ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса
Я маю право
Конкурсні пропозиції 2018
Конкурс
Служба охорони праці.


 • Методичні рекомендації з питань проведення інструктажів з охорони праці  та безпеки життєдіяльності

   

  Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться інженером з  охорони праці з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; які прибули до університету і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для закладу освіти.

  Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці.

  Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:
  - новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до університету;
  - який переводиться з одного структурного підрозділу університету до іншого;
  - який виконуватиме нову для нього роботу;
  - відрядженим працівником іншої установи чи закладу освіти, який бере безпосередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі.

  Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

  Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником, з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

  Повторний інструктаж проводиться на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці, для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

  Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці:
  - при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
  - при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
  - при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
  - під час перерви в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

  Цільовий інструктаж проводиться:
  - у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;
  - при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

  Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що будуть виконуватися.

  Первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (керівник структурного підрозділу, інженер, майстер). Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

  При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

  Запис про проведення інструктажів робиться у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

  Керівники служб та завідуючі кафедрами зобов'язані видати працівникові інструкцію з охорони праці.

  Студенти, при зарахуванні в університет, а також періодично в процесі занять, повинні проходити інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  Вступний інструктаж з охорони праці з студентами проводиться:
  - до початку професійно-практичної підготовки в університеті або  на виробництві;
  - з екскурсантами у разі екскурсії до університету.

  Первинний інструктаж проводиться:
  - перед початком професійно-практичної підготовки в кожному  кабінеті,  майстерні навчального закладу, лабораторії;
  - перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

  Позаплановий інструктаж з студентами проводиться  при  порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

  Інструктажі з охорони праці під час професійно-практичного навчання в університеті, проводять керівники робіт, майстри виробничого навчання та інші  особи, на яких покладено наказом керівника проведення інструктажів. Такі самі інструктажі на виробництві проводять особи, на яких покладено ці обов'язки наказом керівника підприємства,  організації,  де студенти проходять навчання.

  Реєстрація таких інструктажів проводиться:
  вступний - на окремій сторінці журналу обліку роботи академгрупи за формою, що надається у додатку 3 до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН України.
  первинний (повторний) - у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці в кабінеті, лабораторії, майстерні, де проводиться  професійно-практичне навчання.

  Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з студентами чи аспірантами. Інструктажі містять питання охорони здоровя, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

  Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформлені до університету студента чи аспіранта проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності кураторами груп.

  Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку роботи академгрупи за формою, згідно додатку 5 до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН України.

  Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул. Первинний інструктаж проводять викладачі, куратори груп, майстри виробничого навчання, керівники гуртків тощо.

  Позаплановий інструктаж з студентами та аспірантами проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами університету.

  Цільовий інструктаж проводиться з студентами, аспірантами закладу освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота тощо).

  Запис про проведення первинного (позапланового, цільового) інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі та іншому робочому місці. 

 • Дії при нещасних випадках

   


  1. Першочергові дії на місці нещасного випадку з працівником, пов'язаного з виробництвом:

  1.1. Терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу.

  1.2. Негайно повідомити керівництво та інженера з охорони праці про нещасний випадок.

  1.3. Зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів).
  2. Першочергові дії на місці нещасного випадку з студентом під час навчально-виховного процесу:

  2.1. Терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу.

  2.2. Негайно повідомити викладача, завідуючого кафедрою та інженера з охорони праці про нещасний випадок:

  2.3. Зберегти місце, де стався нещасний випадок до прибуття спеціальної комісії з розслідування.

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці

   


  1. Загальні положення.

  1.1. Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці (далі - інструкції), визначає порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та скасування чинних інструкцій.

  Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх підрозділів університету.

  1.2. Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками університету вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях і на території університету. Інструкції з охорони праці затверджуються ректором і є обов'язковими для дотримання працівниками університету відповідних професій або при виконанні відповідних робіт в університеті.

  1.3 Інструкції повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці, на основі яких вони розробляються.

  1.4 Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

  1.5 Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій покладається на керівника підрозділу.


  2. Зміст і побудова інструкцій.

  2.1 Кожній інструкції присвоюється назва і скорочене позначення(порядковий номер).

