відзначався День науки.

[13 Травня 2010]
«День змін на краще» у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка

[07 Травня 2010]
Студентська весна 2010 у ПНПУ присвячена 65 річниці Великої Перемоги

[07 Травня 2010]
Єдиний Урок Памяті у ПНПУ імені В.Г. Короленка

[07 Травня 2010]
Мітинг-реквієм на честь загиблих в роки Великої Вітчизняної війни

[06 Травня 2010]
Завершила роботу ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій"

[20 Квітня 2010]
Колектив ПНПУ імені В.Г. Короленка прощається із колишнім
ректором В.О. Пащенком

[20 Квітня 2010]
Церемонія прощання з доктором історичних наук, професором, дійсним членом НАПН України Володимиром Олександровичем Пащенком

[20 Квітня 2010]
ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПАЩЕНКО

[20 Квітня 2010]
На світлу пам’ять
Володимира Олександровича Пащенка

[13 Квітня 2010]
На факультеті філології та журналістики на пошанування 65-річчя Великої Перемоги з 13 квітня 2010 року проводиться кінолекторій фільмів, присвячених Великій Вітчизняній війні.

[01 Квітня 2010]
Присудження ректорові премії імені І. Огієнка

[01 Квітня 2010]
Вітання ректора з Великоднем.

[01 Квітня 2010]
1 квітня 2010 року, в день народження відомого письменника М. В.Гоголя, у Полтаві біля пам’ятника митцю відбулося нагородження переможців щорічного обласного літературного конкурсу імені М.Гоголя.

[31 Березня 2010]
24 квітня 2010 року - день відкритих дверей.

[30 Березня 2010]
Заходи «Тижня психолого-педагогічного факультету»
15-19 березня 2010 року

[27 Березня 2010]
У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка з 22 по 26 березня відбувся традиційний тиждень факультету філології та журналістики.

[19 Березня 2010]
Зустріч з головою Української Народної ради Миколою Івановичем Поровським, народним депутатом I, II і IV скликань Верховної ради України, та головою обласної ради Володимиром Григоровичем Кравченком

[09 Березня 2010]
У педагогічному відзначали День народження великого Кобзаря

[06 Березня 2010]
Святкова програма з нагоди Міжнародного жіночого дня

[04 Березня 2010]
Проведенням етапу зовнішнього незалежного оцінювання на базі ІІ навчального корпусу університету

[28 Лютого 2010]
ІІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика"

[26 Лютого 2010]
Відкриття обласної виставки «Українська народна іграшка: традиції і сучасність»

[24 Лютого 2010]
Спом'янули Раїсу Кириченко словом, піснею, думкою

[23 Лютого 2010]
Вітаємо переможців міського конкурсу військово-патріотичної пісні «Є така професія – Батьківщину захищати»

[23 Лютого 2010]
Концертна програма, присвячена Дню захисника Вітчизни

[23 Лютого 2010]
Зустріч студентів із генерал-лейтенантом Михайлом Михайловичем Цимбалюком

[22 Лютого 2010]
30-ліття естрадно-музичного центру "Вікторія"

[15 Лютого 2010]
Загальноуніверситетський конкурс бардівської пісні
«Струни молодого серця - 2010»

[15 Лютого 2010]
«Віденський бал»

[09 Лютого 2010]
Заняття з англійської мови для співробітників університету.

[29 Січня 2010]
29 січня в ПНПУ імені В.Г. Короленка вшановували пам’ять героїв Крут.

[27 Січня 2010]
З нагоди Міжнародного дня Холокосту і до 65-ліття Перемоги у Другій світовій війні відкрито виставку «Анна Франк: уроки історії»

[22 Січня 2010]
22 січня в Залі засідань Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка відбувся круглий стіл на тему «Соборність України: історична ретроспектива».

[15 Січня 2010]
Зустріч лідерів студентського самоврядування з ректором університету.

