ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса
Я маю право
Конкурсні пропозиції 2018
Конкурс
Біологія та екологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ»

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2015

СТАТУС ВИДАННЯ: вітчизняне

ПРОБЛЕМАТИКА: опублікування оригінальних  матеріалів (експериментальних, теоретичних і методичних статей, а також коротких повідомлень, оглядів і рецензій) за результатами досліджень у різних галузях біології та екології (ботаніка, геоботаніка, генетика, біологія людини і тварин, мікробіологія, загальна екологія, охорона природи, історія біологічних наук тощо).

ISSN: 2616-6720 (Online),

ISSN: 2414-9810 (Print)

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ: серія КВ № 21850-11750 Р від 21 грудня 2015 року

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ДАК УКРАЇНИ: Наказ МОН України № 1413 від 24.10.2017 року

ГАЛУЗЬ НАУКИ: біологічні науки

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: двічі на рік

РОБОЧІ МОВИ: українська, російська, англійська

ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Гапон Світлана Василівна, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки та екології Полтавського національного педагогічного університету (далі ПНПУ) імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Орлова Лариса Дмитрівна, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки та екології ПНПУ імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

Харченко Олександр Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Білаш Сергій Михайлович,, доктор біологічних наук, професор, начальник відділу науково-педагогічної роботи та організації навчально-наукового процесу, професор кафедри гістології, цитології та ембріології ВДНЗУ «УМСА» (Полтава, Україна).

Дубина Дмитро Васильович,  доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (Київ, Україна).

Катрушов Олександр Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі ВДНЗУ «УМСА» (Полтава, Україна).

Кондратюк Сергій Якович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу ліхенології та бріології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (Київ, Україна).

Лукаш Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та охорони природи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна).

Любінська Людмила Григорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, Україна).

Пилипенко Сергій Володимирович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та основ здоров’я людини ПНПУ імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

Писаренко Віктор Микитович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії (Полтава, Україна).

Севериновська Олена Вікторівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин Дніпровського національного університету імені О. Гончара (Дніпро, Україна).

Фельбаба-Клушина Любов Михайлівна, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна).

Бурда Гінек, доктор біології, професор відділу загальної зоології Дуйсбург-Ессенського університету (Ессен, Німеччина).

Завьялов Володимир Петрович, доктор медичних наук, професор об’єднаної біотехнологічної лабораторії Університету м. Турку (Турку, Фінляндія).

Осадовський Збігнев, доктор габілітований, професор, проректор із європейських програм та економічного співробітництва Поморської академії (Слупськ, Польща).

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: Клепець Олена Вікторівна, асистент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

 


Байрак Олена Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри заповідної справи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (Київ, Україна).

Васильєва Ольга Олександрівна,  кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри розведення і генетики Полтавської державної аграрної академії (Полтава, Україна).

Гапон Світлана Василівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри ботаніки та екології Полтавського національного педагогічного університету (далі ПНПУ) імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

Гомля Людмила Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри ботаніки та екології ПНПУ імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

Дерев’янко Тетяна Василівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри ботаніки та екології ПНПУ імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

Катрушов Олександр Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі ВДНЗУ «УМСА» (Полтава, Україна).

Кондратюк Сергій Якович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу ліхенології та бріології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (Київ, Україна).

Орлова Лариса Дмитрівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри ботаніки та екології ПНПУ імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

Пилипенко Сергій Володимирович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та основ здоров’я людини ПНПУ імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

Писаренко Віктор Микитович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії (Полтава, Україна).

Попельнюх Віктор Васильович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини ПНПУ імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

Слюсар Микола Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини ПНПУ імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

Смоляр Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук, доцент, докторант навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).

Фельбаба-Клушина Любов Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри ботаніки Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна).

Харченко Олександр Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна).

 
РЕДАКЦІЙНА ЕТИКА

 

Етична політика редакційної колегії журналу «Біологія та екологія» спрямована на дотримання загальноприйнятих норм академічної доброчесності.

До розгляду редакцією приймаються статті, які висвітлюють результати завершених, методично коректно проведених досліджень із актуальних проблем науки і практики. Статті аспірантів супроводжуються відгуками наукових керівників.

Cтаття повинна містити нові оригінальні наукові результати, які раніше не були опубліковані. У разі підтвердження фактів плагіату або фальсифікації результатів стаття беззастережно відхиляється.

