ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса
Я маю право
Конкурсні пропозиції 2018
Конкурс
Оголошення


13.09.2019                                


Дата розміщення оголошення на вебсайті університету

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників


п/п
Назва посади Назва
кафедри/факультету
Кількість
штатних
одиниць
Вимоги
до претендента
Перелік документів для
розгляду на конкурс
1 завідувач кафедрою всесвітньої історії та методики викладання історії 3 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
Документи, які надають усі претенденти:
заява на ім’я ректора про участь у
конкурсі, написану власноруч; програма розвитку кафедри; для осіб, котрі не працюють в університеті: особовий листок
з обліку кадрів; автобіографія; копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання; список наукових праць; для осіб, котрі працюють в університеті: повний список наукових праць та звіт про роботу за останні 5 років.
2 журналістики
3 медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання
4 професор філософії 5 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
5 географії та методики її навчання
6 ботаніки, екології та методики навчання біології
7 історії України
8 загальної педагогіки та андрагогіки
9 доцент медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання 2 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, а також особи, які мають ступінь магістра (вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
10 педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
11 старший викладач спеціальної освіти і соціальної роботи 4 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, а також особи, які мають ступінь магістра (вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
12 філософії
13 образотворчого мистецтва
14 музики
15 асистент географії та методики її навчання 3 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, а також особи, які мають ступінь магістра (вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
16 теорії і методики технологічної освіти
17 основ виробництва та дизайну
18 викладач загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов 1 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, а також особи, які мають ступінь магістра (вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.

Документи подаються впродовж місяця з дня опублікування оголошення за адресою:
м. Полтава, вул. Остроградського, 2, Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка, каб. 215, тел. 0532545287.
02.08.2019                                


Дата розміщення оголошення на вебсайті університету

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує конкурс на заміщення посад, які будуть вакантними з 02.09.2019


п/п
Назва посади Назва
кафедри/факультету
Кількість
штатних
одиниць
Вимоги
до претендента
Перелік документів для
розгляду на конкурс
1. асистент ботаніки, екології та методики навчання біології 2 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, а також особи, які мають ступінь магістра (вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
– заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч;
– особовий листок з обліку кадрів (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– автобіографію (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– список наукових праць (для осіб, котрі не працюють в університеті, – повний, для осіб які працюють в університеті та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);
– звіт про роботу за попередній період (для осіб, котрі працюють в університеті);
– документ, який підтверджує підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (диплом, сертифікат, свідоцтво та інші документи, передбачені законодавством України).
2. культурології та методики викладання культурологічних дисциплін 1
3. педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна 1
4. початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 1
5. викладач англійської та німецької філології 1 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, а також особи, які мають ступінь магістра (вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
– заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч;
– особовий листок з обліку кадрів (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– автобіографію (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання (для осіб, котрі не працюють в університеті); – список наукових праць (для осіб, котрі не працюють в університеті, – повний, для осіб які працюють в університеті та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);
– звіт про роботу за попередній період (для осіб, котрі працюють в університеті);
– документ, який підтверджує підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (диплом, сертифікат, свідоцтво та інші документи, передбачені законодавством України).
6. старший викладач біології та основ здоров’я людини 1 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, а також особи, які мають ступінь магістра (вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
– заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч;
– особовий листок з обліку кадрів (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– автобіографію (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– список наукових праць (для осіб, котрі не працюють в університеті, – повний, для осіб які працюють в університеті та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);
– звіт про роботу за попередній період (для осіб, котрі працюють в університеті);
– документ, який підтверджує підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (диплом, сертифікат, свідоцтво та інші документи, передбачені законодавством України).
7. журналістики 1
8. математичного аналізу та інформатики 1
9. медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання 1
10. музики 1
11. романо-германської філології 2
12. доцент англійської та німецької філології 3 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, а також особи, які мають ступінь магістра (вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
– автобіографію (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– список наукових праць (для осіб, котрі не працюють в університеті, – повний, для осіб які працюють в університеті та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);
– звіт про роботу за попередній період (для осіб, котрі працюють в університеті);
– документ, який підтверджує підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (диплом, сертифікат, свідоцтво та інші документи, передбачені законодавством України).
13. біології та основ здоров’я людини 1
14. всесвітньої історії та методики викладання історії 1
15. дошкільної освіти 2
16. журналістики 2
17. загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов 1
18. історії України 1
19. культурології та методики викладання культурологічних дисциплін 1
20. математичного аналізу та інформатики 1
21. музики 1
22. основ виробництва та дизайну 1
23. педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна 1
24. психології 2
25. світової літератури 1
26. спеціальної освіти і соціальної роботи 1
27. теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури 1
28. української мови 1
29. філологічних дисциплін і методик їх викладання 1
30. філософії 1
31. хімії та методики викладання хімії 1
32. хореографії 2
33. професор ботаніки, екології та методики навчання біології 1 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, а також особи, які мають ступінь магістра (вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
– заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч; – особовий листок з обліку кадрів (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– автобіографію (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– список наукових праць (для осіб, котрі не працюють в університеті, – повний, для осіб які працюють в університеті та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);
– звіт про роботу за попередній період (для осіб, котрі працюють в університеті);
– документ, який підтверджує підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (диплом, сертифікат, свідоцтво та інші документи, передбачені законодавством України).
34. виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності 1
35. загальної педагогіки та андрагогіки 1
36. історії України 1
37. політекономії 1
38. психології 1
39. завідувач
(професор)
загальної, вікової та практичної психології 1 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, а також особи, які мають ступінь магістра (вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) відповідно до профілю кафедри;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
– заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч; – особовий листок з обліку кадрів (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– автобіографію (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– список наукових праць (для осіб, котрі не працюють в університеті, – повний, для осіб які працюють в університеті та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);
– документ, який підтверджує підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (диплом, сертифікат, свідоцтво та інші документи, передбачені законодавством України);
– звіт про роботу за попередній період (для осіб, котрі працюють в університеті);
– програму розвитку кафедри.
40. декан факультету фізичного виховання 1 – науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету;
– стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти.
– заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч;
– особовий листок з обліку кадрів (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– автобіографію (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання (для осіб, котрі не працюють в університеті);
– список наукових праць (для осіб, котрі не працюють в університеті, – повний, для осіб які працюють в університеті та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);
– звіт про роботу за попередній період (для осіб, котрі працюють в університеті);
– програму розвитку факультету.

Прийом документів здійснюється впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Остроградського, 2, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, каб. 215 (тел. 525867).