[11 Січня 2010]
Нова адреса сайту, нова адреса для листування (Витяг з наказу 102-р)

[22 Грудня 2009]
Полтавський студент року – 2009  навчається в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка

[21 Грудня 2009]
Визначено переможця університетського конкурсу «Студент року 2009».

[14 Грудня 2009]
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 26 грудня 2009 року проводить День відкритих дверей.

[03 Грудня 2009]
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, яка відбудеться 25-26 лютого 2010 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[03 Грудня 2009]
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Концептологія в системі гуманітарних наук”, яка відбудеться 25-26 березня 2010 року.

[30 Листопада 2009]
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка отримав посвідчення учасника Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі "УРАН".

[30 Листопада 2009]
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 970/2009
Про надання Полтавському державному педагогічному університету імені В.Г.Короленка статусу національного

[02 Листопада 2009]
25-29 жовтня 2009 року в рамках міжнародного міжвузівського проекту “Цінності. Демократія. Освіта” з офіційним візитом ПДПУ відвідав проф. Карстен Хаммер (Prof. Karsten Hammer) із Н.Зейл Педагогічного Коледжу, м. Копенгаген (Данія).

[28 Жовтня 2009]
19-24 жовтня 2009 року в рамках міжнародного міжвузівського проекту “Цінності. Демократія. Освіта” ПДПУ відвідали Єва-Лотта Палм (Eva-Lotta Palm) – викладач тележурналістики та Марія-Луїза Йооль (Marie-Louice Jarl) – технік-науковець і координатор менеджменту екологічних систем Школи Освіти і Комунікації Університету міста Йончопінг (Швеція).

[27 Жовтня 2009]
20 жовтня 2009 року в приміщенні Обласної державної адміністрації відбулася зустріч студентської ради ПДПУ імені В. Г. Короленка із заступником голови ОДА з питань сім’ї та молоді Надією Семенівною Мякушко.

[25 Жовтня 2009]
Оргкомітет кафедри англійської філології розпочав роботу до підготовки ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, яка відбудеться 25-26 лютого 2010 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[15 Жовтня 2009]
14 жовтня ПДПУ відвідав директор Київського офісу Міжнародної ради досліджень та обмінів (IREX) п. Джозеф Беднарек.

[26 Вересня 2009]
19-25 вересня 2009 року в ПДПУ з візитом перебував доктор педагогіки, проф. Денніс Ковальськи, директор Центру освіти та розвитку при Клівлендському університі (м. Клівленд, штат Огайо, США).

[25 Вересня 2009]
У рамках міжнародного міжвузівського проекту викладачі університету на чолі з ректором взяли участь у конференції, що відбулась у м. Копенгаген, Данія та м. Йончопінг, Швеція.

[22 Вересня 2009]
Ліцензування спеціальностей

[07 Вересня 2009]
Вийшов Збірник наукових праць викладачів кафедри англійської філології ПДПУ імені В.Г.Короленка – "Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики" (Випуск 3).

[04 Вересня 2009]
Урочиста церемонія посвяти в студенти Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

[01 Вересня 2009]
Звернення ректора Миколи Степаненка.

[26 Серпня 2009]
1 вересня 2009 року о 8 годині 30 хвилин відбудеться урочиста церемонія посвяти ...

[07 Липня 2009]
Наукова конференція «Завдання і перспективи навчання хімії у профільній школі»

[06 Липня 2009]
1 липня 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістрів випускникам 2009 року, приурочена 95-літньому ювілею вишу, який було створено 1 липня 1914 року як Полтавський учительський інститут.

[06 Липня 2009]
Вітальне слово ректора магістрам 2009 року

[03 Липня 2009]
Вітаємо ректора університету Миколу Івановича Степаненка з присвоенням йому звання Заслуженого діяча науки і техніки України...

[17 Червня 2009]
П’ятнадцятого червня 2009 року, о 16 годині, у фоє навчального корпусу №2 Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, для випускників, які закінчили університет із відзнакою, відбувся Ректорський бал, що проходив у рамках святкування Дня Європи у Полтаві.