  Інструкціям, що розробляються і затверджуються в університеті присвоюються порядкові номери службою охорони праці університету. У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена.

  2.2 Включенню до інструкцій підлягають загальні положення щодо охорони праці та організаційні і технічні вимоги безпеки, що визначаються на основі:

  • чинного законодавства України про працю та охорону праці, стандартів, правил, норм та інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці;
  • аналізу документів з охорони праці стосовно відповідного до професії чи виду робіт;
  • характеристики робіт, що підлягають виконанню працівником конкретної професії у відповідності з її кваліфікаційною характеристикою;
  • вимог безпеки до виробничого обладнання, інструментів і пристроїв, що застосовуються при виконанні відповідних робіт, а також вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній документації;
  • виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для даної професії (виду робіт) як при нормальному протіканні процесу, так і при відхиленнях від оптимального режиму, визначення заходів та засобів захисту від них, вивчення конструктивних та експлуатаційних особливостей і ефективності використання цих засобів;

  2.3. Вимоги інструкцій викладаються відповідно до послідовності технологічного процесу і з урахуванням умов, у яких виконується даний вид робіт.

  2.4 Інструкції повинні містити такі розділи:

  - загальні положення;

  - вимоги безпеки перед початком роботи;

  - вимоги безпеки під час виконання роботи;

  - вимоги безпеки після закінчення роботи;

  - вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

  За необхідності в інструкції можна включити й інші розділи.

  2.5. Розділ "Загальні положення" повинен містити:

  - відомості про сферу застосування інструкції;

  - загальні відомості про об'єкт розробки: визначення робочого місця працівника даної професії (виду робіт) в залежності від тривалості його перебування на ньому протягом робочої зміни (постійне чи непостійне); коротка характеристика технологічного процесу та обладнання, що застосовується на цьому робочому місці;

  - умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до виконання відповідного виду робіт (вимоги щодо віку, стажу роботи, статі, стану здоров'я, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань тощо);

  - вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань охорони праці для даного виду робіт або професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці і технологічних процесів та про коло трудових обов'язків працівників даної професії (що виконують даний вид робіт);

  - характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника;

  - перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що належать до видачі працівникам даної професії (виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням стандартів або технічних умов на них;

  - вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник під час виконання роботи.

  2.6 Розділ "Вимоги безпеки перед початком роботи" повинен містити:

  - порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи;

  - порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;

  - порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо;

  - порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів;

  - повідомлення керівника про виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.

  2.7. Розділ "Вимоги безпеки під час роботи" повинен містити:

  - відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати;

  - вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;- можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи обладнання та технологічного регламенту і способи їх усунення;

  - вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

  - умови, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо);

  - вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;

  - порядок повідомлення керівника про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів захисту та про інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників.

  2.8. Розділ "Вимоги безпеки після закінчення роботи" повинен містити:

  - порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання, а при безперервному процесі - порядок передачі їх черговій зміні;

  - порядок здавання робочого місця;

  - порядок прибирання відходів;

  - вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник після закінчення роботи;

  - порядок повідомлення безпосереднього керівника про всі недоліки, що виявились у процесі роботи.

  2.9. Розділ "Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях" повинен містити:

  - відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо);

  - відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;

  - порядок дій, особисті обов'язки та правила поведінки працівника при виникненні аварії згідно з планом її ліквідації, в тому числі у випадку її виникнення під час передачі-приймання зміни при безперервній роботі;

  - порядок повідомлення безпосереднього керівника про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;

  - відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;

  - порядок дій щодо подання першої медичної допомоги потерпілим під час аварії.


  3. Викладення тексту інструкцій.

