ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса
Я маю право
Конкурсні пропозиції 2018
Конкурс
Філософські обрії

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ФІЛОСОФСЬКІ ОБРІЇ»

Рік заснування: 1999

Вид видання: науковий

Статус видання: вітчизняне

Мова видання: українська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна

Категорії читачів: науковці, освітяни, аспіранти, магістранти, студенти-філософи

Програмні цілі: дослідження актуальних проблем філософії, історії філософії, логіки, мистецтвознавства, релігієзнавства, етики, естетики, філософії освіти; презентація центрів і видатних діячів національної культури; публіцистичне висвітлення проблем суспільно-громадського життя України; огляд і рецензування нових видань

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2075-1443 (друкована версія), 2412-2335 (електронна версія)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15491-4083, ПР від 22.06.2009 р.

Фахова реєстрація у ДАК України: Журнал входить до Переліку № 4 (додаток до Постанови Президії ВАК України від 9 лютого 2000 р., № 2–02/2, бюлетень ВАК України, №2, 2000 р.), нового Переліку (Постанова Президії ВАК України від 18 листопада 2009 р., № 1–05/5, бюлетень ВАК України, №12, 2009 р.) та наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. №1528 (додаток 11), що включаються до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «Філософські науки».

Галузь науки: філософські науки

Засновник:     Інститут філософії імені Г. С. Сковороди HAH України;
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Головні редактори: Колодний А. М., Кравченко П. А.

Відповідальний редактор: Кравченко П. А.

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Андрущенко В.П. – доктор філософських наук, професор, академік НАН України

Бичко І. В. – доктор філософських наук, професор

Васіляускєнє Алдона – доктор історичних наук, професор Шяуляйського Університету (Литва)

Єрмоленко А. М. – доктор філософських наук, професор

Загороднюк В. П. – доктор філософських наук, професор

Кисельов М. М. – доктор філософських наук, професор

Колодний A. M. – доктор філософських наук, професор

Кравченко П. А. – доктор філософських наук, професор

Любивий Я. В. – доктор філософських наук, професор

Лях В. В. – доктор філософських наук, професор

Малахов В. А. – доктор філософських наук, професор

Попович М. В. – доктор філософських наук, професор, академік НАН України

Райда К. Ю. – доктор філософських наук, професор

Сидоріна Т.Ю. доктор філософських наук, професор кафедри історії філософії Національного дослідного університету «Вища школа економіки» при Уряді Російської федерації

Хамітов Н. В. – доктор філософських наук, професор

Шевченко В.В. – доктор філософських наук, професор

Шенгерій Л.М. – доктор філософських наук, професор

Яроцький П. Л. – доктор філософських наук, професор
ШАНОВНІ АВТОРИ!

До друку приймаються статті, підготовлені відповідно з вимогами ВАК України від 2003 та 2008 років, уміщеними у Бюлетені ВАК України (2003. – № 1; 2008. – № 4).

Редакція приймає до роботи матеріали обсягом до 12 сторінок чистого тексту (без анотацій), виконаного через 1,5 інтервали у форматі текстового редактора Word. Редакція зберігає за собою право на редагування і скорочення матеріалів.

Джерела та літературу розміщують у списку в такому порядку, в якому з'являються посилання на неї в тексті (ці посилання подаються цифрами у квадратних дужках під номером із зазначенням сторінки
[1, с.15]. Бібліографічний опис робіт подається у повній формі згідно діючих державних стандартів (Бюлетень ВАК України 2008. – № 3).

На початку статті після назви обов'язкова анотація та ключові слова українською мовою. У кінці статті після літератури прізвище та ініціали автора, назва статті, розширена анотація англійською мовою (40 рядків) 3000 знаків з пробілами та ключові слова.

За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інші відомості відповідають автори публікацій.

Редакція сподівається на розуміння того, що одна й та сама стаття не може бути надіслана до кількох видань.

Редакція просить подавати такі відомості про себе: повні прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь та звання, місце роботи і посада, галузь наукових інтересів, адреса та телефон.

Думка редакції може не збігатися з думкою авторів.


 

«Філософські обрії»

Архів номерів

2018 рік Вип №39      
2017 рік Вип №37,      Вип №38
2016 рік Вип №35,      Вип №36
2015 рік Вип №33,      Вип №34
2014 рік Вип №31,      Вип №32
2013 рік Вип №29,      Вип №30
2012 рік Вип №27,      Вип №28
2011 рік Вип №25      Вип №26
2010 рік Вип №23      Вип №24
2009 рік Вип №21      Вип №22
2008 рік Вип №19      Вип №20


Адреса редакції: науково-теоретичний журнал «Філософські обрії»:

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

36003, Полтава, вул. Остроградського, 2.

Телефони: (05322) 2-57-50, 56-23-13.

E-mail: philos_obr@ukr.net