[03 Червня 2009]
Вітаємо жіночу волейбольну команду!

[03 Червня 2009]
На базі Полтавського державного педагогічного університету, на факультеті філології та журналістики відбулася міжнародна науково-практична конференція “Стратегії сучасної освіти: історія і сьогодення (видатні персоналії 1709 р. – освітні перспективи)”.

[03 Червня 2009]
Підбито підсумки конкурсу учнівських творчих робіт.

[26 Травня 2009]
З 17 по 23 травня в Полтавському державному педагогічному університеті з офіційним візитом перебував Директор відділу Міжнародних зв’язків і програм Клівлендського університету (м. Клівленд, штат Огайо, США) п. Джордж Бьорк.

[20 Травня 2009]
З 18 травня 2009 р. в ПДПУ імені В.Г.Короленка з офіційним візитом з метою встановлення зв’язків та розвитку співпраці перебуває пан Джордж Бьорк, директор офісу міжнародних зв’язків Клівлендського університету (м. Клівленд, штат Огайо, США).

[30 Квітня 2009]
У рамках Тижня факультету фізичного виховання впродовж 21-24 квітня 2009 року було проведено ряд заходів спортивно-масового характеру

[29 Квітня 2009]
Українському народному хору «Калина» - 30 років!
24 квітня славнозвісний український народний хор Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка відзначив своє 30-ліття.

[24 Квітня 2009]
Вітання професора Степаненка Миколи Івановича з нагоди 30-річчя українського народного хору "Калина".

[23 Квітня 2009]
16 травня у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка - День відкритих дверей.

[22 Квітня 2009]
24 квітня о 18-00 у Палаці дозвілля "Листопад" відбудеться ювілейний концерт Українського народного хору "Калина" (керівник - заслужений діяч мистецтв України, професор Г. Левченко) з нагоди 30-річчя колективу.

[15 Квітня 2009]
14 квітня 2009 року відбувся звітний концерт творчих колективів Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г Короленка “Студентська весна - 2009”.

[06 Квітня 2009]
26 березня 2009року у м.Полтаві відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція в режимі реального часу “Концептологія в системі гуманітарних наук”

[15 Березня 2009]
10-11 березня 2009 року у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулися ІХ Гоголівські читання – міжнародна наукова конференція “Микола Гоголь: витоки творчості”.

[17 Лютого 2009]
Цього понеділка, 16 лютого, в великому актовому залі нашого університету відбулася цікава і незвичайна подія. До нас завітали вже добре відомі в Полтаві Майстерня концептуального мистецтва з гуртами «Панке Шава» із легендарного міста Львів, які з собою захопили на виступ наші полтавські гурти «Немає часу» та вже майже культову для нашого міста «Сестру Керрі».

[06 Лютого 2009]
4 лютого у залі засідань Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася перша зустріч нового ректора Миколи Івановича Степаненка із cтудентською радою вишу.

[14 Січня 2009]
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі».

[16 Грудня 2008]
10 – 12 грудня 2008 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка відбувся ІІ тур Вищої студентської ліги України з волейболу серед жіночих команд

[12 Грудня 2008]

У Полтавському педагогічному університеті імені В.Г. Короленка 11 грудня пройшла благодійна виставка молодої художниці Альони Бацули.

[10 Грудня 2008]
9 грудня 2008 року було проведено Кубок з черліденгу на призи професора Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка академіка Пащенка Володимира Олександровича.

[04 Грудня 2008]
Кафедра слов’янського мовознавства розпочала роботу з підготовки до Всеукраїнської науково-практичної конференції “Журналістика, філологія та медіаосвіта”, яка відбудеться 14 – 15 травня 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[21 Листопада 2008]
21 листопада 2008 року в університеті відбулася зустріч з кандидатом на посаду ректора Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка – доктором філологічних наук, професором, деканом факультету філології та журналістики СТЕПАНЕНКОМ МИКОЛОЮ ІВАНОВИЧЕМ. Претендент чітко охарактеризував стратегічну мету діяльності університету й основні завдання та напрямки її розв’язання.