Редакційна колегія журналу несе відповідальність за високий науковий рівень журналу, його достатню інформативність та належне оформлення. Редакція також зберігає за собою право літературної правки та скорочення тексту (за погодження із автором).

Автори несуть персональну відповідальність за достовірність наведеної інформації та дотримання інших норм наукової етики. Думка редколегії може не збігатися із думкою авторів.

Стаття, подана до друку, розглядається на засіданні редколегії журналу і направляється на зовнішню рецензію. Рецензування статей закрите (особа рецензента автору не повідомляється, взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря редакційної колегії). Після рецензування стаття та текст рецензії надсилаються автору для внесення правок. Стаття, в якій враховані зауваження рецензента та побажання редакції, рекомендується до друку.

З метою забезпечення конфіденційності процедури строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів.

Етапи процедури рецензування

 • Направлення до редакційної колегії статті, оформленої згідно чинних вимог журналу.

 • Розгляд статті редакційною колегією на предмет її відповідності проблематиці журналу та визначення ступеня унікальності авторського тексту.

 • Призначення редакційною колегією особи рецензента, науковий профіль якого максимально відповідає тематиці статті. Рецензентами можуть виступати як члени редакційної колегії, так і зовнішні висококваліфіковані фахівці із глибокими професійними знаннями та досвідом роботи за конкретним науковим напрямом.

 • Наукове опрацювання змісту статті рецензентом, виявлення можливих недоліків оформлення та підготовка протягом місяця висновку про можливість опублікування статті (заповнення відповідної стандартизованої форми, яка містить рекомендацію статті до друку або/та пропозиції для її доопрацювання).

 • Доведення до відома автора висновків рецензента та (за необхідності) направлення йому статті із правками для доопрацювання (у місячний термін).

 • Ухвалення редакційною колегією остаточного рішення щодо доцільності публікації статті або її відхилення.

Підстави для відмови в опублікуванні статті:

 • невідповідність теми статті проблематиці наукового журналу;

 • оформлення статті із грубим порушенням вимог до авторів, наявність у поданих матеріалах очевидних граматичних або фактологічних помилок;

 • виявлення фактів порушення автором статті норм наукової етики (плагіат, фальсифікація результатів, повторне оприлюднення опублікованих раніше матеріалів тощо).

 


Науковий фаховий журнал «Біологія та екологія» публікує оригінальні матеріали (експериментальні, теоретичні і методичні статті, а також короткі повідомлення, огляди і рецензії) за результатами досліджень у різних галузях біології та екології (ботаніка, біологія людини і тварин, мікробіологія, загальна екологія, охорона природи, історія біологічних наук).

Робочі мови журналу – українська, англійська, німецька, польська.

Порядок розміщення рукопису матеріалів:

 • у верхньому лівому куті (вирівнювання за лівим краєм, кожен підпункт із нового рядка без пробілів):

  1. гриф УДК;

  2. ініціали та прізвище автора (авторів);

  3. повна назва установи, у якій виконано дослідження;

  4. адреса для листування;

  5. електронна адреса (стиль – курсив);

  6. 16-значний ідентифікатор дослідника ORCID.

 • через пробіл:

  1. назва роботи (від центру прописними літерами, стиль – напівжирний);

  2. анотація та ключові слова (5–7) українською мовою (для україномовної статті) або англійською мовою (для статті іншими, окрім української, мовами) (стиль – курсив, вирівнювання за шириною);

  3. основний текст статті (мови тексту – українська, англійська, німецька, польська);

  4. список посилань (для статті українською мовою) або References (для статті іншими, окрім української, мовами);

  5. анотація англійською мовою (або українською мовою, якщо основний текст статті подано англійською, німецькою чи польською мовами), що наводиться разом із такими елементами:

   • назва статті (від центру прописними літерами, стиль напівжирний);

   • ініціали та прізвища авторів (вирівнювання по центру, регістр – починати із прописних);

   • назва установи, у якій виконано дослідження (вирівнювання по центру, регістр – починати із прописних);

   • текст анотації та ключові слова, повністю ідентичні таким альтернативною мовою перед текстом статті (вирівнювання за шириною)

  6. References (для статті українською мовою);

  7. в окремому файлі – відомості про авторів.