  При викладенні тексту інструкції слід керуватися такими правилами:

  - текст інструкції повинен бути стислим, зрозумілим і не допускати різних тлумачень;

  - інструкція не повинна містити посилань на нормативні акти, вимоги яких враховуються при її розробці. За необхідності ці вимоги відтворюються дослівно;

  - у тексті інструкцій не допускається застосування не властивих для нормативних актів зворотів розмовної мови, довільних словосполучень, скорочення слів, використання для одного поняття різних термінів, а також іноземних слів чи термінів за наявності рівнозначних слів чи термінів в українській мові; допускається застосування лише загальноприйнятих скорочень і абревіатур, а також заміна застосованих у даній інструкції словосполучень скороченням або абревіатурою за умови повного відтворення цього словосполучення при першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках відповідного скорочення чи абревіатури;

  - у тексті інструкції слід уникати викладу вимог у формі заборони, а при необхідності слід давати пояснення, чим викликана заборона; не повинні застосовуватися слова "категорично", "особливо", "обов'язково", "суворо" та ін., оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов'язковими;

  - для наочності окремі вимоги інструкцій можуть бути ілюстровані малюнками, схемами, кресленнями тощо;

  - якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини відстаней, напруги та ін.), то вони повинні бути наведені в інструкції.


  4. Порядок розробки, затвердження та введення інструкцій в дію.

  4.1 Розробка, узгодження і затвердження інструкцій, що діють в університеті, здійснюються згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві" і з урахуванням вимог цього Положення.

  4.2 Інструкції з охорони праці, що діють в університеті, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається керівником підрозділу за участю інженера з охорони праці, службою головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, тощо) та юридичною службою університету. Перелік необхідних інструкцій розробляється на підставі затвердженого в університеті штатного розпису у відповідності з ДК 003-95 "Державний класифікатор України. Класифікатор професій".

  4.3 Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджуються ректором і розсилаються в усі структурні підрозділи університету.

  4.4 Розробка (перегляд) необхідних інструкцій з охорони праці, що діють в університеті, здійснюється безпосередніми керівниками підрозділів (зав. кафедрою, директором, начальником відділу, лабораторії та інших відповідних їм підрозділів університету), які несуть відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи.

  4.5 Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих в університеті інструкцій з охорони праці вимогам чинного законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, а також подання відповідної методичної допомоги розробникам покладається на інженера з охорони праці.

  4.6 Для нових виробництв, що вводяться в дію вперше, допускається розробка тимчасових інструкцій з охорони праці. Тимчасові інструкції повинні відповідати вимогам цього Положення, а їх вимоги - забезпечувати безпечне здійснення технологічних процесів (робіт) і безпечну експлуатацію обладнання. Такі інструкції можуть розроблятися як за професіями, так і за видами робіт і вводяться в дію на визначений термін.

  4.7 Інструкція з охорони праці набуває чинності з дня її затвердження, якщо інше не передбачене наказом ректора.

  4.8 Інструкція повинна бути введена в дію до впровадження нового технологічного процесу (початку виконання робіт), обладнання чи до початку роботи після відповідного навчання працівників.

  4.9 Титульний аркуш, перша та остання сторінки інструкції з охорони праці, оформлюються згідно з додатками 1, 2, 3.


  5. Реєстрація, облік і видання інструкцій на підприємстві.

  5.1 Інструкції, які вводяться в дію в університеті, реєструються інженером з охорони праці в журналі реєстрації (додаток 4).

  5.2. Введені в дію інструкції видаються (тиражуються) або придбаються у вигляді брошур (для видачі працівникам на руки) або односторонніх аркушів чи плакатів (для вивішування на робочих).

  5.3. Інструкції видаються працівникам на руки безпосередніми керівниками під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу або вивішуються на його робочому місці.

  5.4. У кожного керівника структурного підрозділу університету повинен постійно зберігатись комплект інструкцій, необхідних у даному підрозділі для працівників усіх професій і видів робіт даного підрозділу, а також перелік цих інструкцій, затверджений ректором. Повний комплект інструкцій зберігається у певному доступному для працівників місці, визначеному керівником структурного підрозділу університету з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними працівників.


  6. Перегляд, припинення чинності та скасування інструкцій.

  6.1 Інструкції з охорони праці переглядаються не рідше одного разу на п’ять років.

  6.2 Інструкції з охорони праці переглядаються до закінчення термінів, зазначених у пункті 6.1 цього положення:

  - у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

  - у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

  - за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

  - у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції.

  Додатки