[19 Листопада 2008]
25 листопада відбудеться голосування за кандидатів на посаду ректора Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Пропонуємо ознайомитися з програмою кандидата на посаду ректора Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка –
доктора педагогічних наук, професора ГРИНЬОВОЇ МАРИНИ ВІКТОРІВНИ

[03 Листопада 2008]
Кафедра англійської філології розпочала роботу з підготовки до Всеукраїнської науково-практичної конференції “Концептологія в системі гуманітарних наук”, яка відбудеться 26-27 березня 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[28 Жовтня 2008]
Більше 60 студентів-волонтерів з різних вищих навчальних закладів Полтави виходили на центральні вулиці міста з 24 по 26 жовтня 2008 року о 11.00 та до 18.00 год. Саме в цей час проходила акція «Квітка життя», яка за мету мала зібрати кошти на закупівлю нового обладнання для реанімаційних відділень 25 обласних дитячих лікарень.

[08 Жовтня 2008]
14-16 жовтня 2008 року - Свято української вишиванки

[02 Жовтня 2008]
Кафедра англійської філології розпочала роботу з підготовки до ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, яка відбудеться 26-27 лютого 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

[08 Вересня 2008]
Вийшов Збірник наукових праць викладачів кафедри англійської філології ПДПУ імені В.Г.Короленка – “Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики” (Випуск 2).

[10 Липня 2008]
Europa IM KOFFER. ГОВОРИМО ЄВРОПЕЙСЬКОЮ!
У рамках співпраці Студентської ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Студентської ради м. Полтави з Фондом Кондрада Аденауера та Інститутом Євроатлантичного співробітництва 4 липня ц.р. відбулася зустріч міжнародної делегації з керівниками та представники органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів м. Полтави

[25 Червня 2008]
Жіноча волейбольна команда ПДПУ стала призером (III місце) у змаганнях I Студентських спортивних ігор (тренери: Воліченко А.І., Кириленко О.І.). Вітаємо наших дівчат!

[20 Червня 2008]
17 червня ц.р. розпочався перший дев’ятиденний етап акції по боротьбі з амброзією полинолистою.

[20 Червня 2008]
14 червня 2008 року відбулася V Конференція Всеукраїнської студентської ради.

[13 Червня 2008]
Кафедра англійської філології продовжує співробітництво з Університетом Освіти і Комунікації м. Йончопінг, Швеція. Угода про офіційне партнерство Школи Освіти і Комунікації (Йончопінг Університет, Швеція) та ПДПУ (факультет філології та журналістики) укладена в 2007р. та підписана деканом ф-ту проф. М.І.Степаненком.

[09 Червня 2008]
З 28–29 травня 2008 року в Полтавському державному педагогічному університеті за ініціативи викладачів кафедри української літератури та української мови відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства», присвячена 90-й річниці від дня народження письменника.

[30 Травня 2008]
22 – 24 травня 2008 року у Львові відбулася чергова міжнародна науково-практична конференція у рамках проекту «Цінності. Демократія. Освіта» за участю проектних груп Школи освіти та комунікації Університету міста Йончопінг (Швеція)

[26 Травня 2008]
20 травня 2008 року у м.Полтаві відбулася 4-та Міжнародна наукова коференція “Актуальні питання перекладу, міжнаціонального спілкування та вивчення іноземних мов” (Fourth International Conference “Topical Problems of Cross-Cultural Communication, Translation and Learning Foreign Languages”).

[22 Травня 2008]
21 травня 2008 року студентською радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка зініційовано проведення екологічної акції по упорядкуванню узбережжя річки Ворскла у мікрорайоні Левада.

[22 Травня 2008]
Звання "Заслужений діяч " отримала Ольга Миколаївна Ніколенко. Вітаємо з державною відзнакою!