Структура статті. Текст статті повинен містити такі розділи (обов’язкові для методичних та експериментальних статтей).

Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими практичними завданнями, а також наступними дослідженнями та публікаціями. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Формулювання мети дослідження.

Матеріали та методи. Стислий опис шляхів і засобів отримання наукових результатів.

Результати та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів.

Висновки. Короткий підсумок отриманих результатів. Наукова новизна, теоретичне і практичне значення, можливе впровадження, перспективи наукових розробок у даному напрямку.

Вимоги до оформлення статті:

 • текстовий редактор Місгоsоft Wогd без автоматичного й ручного розподілу переносів

 • гарнітура – Times new Roman;

 • кегль – 14 пт;

 • міжрядковий інтервал – 1,5 пт;

 • формат – А4;

 • поля з усіх країв – по 2 см;

 • відступ абзацу – 1,25 см;

 • вирівнювання тексту – за шириною;

 • обсяг публікації (разом із таблицями, рисунками, списком літератури і анотаціями) не повинен перевищувати 15 сторінок – для експериментальної статті або 20 сторінок – для оглядової статті; рукописи більшого обсягу приймаються тільки після попереднього узгодження з редколегією.

Таблиці великого розміру подаються на окремих сторінках, невеликого – розміщуються по тексту, від якого відділяються пробілом. Текст у таблицях набирається розміром 12 пт через один інтервал, «шапки» таблиць виділяються напівжирним стилем. За необхідності до таблиць додаються пояснення або примітки.

Графічні об’єкти подаються у форматі *.eps (CMYK, GRAYSCALE), фотографії, діаграми та графіки – у форматі *.jpeg (300 dpi). Рисунки виконуються у відтінках сірого, у діаграмах та графіках рекомендується використовувати різнотекстурні заливки на основі чорного та білого кольорів, рамки та заливки фону не допускаються. Діаграми та графіки також додатково подаються у файлах тих програм, у яких були створені (*.doc, *.xls та ін.).

Нумерація таблиць і графічних об’єктів (Таблиця 1, Рис. 1) та посилання на них по тексту (табл. 1, рис. 1) є обов’язковими. Заголовки таблиць та графічних об’єктів подаються кеглем шрифту основного тексту статті (14 пт) і виділяються напівжирним стилем.

Назви біологічних видів і родів у тексті подаються латинською мовою і виділяються курсивом. Автори видів і родів наводяться лише при першому згадуванні виду і курсивом не виділяються.

Формули слід набирати у редакторі Microsoft Equation, розмір знаків має бути співрозмірним шрифту основного тексту статті.

Фізичні величини наводяться в одиницях СІ. Значення фізичної величини і одиницю виміру (окрім % і °C) обов’язково розділяти пробілом, використовуючи для цього «нерозривний пробіл» – поєднання клавіш Ctrl+Shift+пробіл (2 м, 15,5 кг).

Лапки використовувати лише друкарські: « ».

Для позначення апострофу потрібно використовувати символ «’» (поєднання клавіш Alt+0146).

У тексті слід розрізняти символи тире та дефіс. Використовувати потрібно тільки «коротке тире», у тому числі при позначенні діапазонів: С. 25–32; у листопаді–грудні; у 2012–2014 рр.; у табл. 1–2 і т. п. При наведенні діапазону між числами та тире пробіли не використовуються; в інших випадках перед і після тире слід вставляти один пробіл.

У десяткових дробах потрібно використовувати кому, а не крапку. Знак множення не допускається заміняти літерою «х», а слід позначати символом «×».

Анотація повинна відбивати отримані результати і головні висновки статті та передавати читачеві основну її сутність. Мінімальний обсяг текстової частини анотації становить 1800 символів (разом із ключовими словами). Резюме всіма мовами має бути ідентичним.

Упорядкування списку використаних джерел. Кожне джерело, яке наведено або процитовано в публікації, необхідно відобразити у списку використаних джерел.

Цитований матеріал наводиться в алфавітному порядку за прізвищем автора (редактора/укладача, якщо немає автора) і не нумерується!

Якщо матеріал не має автора, його необхідно розподілити за першою літерою його назви.

Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника, тоді записи розташовуються в хронологічному порядку за роками видання у порядку зростання.

Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням по ширині без відступів.

