ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-методичний центр якості вивчення
англійської мови та зарубіжної літератури

Актуальність створення Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури
У зв’язку із орієнтацією України на розширення міжнародних зв’язків, прагненням входження до Євросоюзу та кола цивілізованих країн світу існує потреба у підвищенні якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури учнями, студентами, вчителями навчальних закладів України.

Розширення академічної мобільності молоді та викладачів, упровадження демократичних цінностей в освіті вимагає глибоких знань та практичних умінь і навичок у галузі англійської мови, а також знання культури й літератури різних країн і народів. Це обумовлює необхідність створення Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури (далі НМЦ).

Статус НМЦ
НМЦ діє як добровільне об’єднання викладачів факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

НМЦ не має статусу юридичної особи, не вирішує фінансових питань.

Засновниками НМЦ є кафедра англійської та німецької філології, кафедра світової літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка. Рішення про заснування НМЦ ініційоване колективами кафедр і схвалене вченою радою ПНПУ імені В.Г. Короленка (витяги з протоколів додаються).

НМЦ є відкритим об’єднанням, до якого можуть долучитися викладачі інших кафедр ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Партнери
Партнерами НМЦ є Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, методичні кабінети, методисти, вчителі англійської мови, вчителі зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів України, іноземні фахівці в галузі викладання англійської мови та зарубіжної літератури.

Інформаційні партнери НМЦ – всеукраїнські науково-методичні журнали «Англійська мова та література», «Іноземні мови», «Іноземні мови в школах України», «Іноземні мови в сучасній школі», «Всесвітня література в сучасній школі», «Зарубіжна література в школах України», «Світова література», «Всесвітня література в школах України», видавництво «Грамота» (Київ).

Партнерами НМЦ можуть бути громадські та міжнародні організації, зацікавлені в підвищенні якості вітчизняної мовної та літературної освіти, відповідно до чинного законодавства України.

Мета і завдання
Головна мета НМЦ – підвищення якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури серед учнів, студентів, учителів України.

Завдання:

Напрями діяльності
Основними напрямами роботи НМЦ є моніторинговий (періодичний моніторинг стану вивчення англійської мови та зарубіжної літератури в Полтаві та Полтавській обл.; узагальнення та систематизація результатів з метою корекції навчальних програм, технологій, методик, навчально-методичної літератури), інформаційно-ресурсний (накопичення та поширення сучасної інформації в галузі викладання англійської мови та зарубіжної літератури; обмін досвідом між закладами освіти, викладачами, вчителями, науковцями; створення інформаційної платформи НМЦ через мережу Інтернет), науковий (вивчення передового вітчизняного та міжнародного досвіду в галузі викладання англійської мови та зарубіжної літератури; проведення науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, круглих столів, тренінгів із питань мовної та літературної освіти України; публікація наукових монографій, статей, матеріалів конференцій), методичний (розроблення перспективних технологій та методик викладання англійської мови та зарубіжної літератури для учнів, студентів, учителів; створення нових навчальних програм, підручників, посібників, мультимедійної продукції для покращання вивчення англійської мови та зарубіжної літератури; підготовка та упровадження дистанційного навчання англійської мови та зарубіжної літератури), культурно-просвітницький та профорієнтаційний (організація культурних заходів із метою популяризації вивчення англійської мови та культури країн світу; проведення конкурсів, олімпіад, фестивалів для учнівської та студентської молоді на знання англійської мови та зарубіжної літератури; надання консультацій учням та студентам щодо вибору професій, пов’язаних із володінням англійською мовою; створення популярних передач на місцевому телебаченні та радіо, присвячених вивченню англійської мови та зарубіжної літератури).

Структура, управління та керівництво
Діяльність НМЦ забезпечують (на добровільній основі) викладачі факультету філології та журналістики. До роботи в НМЦ можуть долучитися магістранти, аспіранти, студенти, вчителі англійської мови, вчителі зарубіжної літератури, іноземні фахівці.

Члени НМЦ обирають на засіданнях кафедр-засновників (шляхом голосування) Раду центру, яка складається із 7 осіб – викладачів кафедри англійської та німецької філології (4 особи), кафедри світової літератури (3 особи). Рада центру здійснює загальне управління діяльністю НМЦ, розробляє і пропонує членам НМЦ щорічний план, контролює його виконання, готує щороку звіт про діяльність НМЦ перед вченою радою факультету філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка. Рада центру обирає Директора (наукового керівника – із визнаних науковців університету), Президента НМЦ (із викладачів), Віце-президента (зі студентів, магістрантів, аспірантів). Директор (науковий керівник), Президент, Віце-президент НМЦ представляють інтереси та ініціативи НМЦ перед керівництвом ПНПУ імені В.Г. Короленка, органами студентського самоврядування, іншими підрозділами університету, вітчизняними й закордонними освітніми інституціями. Рішення, пов’язані з діяльністю НМЦ, приймаються колегіально на засіданнях кафедр-засновників (кафедри англійської та німецької філології, кафедри світової літератури).

Довгострокові цілі
НМЦ може в перспективі отримати статус авторизованого Центру Кембриджського університету зі складання англійської мови для студентів та вчителів Полтавської області після трьох років успішного функціонування.

Фінанси
Для забезпечення діяльності НМЦ можуть бути залучені кошти фізичних та юридичних осіб, громадських організацій, міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства України. Розпорядником коштів є ректор (або делегована ним особа) Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.