[19 Травня 2008]
13-15 травня 2008 року
ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ СЕРЕД СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

[12 Травня 2008]
На факультеті філології та журналістики з 9 травня з візитом перебувають професори та студенти Лі університету (Клівленд, Теннессі, США).

[14 Квітня 2008]
Переможцями Вищої студентської ліги з волейболу серед жіночих команд втретє поспіль стала команда ПДПУ (тренер – Воліченко А.І.)

[14 Квітня 2008]
Переможцями універсіади з волейболу стали наші дівчата – збірна ПДПУ (тренер – Воліченко А.І.)

[14 Квітня 2008]
16.04.08 о 15:00 в спортивному корпусі відбудеться урочисте відкриття змагань на кубок ректора ПДПУ академіка Пащенка В.О. з волейболу серед жіночих команд.

[14 Квітня 2008]
21-25.04.08 – заходи в рамках тижня факультету фізичного виховання. Слідкуйте за оголошеннями.

[25 Березня 2008]
10 березня у приміщенні Міського будинку культури м. Полтави відбулася концертна програма «Подих весни» присвячена відкриттю тижня природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

[25 Березня 2008]
15 березня 2008 року до студентської ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка завітали представники Корпусу Миру. Мета візиту – узгодження позицій по гранту «Від студентського самоврядування – до громадянського суспільства», який розробила студентська рада.

[24 Березня 2008]
Переможці Відкритого кубку з черлідингу на призи ректора ПДПУ академіка Пащенка В.О.

[24 Березня 2008]
Новини спортивного життя

[18 Березня 2008]
Запрошуємо Вас на змагання з чірлідінгу Відкритого кубку ректора Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка академіка Пащенка Володимира Олександровича

[06 Березня 2008]
14 лютого 2008 на факультеті філології та журналістики День святого Валентина було відзначено концертною програмою "Кохання – то вічне диво".

[06 Березня 2008]
28-29 лютого на факультеті філології та журналістики відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”.

[03 Березня 2008]
Студентське самоврядування: формування команди, діяльність, стратегія

Набуттю практичних навичок та умінь був присвячений регіональний семінар-тренінг «Діяльність органів студентського самоврядування: стратегія та механізми реалізації», який відбувся 29 лютого 2008 року на базі Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

[19 Лютого 2008]
Шановні колеги!

У квітні 2008 виповнюється 130 років від дня народження видатного педагога ХХ ст. Г.Г. Ващенка. До цієї дати (22-23 квітня) на базі Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка буде проведено педагогічний конгрес "Духовно-моральна парадигма творчості Григорія Ващенка". До участі в конгресі запрошуються учені, студенти, аспіранти, керівники освіти, науково-педагогічні працівники, вчителі-практики.

[18 Лютого 2008]
13 лютого 2008 року до Дня Святого Валентина сектори культури та дозвілля природничого і фізико-математичного факультетів організували конкурсно-розважальну програму за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради та Студентської ради університету.

[13 Лютого 2008]
Цього року в університеті відбуватимуться традиційні тижні факультетів:

[08 Лютого 2008]
6 лютого 2008 року студентська рада Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка організувала відвідування ковзанки зі штучним покриттям студентами пільгових категорій (дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, чорнобильців та інвалідів) у мікрорайоні Левада.

[06 Лютого 2008]
Увага!
У Полтавському державному педагогічному університеті - День відкритих дверей. Чекаємо на Вас 16 лютого о 10-00 у фойє 1-го корпусу.

[30 Січня 2008]
29 січня 2009 року студентська громада міста вшанувала пам’ять героїв Крут.

[28 Січня 2008]
22 січня 2008 року до Дня Соборності України на факультеті філології та журналістики було організовано виставку творів видатних письменників під назвою «Віднині воєдино».

[19 Січня 2008]
18 січня 2008 року студентська рада Полтавського державного педагогічного університету спільно з управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради в рамках благодійної акції «Не байдуже серце» провели урочисте вручення подарунків спеціальній загальноосвітній школі № 40 м. Полтави.