Якщо бібліографічний опис джерела займає кілька рядків, тоді перший рядок опису вирівнюється по ширині без відступів, а наступні рядки – з відступом у 1,25 см.

Список посилань має бути оформлений згідно вимог стантдартів ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» http://lib.pnpu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf або ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» http://www.nbuv.gov.ua/node/933.

REFERENCES – список використаних джерел англійською мовою – складається згідно вимог міжнародного бібліографічного стандарту АPA (Американської психологічної асоціації) (http://www.apastyle.org/), де всі кириличні назви статей та книг транслітеруються латинськими літерами та перекладаються англійською мовою.

Більш детальну інформацію про стиль цитування APA Citation Style подано за посиланням: https://www.library.cornell.edu/research/citation та у методичних рекомендаціях «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Київ, 2016»: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/International%20style%20citations_2017.pdf?id=d1b22a28-96eb-4ca4-9ac7-8e29a393b9fb.

REFERENCES необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список використаних джерел, наданий українською мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються у списку, наведеному латиницею, але дещо видозмінено.

Для перекладу прізвищ авторів, назв статей, книжок, видавництв доцільно користуватися онлайн-конвертерами окремо для української та російської мов, посилання на які наведені нижче.

Онлайн-конвертер для транслітерації:

 • з української мови http://translit.kh.ua/?passport

 • з російської мови http://english-letter.ru/Sistema_transliterazii.html.

Нижче наведено схеми для опису джерел українською мовою (за різними типами матеріалів) разом із прикладами. Для англомовних джерел використовуються ті самі схеми, проте в них немає зазначення транслітерованого варіанту назви.

Стаття з періодичного видання

Boreyko, V. E. (2002). O neobkhodimosti sozdaniya natsional'noy sistemy territo-riy dikoy prirody v Ukraine [On the necessity of creating a national system of wildlife areas in Ukraine]. Zapovidna Sprava v Ukrajini, 8, 14–17 (in Russian).

Книга

Shelyag-Sosonko, Y.R., Stoyko, S.M., Didukh, Y.P., Dubyna, D.V., Andrienko, T.L., Tkachenko, V.S., & Sypailova, L.M. (1987). Zelenaya kniga Ukrainskoy SSR. Redkie, ischezayuschie i tipichnyie, nuzhdayuschiesya v ohrane rastitelnyie soobschestva [The Green Book of the Ukrainian SSR. Rare, disappearing and typical, needing protection plant communities]. M. G. Kholodny Institute of Botany. Naukova Dumka, Kiev (in Russian).

Змістова частина книги (розділ, стаття)

Klokov, M. V. (1946). Tragopogon L. In: Flora URSR. AN URSR, Kyiv. Vol. 12. pp. 217–246, 561–567 (in Ukrainian).

Дисертація та автореферат дисертації

Vermonden K. (2010). Key factors for biodiversity of urban water systems (PhD Thesis). Nijmegen, Radboud University.

Після посилання у дужках необхідно вказати мову оригіналу літературного джерела – (in Ukrainian) або (іn Russian). Обов’язково потрібно вказувати ідентифікатори DOI для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.

Матеріали надсилаються на електронну адресу редакції у вигляді текстового файлу у форматі *.doc або *. rtf (без нумерації сторінок!).

Рукопис із граматичними і фактологічними помилками до розгляду не береться. Матеріали, виконані із порушенням вище вказаних правил, не розглядаються. Редколегія має право редагувати текст статей, рисунків та підписів до них, погоджуючи відредагований варіант із автором, а також відхиляти рукописи, якщо вони не відповідають вимогам журналу.

Дані про авторів подаються окремим файлом за прикріпленою формою.

Оплата за друк статті складає 40 грн. за сторінку. Сканокопію квитанції про оплату публікації слід надіслати в редакцію електронною поштою після повідомлення про прийняття статті до друку.

 Поштова адреса: 36003, вул. Остроградського 2, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології.

Секретар редакційної колегії – Клепець Олена Вікторівна.

Контактний телефон: (05322) 2-28-91.

Електронна адреса: biozbirnyk@gmail.com

ОДЕРЖУВАЧ: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

РАХУНОК: 31258270105954

КОД ЄДРП: 31035253

МФО: 820172

КОД ПОСЛУГИ: 25010100

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: Державна казначейська служба України м. Київ

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: за публікацію статті у журналі «Біологія та екологія».